งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษ ณ ะของ เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและเอกของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อ สืบค้นดัชนีและสาระสังเขป เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษ ณ ะของ เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและเอกของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อ สืบค้นดัชนีและสาระสังเขป เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ลักษ ณ ะของ เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและเอกของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อ สืบค้นดัชนีและสาระสังเขป เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและเอกของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อ สืบค้นดัชนีและสาระสังเขป ครอบคลุมสาขาต่างๆ ประมาณ 3,000 สาขาวิชา ครอบคลุมสาขาต่างๆ ประมาณ 3,000 สาขาวิชา ข้อมูลวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี ปัจจุบัน ข้อมูลวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี ปัจจุบัน ข้อมูลมากกว่า 1.5 ล้าน ระเบียน ข้อมูลมากกว่า 1.5 ล้าน ระเบียน

4 สืบค้นออนไลน์ uref

5 สั่งซื้อ เอกสาร สืบค้น ข้อมูล

6 Simple Search Expert Search  เลือกช่วงปี  พิมพ์คำค้น โดย สามารถใช้คำเชื่อม and, or, adj ระหว่าง คำค้น  คลิก Show Results ความแตกต่างของ การสืบค้น Expert Search สามารถจำกัดการ ค้นได้ครั้งละหลายๆ Field

7 รายการที่ ค้นพบ คลิก

8

9 การใช้ adj เชื่อม ระหว่างคำค้น เพื่อให้ สืบค้นแสดงผลเป็นคำ เดียวกัน คลิก

10 ใช้ adj ไม่ ใช้

11 คำค้ น


ดาวน์โหลด ppt ลักษ ณ ะของ เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและเอกของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อ สืบค้นดัชนีและสาระสังเขป เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google