งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5 นางสาวอุทัยวรรณ ชัยมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5 นางสาวอุทัยวรรณ ชัยมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5 นางสาวอุทัยวรรณ ชัยมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง นักเรียนอ่านนิทาน เรื่อง The Travellers and the Bear แล้ว ถาม - ตอบและสรุปใจความสำคัญ ได้

3 Once upon a time, there were two men who were travelling together.

4 One day, while walking in forest, they met a big bear.

5 Frightened by the bear, one of the men climbed up a tree and hid himself there.

6 The other man did not know what to do.

7 So he lied down and pretended to be dead. He had heard that bears do not touch dead bodies.

8 When the bear came close to him, it sniffed at his nose and ear. The man held his breath and lied still.

9 The bear thought he was dead, so it walked away.

10 Seeing the bear left, the first man came down the tree, and then walked to his friend.

11 “I saw the bear put its mouth close to your ear. “What did it tell you ?”

12 “It is nothing important,” the other man said resentfully. “So you can tell me about it,” the first man persisted.

13 “It suggested me to break with you because you ran away when we were in trouble,” the other man replied.

14 The first man tried to defend himself, “I really did not mean it.” However, the other man shook his head in disbelief.

15 Goodbye. Goodbye


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5 นางสาวอุทัยวรรณ ชัยมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google