งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การทำนาหว่าน น้ำตม 2 ที่มาและความสำคัญ ของโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การทำนาหว่าน น้ำตม 2 ที่มาและความสำคัญ ของโครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 การทำนาหว่าน น้ำตม 2 ที่มาและความสำคัญ ของโครงงาน

3 การทำนาดำ โดยใช้คนดำ 3

4 การทำนาดำโดย ใช้เครื่องดำ 4

5 การทำ นาโยน 5

6 ตารางเปรียบเทียบปัจจัย การทำนาแบบต่างๆ 6

7 ข้อดี - กำหนดระยะห่าง ระหว่างแถวได้ - ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้อเสีย - เกิดความเมื่อยล้า - ติดหล่ม - มีดินโคลนไปอุดทาง ไหลของเมล็ด โรย 8 แถว / ครั้ง อัตราการใช้เมล็ด 10 กก./ ไร่ อัตรา การทำงาน 5 ไร่ / วัน 7

8 ข้อดี - กำหนดระยะห่าง ระหว่างแถวได้ - ลดการ ใช้เมล็ดพันธุ์ - ลดความเมื่อยล้า ข้อเสีย - บางครั้งติดหล่มและมี ดินโคลนไปอุดทางไหล ของเมล็ดทำให้การโรย ไม่ต่อเนื่อง - ใช้ต่อพ่วงรถไถเดิน ตามรุ่นเก่า โรย 8 แถว / ครั้ง อัตราการใช้เมล็ด 10 กก./ ไร่ อัตราการทำงาน 10 ไร่ / วัน 8

9 ข้อดี - หยอดเป็นแถว - ทำงานในหล่ม ได้ - น้ำหนักเบา ข้อเสีย - ไม่สามารถปรับ ระยะห่างระหว่าง แถวได้ หยอด 5 แถว / ครั้ง อัตราการใช้เมล็ด 15-18 กก./ ไร่ อัตราการทำงาน 12-16 ไร่ / วัน 9 ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 6 แรงม้า

10 วัตถุประสงค์ของ โครงงาน ออกแบบและสร้างเครื่องโรยเมล็ด ข้าวงอกแบบแถว ทดสอบหาสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของเครื่อง โรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว ขอบเขตของ โครงงาน ออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องโรย เมล็ดข้าวงอกแบบแถว เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถไถเดินตาม ใช้สำหรับปลูกข้าวในพื้นที่นาน้ำตม ลักษณะการทำงานของเครื่องจะทำการ โรยข้าวงอกให้เป็นแถว ใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 2 ทดสอบ 10

11 ขั้นตอนการดำเนินงานและ แผนปฏิบัติงาน 11

12 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ ได้เครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบ แถวต้นแบบ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดระยะเวลาในการปลูก การซ่อมบำรุงดูแลรักษาง่าย ปรับระยะห่างระหว่างแถวได้ 12

13 13


ดาวน์โหลด ppt 1. การทำนาหว่าน น้ำตม 2 ที่มาและความสำคัญ ของโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google