งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School
ขั้นตอนของลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในโมเลกุล LDL (Leake, 1998) SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School

2 Lipid Oxidation Mechanism

3 LDL ถูกออกซิไดส์โดยปฏิกิริยา “lipid peroxidation”
ปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชันของlow density lipoprotein (LDL) ปฏิกิริยาออกซิเดชันของ LDL ที่เกิดขึ้นภายในหลอดเลือดนั้นที่บริเวณพันธะคู่ในโมเลกุลของไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นองค์ประกอบของไตรกลีเซอไรด์ ฟอสฟอกลีเซอไรด์ และคอเลสเทอรอลเอสเทอร์ LDL ถูกออกซิไดส์โดยปฏิกิริยา “lipid peroxidation”

4 lipid hydroperoxide ในสภาวะเป็น Fe2+ หรือ Cu2+ สารประกอบนี้จะสลายตัวต่อไปได้เป็นสารประกอบอัลดีไฮด์ต่างๆ เช่น malondialdehyde (MDA), 4-hydroxynonenal, และ hexanal เป็นต้น LDL ที่ถูกออกซิไดส์นี้เป็นสาเหตุสำคัญที่จะนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว

5 ตัวอย่างขั้นตอนของลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในโมเลกุล LDL

6 Lipid Oxidation

7

8 Peroxide Decomposition

9 LIPOOXYGENASE

10 REFERENCES Alberto, J., Selles, N., Herman, T. and Castro, T "Isolation and Quantitative Analysis of Phenolic Antioxidants, Free Sugars and Polyols from Mango (Mangifera indica) Stem Bark Aqueous Decoction Used in Cuba as a Nutritional Supplement", Journal of Agricultural and Food Chemistry. 50, Anjaneyulu, V., Babu, I.S. and Connolly, J.D "29-Hydroxymangiferonic acid from Mangifera indica", Phytochemistry. 35, Anjaneyulu, V., Babu, J.S. and Krishna, M.M "Triterpenoids and Steroids from Mangifera indica", Acta Cienia Indica Chemistry. 18, Anjaneyulu, V., Babu, I.S., Krishna, M.M. and Connolly, J.D "3-Oxo-20(S),24 (R), Epoxy-dammarane-25b,26-diol from Mangifera indica", Phytochemistry. 32,

11 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google