งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EDGE. EDGE ( Enhanced Data Rates for Global Evolution) หมายถึง เทคโนโลยีระดับ G3 ตามมาตรฐานโลก ใช้สำหรับรับส่ง ข้อมูลแบบไร้สาย ในระบบ GSM มีอัตราการรับส่งข้อมูลถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EDGE. EDGE ( Enhanced Data Rates for Global Evolution) หมายถึง เทคโนโลยีระดับ G3 ตามมาตรฐานโลก ใช้สำหรับรับส่ง ข้อมูลแบบไร้สาย ในระบบ GSM มีอัตราการรับส่งข้อมูลถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EDGE

2 EDGE ( Enhanced Data Rates for Global Evolution) หมายถึง เทคโนโลยีระดับ G3 ตามมาตรฐานโลก ใช้สำหรับรับส่ง ข้อมูลแบบไร้สาย ในระบบ GSM มีอัตราการรับส่งข้อมูลถึง 236 kbps โดยเริ่มต้นแล้ว เทคโนโลยี EDGE นั้น พัฒนาขึ้นมาเพื่อเครือข่าย GSM ที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้เปิดเครือข่าย UMTS ซึ่งเป็นมาตรฐานของ เครือข่าย 3G เครือข่าย GSM ที่มีเทคโนโลยี EDGE จึงสามารถให้บริการข้อมูลด้วยความเร็วสูงเหมือน เครือข่าย UMTS ได้ นอกจากนั้น เทคโนโลยีนี้ยัง ช่วยให้พัฒนาระบบจาก GPRS ไปสู่เครือข่าย 3G ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ EDGE เพียง ชุดเดียวต่อหนึ่งเซลล์ของเครือข่าย และสามารถ ปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้จากระยะไกล

3 เทคโนโลยี EDGE ช่วยเพิ่ม ความเร็วในการรับส่งข้อมูลและช่วยให้ ระบบรองรับผู้ใช้บริการในจำนวนที่มากขึ้น เครือข่าย GSM สามารถให้บริการ มัลติมีเดียได้ เทคโนโลยี EDGE ช่วยให้ สามารถจัดการอีเมล์ ดูเว็บ รับส่งไฟล์ทั้ง ภาพและเสียง ติดตามข่าว และสามารถดู ภาพคู่สนทนา ซึ่งเป็นการให้บริการที่มี ลูกเล่นมากขึ้น ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยข้อมูล แล้วก็ลดลง

4 ข้อดีของ EDGE 1. สามารถให้บริการจัดการอีเมล์ ดูเว็บ รับส่งไฟล์ ทั้งภาพและเสียง ติดตามข่าว และสามารถดู ภาพคู่สนทนา ซึ่งเป็นการให้บริการที่มีลูกเล่นมาก ขึ้น 2. สามารถส่งถ่ายข้อมูลได้สูงถึง 384 kb/s 3. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยข้อมูลลดลง ข้อเสียของ EDGE 1. โทรศัพท์มือถือ ที่นำมาใช้งานโครงข่าย EDGE จะต้องเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่รองรับกับ EDGE เท่านั้น ซึ่งมีไม่มากนัก

5 การนำมาประยุกต์ใช้ 1. ในการประชุมทางไกล ผู้ร่วม ประชุมอยู่คนละสถานที่ สามารถประชุมกันได้ผ่าน โทรศัพท์มือถือ โดยผู้ร่วม ประชุมทุกคนสามารถเห็น ภาพและเสียงของผู้ร่วม ประชุมทุกคนได้ 2. การถ่ายคลิปวีดิโอ ในขณะที่กำลังถ่าย สามารถ ส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียง ให้ผู้รับได้ทันทีผ่าน โทรศัพท์มือถือ


ดาวน์โหลด ppt EDGE. EDGE ( Enhanced Data Rates for Global Evolution) หมายถึง เทคโนโลยีระดับ G3 ตามมาตรฐานโลก ใช้สำหรับรับส่ง ข้อมูลแบบไร้สาย ในระบบ GSM มีอัตราการรับส่งข้อมูลถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google