งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระประจำวันเกิด โดย ด.ญ. สุธิดา ศิริเวช เลขที่ 38

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระประจำวันเกิด โดย ด.ญ. สุธิดา ศิริเวช เลขที่ 38"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระประจำวันเกิด โดย ด.ญ. สุธิดา ศิริเวช เลขที่ 38
ด.ญ. สุธิดา ศิริเวช เลขที่ 38 ด.ญ. เสาวนีย์ กล่อมแก้ว เลขที่ 40 ม.2/4

2 พระประจำวันอาทิตย์ วันอาทิตย์
พระพุทธรูปปางถวายเนตร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืมพระเนตร พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันไว้ที่พระเพลา โดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

3 พระประจำวันจันทร์ วันจันทร์
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ซ้ายทอดลงข้าง พระวรกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ ฝ่าพระหัตถ์แบไปด้านหน้า แสดงกิริยาห้ามให้หยุด

4 พระประจำวันอังคาร วันอังคาร
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป นอนตะแคงด้านขวา พระพาหาขวาวางอยู่บนพระเขนย พระหัตถ์หนุนพระเศียร พระหัตถ์ซ้าย วางทอดไปตามพระวรกาย พระบาทซ้ายวางอยู่บนพระบาทขวา เสมอกัน หลับพระเนตร เรียกว่า ท่าสีหไสยาสน์

5 พระประจำวันพุธ(กลางวัน)
วันพุธ (กลางวัน) เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร ส้นพระบาทชิดกัน แสดงอิริยาบถการออกบิณฑบาต ซึ่งเป็นพุทธกิจตอนเช้า

6 พระประจำวันพุธ(กลางคืน)
วันพุธ (กลางคืน) เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งบัลลังก์ พระบาททอดลงเหยียบพื้น พระพาหาทั้งสองวางอยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาหงายขึ้น อันเป็นกิริยารับของถวาย

7 พระประจำวันพฤหัสบดี วันพฤหัสบดี เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ พระบาทขวาซ้อนพระบาทซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระกายตั้งตรง

8 พระประจำวันศุกร์ วันศุกร์
เป็นพระพุทธรูปปางรำพึง มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองทาบอยู่บนพระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทชิดกัน ทอดพระเนตรไปข้างหน้า

9 พระประจำวันเสาร์ วันเสาร์ เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิเช่นเดียวกับปางสมาธิ บนขนดของพระยานาค เบื้องหลังมีพระยานาค ๗ เศียร แผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียร


ดาวน์โหลด ppt พระประจำวันเกิด โดย ด.ญ. สุธิดา ศิริเวช เลขที่ 38

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google