งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร มี ลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืม พระเนตร พระหัตถ์ทั้งสอง ประสานกันไว้ที่พระเพลา โดย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร มี ลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืม พระเนตร พระหัตถ์ทั้งสอง ประสานกันไว้ที่พระเพลา โดย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร มี ลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืม พระเนตร พระหัตถ์ทั้งสอง ประสานกันไว้ที่พระเพลา โดย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

3 วันจันทร์ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระ หัตถ์ซ้ายทอดลงข้าง พระวรกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ ฝ่าพระหัตถ์แบไปด้านหน้า แสดง กิริยาห้ามให้หยุด

4 พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป นอนตะแคงด้านขวา พระพาหาขวาวางอยู่บนพระเขนย พระหัตถ์หนุนพระเศียรพระหัตถ์ซ้าย วางทอดไปตามพระวรกาย พระบาทซ้ายวางอยู่บนพระบาทขวา เสมอกัน หลับพระเนตร เรียกว่า ท่าสีหไสยาสน์ วันอังคาร

5 วันพุธ ( กลางวัน ) เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มี ลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ ทั้งสองประคองบาตร ส้นพระบาทชิด กัน แสดงอิริยาบถการออกบิณฑบาต ซึ่งเป็นพุทธกิจตอนเช้า

6 วันพุธ ( กลางคืน ) เป็นพระพุทธรูปปางป่าเล ไลยก์ มีลักษณะเป็น พระพุทธรูปประทับนั่ง บัลลังก์ พระบาททอดลง เหยียบพื้น พระพาหาทั้ง สองวางอยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาหงายขึ้น อัน เป็นกิริยารับของถวาย

7 วันพฤหัสบดี เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป ประทับนั่งขัดสมาธิ พระ บาทขวาซ้อนพระบาท ซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระ หัตถ์ซ้าย พระกายตั้งตรง

8 วันศุกร์ เป็นพระพุทธรูปปางรำพึง มี ลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ ทั้งสองทาบอยู่บนพระอุระ พระหัตถ์ ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทชิดกัน ทอดพระเนตรไปข้างหน้า

9 วันเสาร์ เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก มี ลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิ เช่นเดียวกับปางสมาธิ บน ขนดของพระยานาค เบื้องหลัง มีพระยานาค ๗ เศียร แผ่ พังพานอยู่เหนือพระเศียร


ดาวน์โหลด ppt วันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร มี ลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืม พระเนตร พระหัตถ์ทั้งสอง ประสานกันไว้ที่พระเพลา โดย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google