งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Months of the Year เดือนของปีนี้. January/ มกราคม January is the first month of the year. It is the start of a new year. เดือนมกราคมเป็น เดือนแรกของปีนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Months of the Year เดือนของปีนี้. January/ มกราคม January is the first month of the year. It is the start of a new year. เดือนมกราคมเป็น เดือนแรกของปีนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Months of the Year เดือนของปีนี้

2 January/ มกราคม January is the first month of the year. It is the start of a new year. เดือนมกราคมเป็น เดือนแรกของปีนี้ มันคือการเริ่มต้น ของปีใหม่

3 February / กุมภาพันธ์ February is the second month and in it is Valentine’s day. เดือน กุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่สอง และในวันวาเลน ไทน์

4 March / มีนาคม March is the third month and is thought of with spring time. เดือนมีนาคมเป็น เดือนที่สามและ เป็นความคิดของ พร้อมด้วย ช่วงเวลาฤดูใบไม้ ผลิ

5 April / เมษายน April is the fourth month of the year and it has a fun holiday of April Fools. เดือนเมษายนเป็น เดือนที่ 4 ของปีนี้ และมีความ สนุกสนานใน วันหยุดของเดือน เมษายนคนโง่

6 May / พฤษภาคม May is the fifth month of the year. In the United States we celebrate Memorial Day. อาจจะเป็นเดือน ที่ห้าของปีนี้ ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกาที่ เราร่วมงานฉลอง วันระลึก

7 June / มิถุนายน June is the sixth month and in it is the first day of Summer! เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่หก และในเรื่องนี้เป็น วันแรกของช่วง ฤดูร้อน

8 July / กรกฎาคม July is the seventh month and America celebrates it’s Birthday on the fourth! เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่เจ็ด และอเมริกา ยิ่งใหญ่มันเป็น วันเกิดครบรอบ วันที่สี่

9 August / สิงหาคม August is the eight month of the year. Children usually go back to school! เดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่ 8 ของปีนี้ โดย ปกติแล้วเด็ก กลับไป โรงเรียน

10 September / กันยายน September is the ninth month of the year and in it is the first day of Autumn เดือนกันยายน เป็นเดือนที่เก้า ของปีนี้และใน วันนั้นเป็นวัน แรกของฤดู ใบไม้ร่วง

11 October / ตุลาคม October is the tenth month of the year and contains Halloween in it! Trick or Treat! เดือนตุลาคมเป็น เดือนที่สิบของปีนี้ และประกอบด้วย นักการเมืองทั้งหลาย ต่างอยู่ในนั้น หรือ เพลิดเพลินใจไปกับ การเล่นตลก

12 November / พฤศจิกายน November is the eleventh month of the year! The United States celebrates Thanksgiving! เดือน พฤศจิกายนเป็น เดือนที่สิบเอ็ดใน ปีนี้ สหรัฐอเมริกา ฉลองวันขอบคุณ พระเจ้า

13 December / ธันวาคม December is the twelfth and final month. Christmas is widely celebrated in this month! เดือนธันวาคมเป็น เดือนสิบสองและ สุดท้าย คริสต์มาส ได้รับการยกย่องใน เดือนนี้อย่าง กว้างขวาง

14 Now let’s Practice! / ในตอนนี้ปล่อย ให้เป็นการปฏิบัติ You should all be getting your worksheet paper with the two activities. To help out lets do a couple of them now on this presentation! คุณควรจะได้รับกระดาษเวิร์ก ชีทของคุณพร้อมด้วยกิจกรรม ที่สอง เพื่อช่วยให้ออกมาช่วย ให้ทำสองของเขาในการ นำเสนอนี้

15 What day is New Years Day On? New Years Is on the First!!

16 Put The Months in Order Of Which Comes First in the Year. March January October September June August December 1.January 2.March 3.June 4.August 5.September 6.October 7.December

17 When is Christmas?

18 Good Job! / งานที่ดี Now that you know how to do the worksheet finish the rest by yourself. เมื่อคุณทราบแล้วว่าใน การทำเวิร์กชีทที่เสร็จสิ้น ส่วนที่เหลือด้วยตัวของ ท่านเอง


ดาวน์โหลด ppt Months of the Year เดือนของปีนี้. January/ มกราคม January is the first month of the year. It is the start of a new year. เดือนมกราคมเป็น เดือนแรกของปีนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google