งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  บทนำ  ความคืบหน้าของ โครงการ  Web Application  Demo 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  บทนำ  ความคืบหน้าของ โครงการ  Web Application  Demo 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  บทนำ  ความคืบหน้าของ โครงการ  Web Application  Demo 2

3 • Timing System – Manual • ข้อดี สามารถได้เวลาที่ถูกต้อง • ข้อเสีย ต้องใช้คนจำนวนมาก, การ จัดการยุ่งยาก • Timing System – Sensor • ข้อดี ลดจำนวนคนในการจับเวลา • ข้อเสีย คนวิ่งเข้าจำนวนมากแล้วจะทำให้ ไม่สามารถจับเวลาจริงได้ • Timing System – Automatic(RFID) • ข้อดี มีความเป็นอัตโนมัติ, สามารถระบุถึง แต่ละนักวิ่งได้ • ข้อเสีย เวลาที่ได้เป็นเวลาโดยประมาณ 3

4 • Khon Kaen Marathon • เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว • ครั้งที่ 1,2 ใช้แบบ Manual • ครั้งที่ 3,4,5 นำเทคโนโลยี RFID มาใช้ งาน (LF) • RFID System • ระบบเช่า ไม่มีความเป็นเจ้าของและต้อง เสียเงินจำนวนมากทุกปี • ระบบที่พัฒนา สามารถนำใช้กับมาราธอน ที่ใดก็ได้ ลดต้นทุน (UHF) 4

5 • ต้นทุนระบบเช่า •2549 ใช้งบประมาณทั้งหมด 1.5 ล้าน บาท •2550 ใช้งบประมาณทั้งหมด 1.2 ล้าน บาท •2551 ใช้งบประมาณทั้งหมด 8 แสน บาท • กรณี Tag สูญหาย • จะต้องจ่ายค่าสูญหาย หน่วยละ 500 บาท ซึ่งเกิดขึ้น 20 – 30% ต่อครั้ง 5

6 • Ultra High Frequency • ระยะอ่านได้ไกลกว่าระบบ Low Frequency • ตรวจจับแทกที่เข้ามาได้มากกว่าระบบ Low Frequency • จะใช้ทดสอบกับการแข่งขันจริงในปี 2551 ควบคู่กับระบบเช่า 6

7 • เครื่องอ่าน •4 เครื่องที่จุดเริ่มต้น •1 เครื่องที่จุด Check Point •Antenna 20 ตัว • ราคารวม 515,270 บาท • Tag 7000 ชิ้น • ราคา 238,000 บาท ** ราคาไม่รวม VAT 7

8 ราคาต่อปี 8 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ระบบเช่า 800,000 ระบบที่ พัฒนา 753,270238,000 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ระบบเช่า 800,0001,600,0002,40,0003,200,000 ระบบที่พัฒนา 753,270991,2701229,2701,467,270 ราคารวม

9 Check Point#1(Start) Check Point#2 Check Point#3(Finish) 9

10 10

11 Encrypted Check Points Decrypted Central Computer Server 11

12 12 ก่อนวัน แข่งขันจริง Register วันแข่งขัน จริง Start Tag reading Downloading Extracting Ranking Tag Check out

13 13

14 14

15 15

16 นายกรวิษณ์จั่น ทอง นายพันธาวุฒิภู ครองจิต 16


ดาวน์โหลด ppt 1.  บทนำ  ความคืบหน้าของ โครงการ  Web Application  Demo 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google