งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษ ณ ะของ เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและเอกของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อ สืบค้นดัชนีและสาระสังเขป เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษ ณ ะของ เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและเอกของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อ สืบค้นดัชนีและสาระสังเขป เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ลักษ ณ ะของ เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและเอกของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อ สืบค้นดัชนีและสาระสังเขป เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและเอกของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อ สืบค้นดัชนีและสาระสังเขป ครอบคลุมสาขาต่างๆ ประมาณ 3,000 สาขาวิชา ครอบคลุมสาขาต่างๆ ประมาณ 3,000 สาขาวิชา ข้อมูลวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1861 - ปัจจุบัน ข้อมูลวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1861 - ปัจจุบัน ข้อมูลมากกว่า 1.5 ล้าน ระเบียน ข้อมูลมากกว่า 1.5 ล้าน ระเบียน

4 สืบค้นออนไลน์ http://www.car.chula.ac.th/c uref

5 สั่งซื้อ เอกสาร สืบค้น ข้อมูล

6 Simple Search Expert Search  เลือกช่วงปี  พิมพ์คำค้น โดย สามารถใช้คำเชื่อม and, or, adj ระหว่าง คำค้น  คลิก Show Results ความแตกต่างของ การสืบค้น Expert Search สามารถจำกัดการ ค้นได้ครั้งละหลายๆ Field

7 รายการที่ ค้นพบ คลิก

8

9 การใช้ adj เชื่อม ระหว่างคำค้น เพื่อให้ สืบค้นแสดงผลเป็นคำ เดียวกัน คลิก

10 ใช้ adj ไม่ ใช้

11 คำค้ น


ดาวน์โหลด ppt ลักษ ณ ะของ เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและเอกของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อ สืบค้นดัชนีและสาระสังเขป เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google