งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 SORACHAI SAELIM Department of Chemistry Mahidolwittayanusorn School สารต้านปฏิกิริยา ออกซิเดชัน (antioxidants)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 SORACHAI SAELIM Department of Chemistry Mahidolwittayanusorn School สารต้านปฏิกิริยา ออกซิเดชัน (antioxidants)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 SORACHAI SAELIM Department of Chemistry Mahidolwittayanusorn School สารต้านปฏิกิริยา ออกซิเดชัน (antioxidants)

2 General Scheme for auto-oxidation of Polyunsaturated fatty acids of lipids and their consequences antioxidation activity 2

3 3 •Oxy radical (RO  ) •peroxy radical (ROO  ) และ •lipid radical (R  ) ที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาออโทออกซิเดชัน สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันสามารถยับยั้งปฏิกิริยาได้โดย การดักจับอนุมูลอิสระ

4 4 สารที่สามารถให้อนุมูลอิสระไฮโดรเจน (H  ) แก่อนุมูลอิสระเหล่านี้ได้ ( สมการ 4 5 และ 6) จะทำให้อนุมูลอิสระ oxy radical peroxy radical lipid radical ไม่ว่องไวกับการเกิดปฏิกิริยากับไขมันขั้นต่อไป ซึ่งจะช่วย ลดหรือยับยั้งการทำลายลิปิดได้

5 5 หรือทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ( สมการ 8 และ 9) โลหะไอออนเป็นตัวการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาออโทออกซิเดชัน โลหะไอออนที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 2 หรือมากกว่า เช่น Fe Cu Mn Cr Ni V Zn Al เร่งให้เกิดอนุมูลอิสระ oxy radical (RO  ) peroxy radical (ROO  ) และ lipid radical (R  ) ได้ โดยให้ อิเล็กตรอนเดี่ยวกับลิปิด ( สมการ 7)

6 6 การเติมสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันที่สามารถจับโลหะ ไอออนได้ก็จะสามารถลดการเกิดอนุมูลอิสระดังกล่าวได้ ขบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะเกิดช้าลง

7 -butylated hydroxyanisole (BHA), -butylated hydroxytoluene (BHT) -tert-butyl hydroquinone (TBHQ), are widely used in the food industry because they are effective and cheaper than natural antioxidants. Their safety, however, has been questioned. Synthetic antioxidants 7

8 8 Ito, et al., (1986) reported that BHA was carcinogenic in animal experiments. At high doses, BHT may cause internal and external hemorrhaging, which contributes to death in some strain of mice and guinea pigs. This effect is due to the ability of BHT to reduce vitamin K- depending blood clotting factor (Ito et al., 1986).

9 9 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt 1 SORACHAI SAELIM Department of Chemistry Mahidolwittayanusorn School สารต้านปฏิกิริยา ออกซิเดชัน (antioxidants)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google