งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ ตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่ วิทยุสำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่น นานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ ตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่ วิทยุสำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่น นานาชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ ตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่ วิทยุสำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่น นานาชาติ โดย นายกรวิษณ์ จั่น ทอง นายพันธาวุฒิ ภู ครองจิต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี 1

2 หัวข้อที่นำเสนอ  บทนำ  ความคืบหน้าของ โครงการ  Web Application  Demo 2

3 Timing System – Manual ข้อดี สามารถได้เวลาที่ถูกต้อง ข้อเสีย ต้องใช้คนจำนวนมาก, การ จัดการยุ่งยาก Timing System – Sensor ข้อดี ลดจำนวนคนในการจับเวลา ข้อเสีย คนวิ่งเข้าจำนวนมากแล้วจะทำให้ ไม่สามารถจับเวลาจริงได้ Timing System – Automatic(RFID) ข้อดี มีความเป็นอัตโนมัติ, สามารถระบุถึง แต่ละนักวิ่งได้ ข้อเสีย เวลาที่ได้เป็นเวลาโดยประมาณ 3 บทนำ

4 Khon Kaen Marathon เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ครั้งที่ 1,2 ใช้แบบ Manual ครั้งที่ 3,4,5 นำเทคโนโลยี RFID มาใช้ งาน (LF) RFID System ระบบเช่า ไม่มีความเป็นเจ้าของและต้อง เสียเงินจำนวนมากทุกปี ระบบที่พัฒนา สามารถนำใช้กับมาราธอน ที่ใดก็ได้ ลดต้นทุน (UHF) 4 บทนำ

5 ต้นทุนระบบเช่า 2549 ใช้งบประมาณทั้งหมด 1.5 ล้าน บาท 2550 ใช้งบประมาณทั้งหมด 1.2 ล้าน บาท 2551 ใช้งบประมาณทั้งหมด 8 แสน บาท กรณี Tag สูญหาย จะต้องจ่ายค่าสูญหาย หน่วยละ 500 บาท ซึ่งเกิดขึ้น 20 – 30% ต่อครั้ง 5 บทนำ

6 Ultra High Frequency ระยะอ่านได้ไกลกว่าระบบ Low Frequency ตรวจจับแทกที่เข้ามาได้มากกว่าระบบ Low Frequency จะใช้ทดสอบกับการแข่งขันจริงในปี 2551 ควบคู่กับระบบเช่า 6 บทนำ

7 เครื่องอ่าน 4 เครื่องที่จุดเริ่มต้น 1 เครื่องที่จุด Check Point Antenna 20 ตัว ราคารวม 515,270 บาท Tag 7000 ชิ้น ราคา 238,000 บาท ** ราคาไม่รวม VAT 7 บทนำ

8 ราคาต่อปี 8 บทนำ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ระบบเช่า 800,000 ระบบที่ พัฒนา 753,270238,000 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ระบบเช่า 800,0001,600,0002,40,0003,200,000 ระบบที่พัฒนา 753,270991,2701229,2701,467,270 ราคารวม

9 บทนำ Check Point#1(Start) Check Point#2 Check Point#3(Finish) 9

10 10

11 บทนำ Encrypted Check Points Decrypted Central Computer Server 11

12 12 ก่อนวัน แข่งขันจริง Register วันแข่งขัน จริง Start Tag reading Downloading Extracting Ranking Tag Check out Application

13 Reusing 13

14 Web Application 14

15 Web Application 15

16 นายกรวิษณ์จั่น ทอง นายพันธาวุฒิภู ครองจิต ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ ตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่ วิทยุสำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่น นานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google