งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม....................... เม้าจนเหนื่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม....................... เม้าจนเหนื่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม เม้าจนเหนื่อย

2 สมาชิก ที่ปรึกษา ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ fa            อาจารย์สุทธิลา  สวนาพร note                     อาจารย์วิจิตร  สนหอม สมาชิก                      ผศ.สุวรรรณี  อาจหาญณรงค์ ผศ.พงศักดิ์  ทรงพระนาม                                 ผศ.เกษรา  มานันตาพงษ์                                 อาจารย์อรพินท์   สุขยศ                                 อาจารย์เกรียงศักดิ์  สิงห์แก้ว                                 อาจารย์วราภารณ์  วงศ์ปถัมภ์ อาจารย์วราภรณ์  นาคะศิริ

3 ศิลปวัฒนธรรมไทย พูดอย่างไรให้ไพเราะ

4

5 เทคนิคการพูดให้ไพเราะ
แจ้งข้อตกลงในการพูดในชั้นเรียน พูดจาประชดประชัน  ทักท้วงโดยการย้อนคำพูดของนักศึกษา เพื่อให้ฉุดคิด ลงโทษปรับเงิน  และหักคะแนน ให้รางวัลและชมเชยสำหรับนักศึกษาที่พูดไพเราะ ให้นักศึกษาคัดไทยคำพูดที่ไม่ไพเราะ  และคำพูดที่ ไพเราะ  อย่างละ 1,000  จบ

6 ขอบคุณครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม....................... เม้าจนเหนื่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google