งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนของลิปิดเปอร์ ออกซิเดชันในโมเลกุล LDL (Leake, 1998) SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนของลิปิดเปอร์ ออกซิเดชันในโมเลกุล LDL (Leake, 1998) SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนของลิปิดเปอร์ ออกซิเดชันในโมเลกุล LDL (Leake, 1998) SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School

2 2 Lipid Oxidation Mechanism

3 3 ปฏิกิริยาออกซิเดชันของ LDL ที่เกิดขึ้นภายในหลอดเลือดนั้นที่ บริเวณพันธะคู่ในโมเลกุลของไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นองค์ประกอบของ ไตรกลีเซอไรด์ ฟอสฟอกลีเซอไรด์ และคอเลสเทอรอลเอสเทอร์ LDL ถูกออกซิไดส์โดยปฏิกิริยา “lipid peroxidation” ปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชันของ low density lipoprotein (LDL)

4 4 LDL ที่ถูกออกซิไดส์นี้เป็นสาเหตุสำคัญที่จะนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดแดง แข็งตัว lipid hydroperoxide ในสภาวะเป็น Fe 2+ หรือ Cu 2+ สารประกอบนี้จะ สลายตัวต่อไปได้เป็นสารประกอบอัลดีไฮด์ต่างๆ เช่น malondialdehyde (MDA), 4-hydroxynonenal, และ hexanal เป็นต้น

5 5 ตัวอย่างขั้นตอนของลิปิดเปอร์ ออกซิเดชันในโมเลกุล LDL

6 6 Lipid Oxidation

7 7

8 8 Peroxide Decomposition

9 9 LIPOOXYGENASE

10 Alberto, J., Selles, N., Herman, T. and Castro, T. 2002. "Isolation and Quantitative Analysis of Phenolic Antioxidants, Free Sugars and Polyols from Mango (Mangifera indica) Stem Bark Aqueous Decoction Used in Cuba as a Nutritional Supplement", Journal of Agricultural and Food Chemistry. 50, 762-766. Anjaneyulu, V., Babu, I.S. and Connolly, J.D. 1994. "29-Hydroxymangiferonic acid from Mangifera indica", Phytochemistry. 35, 1301-1303. Anjaneyulu, V., Babu, J.S. and Krishna, M.M. 1992. "Triterpenoids and Steroids from Mangifera indica", Acta Cienia Indica Chemistry. 18, 173-176. Anjaneyulu, V., Babu, I.S., Krishna, M.M. and Connolly, J.D. 1993. "3-Oxo-20(S),24 (R), Epoxy-dammarane-25b,26-diol from Mangifera indica", Phytochemistry. 32, 469-471. REFERENCES 10

11 THANK YOU 11


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนของลิปิดเปอร์ ออกซิเดชันในโมเลกุล LDL (Leake, 1998) SORACHAI SAE-LIM Department of Chemistry Mahidol wittayanusorn School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google