งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักคณิตศาสตร์ ในปัจจุบัน เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์ พัฒน จัดทำโดย นางสาวพัณณิตา สุชัยยะ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักคณิตศาสตร์ ในปัจจุบัน เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์ พัฒน จัดทำโดย นางสาวพัณณิตา สุชัยยะ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักคณิตศาสตร์ ในปัจจุบัน เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์ พัฒน จัดทำโดย นางสาวพัณณิตา สุชัยยะ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

2 Paul Seymour  พอล ซีมัวร์ (Paul Seymour)  เป็นนักคณิตศาสตร์ในสาขาทฤษฏีกราฟ, คณิตศาสตร์ เชิงการจัด ( คอมบินาทอริกส์ ), การหาค่าเหมาะที่สุด (optimization) และ คณิตศาสตร์ไม่ ต่อเนื่อง ที่ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน, เมืองพรินซ์ตัน ใน รัฐนิวเจอร์ซีย์, ประเทศสหรัฐอเมริกา.

3 ประวั ติ  เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม, พ. ศ. 2493  เกิดที่ เมืองพลิมัธ, เคาน์ตีเดวอน, ประเทศอังกฤษ  เคยเรียนที่วิทยาลัยพลิมัธก่อนที่จะสอบเข้า มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดได้เป็นอันดับหนึ่ง ในการ สอบคัดเลือกทั่วประเทศ ซีมัวร์เข้าเรียนที่วิทยาลัยเอก ซีเตอร์, มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด และได้รับหลาย ปริญญา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (BA) ใน พ. ศ. 2514, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (MSc) ใน พ. ศ. 2515, และอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (MA) ใน พ. ศ. 2518, และอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (D.Phil) ใน พ. ศ. 2518  เขาแต่งงานกับเชลลี แมคโดนัลด์ ซีมัวร์ (Shelley MacDonald Seymour) จากออตตาว่าในปี 2522 พวก เขามีลูกด้วยกันทั้งหมดสองคน

4 ประวัติการทำงาน  ซีมัวร์ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ถาวรที่ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ, เมืองโคลัมบัส รัฐ โอไฮโอ ในปี 2526 ต่อมาระหว่างปี 2526 ถึงปี 2539 เขาได้ย้ายไปยังเบลล์แลปจากนั้นไป ยังเบลล์คอร์ ( ศูนย์วิจัยการสื่อสารเบลล์ ) เมืองมอ ริสทาวน์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ( ปัจจุบันคือเทลคอร์เดีย เทคโนโลยี ) เขาเริ่มทำงานในตำแหน่ง ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในปี 2539 และปัจจุบันเป็นบรรณาธิการใหญ่ของนิตยสาร ทฤษฏีกราฟ

5 ผลง าน  ซีมัวร์ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ค้นพบทฤษฏี ทางด้านเมตริกซ์จำเพาะเต็มตัว (totally unimodular matrices), ทฤษฎีบทสี่สี, ทฤษฏีโร เบิร์ตสัน - ซีมัวร์ บนกราฟไมเนอร์, ทฤษฏีกราฟ สมบูรณ์จัด (strong perfect graph theorem), ข้อความคาดการณ์แฮดวิ เจอร์ (Hadwiger conjecture), และ claw-free graphs เขาเคยได้รับรางวัลฟัลเคอร์สัน, ในปี 2522, 2537, และปี 2549, รางวัลโปลยา ในปี 2526 และ ปี 2547 และรางวัลออสโทรว์สกี ในปี 2547 และอื่นๆ

6 แหล่งอ้างอิง  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E %E0%B8%AD%E0%B8%A5_%E0%B8%8 B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1 %E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C


ดาวน์โหลด ppt นักคณิตศาสตร์ ในปัจจุบัน เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์ พัฒน จัดทำโดย นางสาวพัณณิตา สุชัยยะ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google