งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการฝึกอบรมที่ U of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois, USA ระหว่างวันที่ 2 ก. ค 51- 2 ม. ค.52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการฝึกอบรมที่ U of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois, USA ระหว่างวันที่ 2 ก. ค 51- 2 ม. ค.52."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการฝึกอบรมที่ U of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois, USA ระหว่างวันที่ 2 ก. ค 51- 2 ม. ค.52

2 1. Knock out VPS 27 gene in Cryptococcus neoformans Biolistic transformation was used for disruption of the gene VPS 27 ( vacuolar protein sorting )

3 VPS275’-UTR 3’-UTR URA5 p1 p2 p3 p2 Knockout construct

4 Transformants were screened for VPS 27 deletion mutant by PCR

5 ศึกษา endocytic trafficking and signaling of laccase enzymes ทำการเปลี่ยนแปลง laccase gene ทางด้าน C- terminal โดยการ 2. Laccase activity in Cn is associated with virulence เปลี่ยนแปลง a â His ( ที่ ต. น 2475 ) ติดตามการเดินทาง laccase gene โดยใช้ GFP

6 สรุปเทคนิคที่ได้เรียนรู้มา 1. ขั้นตอนการ Knock out genes ของเชื้อรา 2. การเดินทางของ laccase enzymes

7


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการฝึกอบรมที่ U of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois, USA ระหว่างวันที่ 2 ก. ค 51- 2 ม. ค.52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google