งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม....................... เม้าจน เหนื่อย. สมาชิก......................................... ที่ปรึกษาดร. อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ fa อาจารย์สุทธิลา สวนาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม....................... เม้าจน เหนื่อย. สมาชิก......................................... ที่ปรึกษาดร. อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ fa อาจารย์สุทธิลา สวนาพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม....................... เม้าจน เหนื่อย

2 สมาชิก......................................... ที่ปรึกษาดร. อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ fa อาจารย์สุทธิลา สวนาพร note อาจารย์วิจิตร สนหอม สมาชิก ผศ. สุวรรรณี อาจหาญ ณรงค์ ผศ. พงศักดิ์ ทรงพระนาม ผศ. เกษรา มานันตาพงษ์ อาจารย์อรพินท์ สุขยศ อาจารย์เกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว อาจารย์วราภารณ์ วงศ์ปถัมภ์ อาจารย์วราภรณ์ นาคะศิริ

3 ศิลปวัฒนธร รมไทย พูดอย่างไรให้ ไพเราะ

4

5 เทคนิคการพูดให้ ไพเราะ แจ้งข้อตกลงในการพูดในชั้นเรียน พูดจาประชดประชัน ทักท้วงโดยการ ย้อนคำพูดของนักศึกษาเพื่อให้ฉุดคิด ลงโทษปรับเงิน และหักคะแนน ให้รางวัลและชมเชยสำหรับนักศึกษาที่ พูดไพเราะ ให้นักศึกษาคัดไทยคำพูดที่ไม่ ไพเราะ และคำพูดที่ไพเราะ อย่างละ 1,000 จบ

6 ขอบคุณครับ / ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม....................... เม้าจน เหนื่อย. สมาชิก......................................... ที่ปรึกษาดร. อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ fa อาจารย์สุทธิลา สวนาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google