งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 “ ผัดเบญจมงคลเสริมเสน่ห์ชีวิต ” มุมวิชาการ : ด้านการบริหารโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 “ ผัดเบญจมงคลเสริมเสน่ห์ชีวิต ” มุมวิชาการ : ด้านการบริหารโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 “ ผัดเบญจมงคลเสริมเสน่ห์ชีวิต ” มุมวิชาการ : ด้านการบริหารโรงพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร. พาณี สีตกะลิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เรียบเรียงและผู้รับผิดชอบมุมวิชาการ : ด้านการบริหารโรงพยาบาล

2 การบริหารงาน การทำงานร่วมกัน และ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นยอด ปรารถนาของทุกคน ได้อ่านหนังสือพิมพ์คม ขัดลึก ฉบับวันอังคารที่ 11 มกราคม 2548 ในคอลัมภ์เคล็ดความสุขปีใหม่ โดยกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ ( สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม จึงใคร่ขออนุญาต เจ้าของเมนูนำเสนอผ่านทาง web บริหาร โรงพยาบาล ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็น เดือนที่มีทั้งวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน (9 กุมภาพันธ์ ) วันแห่งความรัก (14 กุมภาพันธ์ ) และวัน มาฆบูชา (23 กุมภาพันธ์ ) ผู้เสนอเห็นว่า เป็นเรื่องหนึ่ง ที่ช่วยปรุงรสชีวิตแก่ทุกเพศทุกวัย และ สามารถปฏิบัติได้ นั่นคือ “ เมนูเด็ด เคล็ดแห่ง ความสุขชีวิต ” โดยการผัดเบญจมงคลเสริม เสน่ห์ “ ผัดเบญจมงคลเสริม เสน่ห์ชีวิต ”

3 ประกอบด้วย  มนุษยสัมพันธ์ 3 ช้อนโต๊ะ  ปิยวาจาแกะเอาแต่เนื้อ ที่ประกอบด้วย พูดดี พูดเพราะ พูดเป็นประโยชน์ ½ ถ้วยตวง  ความหยิ่งยะโส หั่นฝอยจนกลายเป็น ความอ่อนน้อย ถ่อมตน 4 ช้อนโต๊ะ  ความเห็นแก่ตัวโขลกให้ละเอียดเหลือ เพียงความเอื้อ เพื่อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ 3 ถ้วยตวง  ความซื่อสัตย์สุจริตหั่นเป็นรูปหัวใจ 10 ใบ  ความจริงใจ 3 ช้อนโต๊ะ ส่วนผสมหรือเครื่องปรุง

4 วางกะทะและติดไฟแห่งความตั้งใจให้ พร้อม จากนั้นใส่มนุษยสัมพันธ์อันเป็น มงคลแรกลงในกระทะก่อน เจียวให้หอม แล้วใส่ปิยวาจา เหยาะความ เอื้อเฟื่อน้ำใจและความจริงใจ อันเป็น มงคลที่ 2 และ 3 ตามลงไป ผัดให้ทั่วแล้วตักใส่จาน แล้วโรยด้วย ความอ่อนน้อม ถ่อมตนอันเป็นมงคลที่ 4 เวลาเสิร์ฟให้ ตกแต่งใบแห่งความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็น มงคลสุดท้าย ที่เป็นเครื่องเคียง ซึ่งจะ ขาดไม่ได้ มิฉะนั้น เสิร์ฟไปก็ไร้ผล เพราะเป็นเสน่ห์ที่จอมปลอม นอกจากไม่ เกิดผลดีต่อตนเองแล้ว ยังสร้างไขมัน แห่งความเลี่ยนแก่ผู้อื่นด้วย วิธีปรุง

5 การปรุงอาหารเมนูนี้สำหรับผู้ที่มีธาตุ เป็นเจ้าเรือนที่ต่างกัน จะต้องเพิ่ม เครื่องปรุงตัวนี้ คนที่มีธาตุดินเป็นเจ้า เรือน ที่มีอารมณ์มั่นคง ไม่แปรปรวน หวั่นไหวง่าย หรือมีธาตุน้ำ ที่มีรูปร่าง ค่อนข้างท้วม อารมณ์เย็น ทนร้อนทน หนาวได้ดี คนทั้ง 2 ธาตุนี้จะต้องบีบความ กระตือรือร้นลงไปอีก ½ ถ้วยตวง สำหรับ คนที่มีเจ้าเรือนเป็นธาตุลม รูปร่างโปร่ง ทำอะไรเร็ว ช่างพูดและหวั่นไหว ต้องเติม ความหนักแน่น ไม่หูเบาลงไปอีก 3 ช้อน โต๊ะ ถ้าคนที่เป็นธาตุไฟ ขี้ร้อน เคลื่อนไหว เร็ว อารมณ์ร้อน ต้องเหยาะขันติลงไปอีก ½ ถ้วย เครื่องปรุงเหล่านี้จะสร้างความ สมดุลในการคบหากับผู้อื่น

6 สำหรับท่านที่จะเสิร์ฟเมนูนี้ให้แก่  คุณพ่อคุณแม่ ขอแนะนำให้ท่านใส่ ความกตัญญูกตเวที ลงไปอีก 2 ถ้วยตวง  ลูกหลาน สามีหรือภรรยา จะต้องใส่ใบ แห่งความรัก ความเข้าใจ 1 ถ้วยตวง  ผู้บังคับบัญชา ต้องเพิ่มความอร่อย ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความ ขยันหมั่นเพียร 1 ถ้วยตวง  เพื่อนฝูง ควรเพิ่มการชูรสด้วย น้ำใจไมตรีและปิยวาจาให้มากขึ้น หากท่านเป็นผู้บังคับบัญชาจะเสิร์ฟให้กับ ผู้ร่วมงาน ด้วยการใส่ความเมตตาและเห็นอกเห็นใจ เติมเข้าไปด้วย

7 จะเห็นว่า เมนูนี้เป็นอาหารที่ ประกอบด้วยส่วนผสม ไม่ยุ่งยาก หาได้ง่าย สะดวกสบาย อีกทั้ง ยังน่ารับประทาน ในนามของสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรบริหารโรงพยาบาลขอมอบเมนูนี้ แก่ผู้อ่านทุกท่านและขอให้เป็นบุคคลที่มี เสน่ห์ตลอดไป หากใครมีข้อคิดเห็นหรือบทความเด็ดทาง วิชาการก็ส่งมาร่วมกันได้นะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 “ ผัดเบญจมงคลเสริมเสน่ห์ชีวิต ” มุมวิชาการ : ด้านการบริหารโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google