งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ TV Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ TV Online"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ TV Online
ศักยภาพด้านสื่อของสถาบันฯ ครั้งแรกของเมืองไทย! Satellite System หลากหลาย Content Input Streaming วิทยุ FM Radio ทั่วประเทศ เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ TV Online วิทยุ AM ทั่วประเทศ Live Streaming Encoder Live Transcode VGA Live Stream 480p Bitrate 512 Kbps Wifi/3G HD Live Stream 720p Bitrate 1024 Kbps ADSL Qvga Live Stream 240p Bitrate 150 Kbps Edge

2 1 โครงสร้างทางธุรกิจ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก 4
รวบรวมกลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพาะปลูก อบรมให้ความรู้ก่อนการเพาะปลูก ตรวจพื้นที่ภาคสนาม การเตรียมแปลงเพาะปลูก จัดตารางการเพาะปลูกตั้งแต่เริ่ม จนถึงเก็บเกี่ยว ช่องทางการจัดจำหน่าย 4 ฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการเก็บเกี่ยวและบรรจุ วัตถุดิบส่งเข้าโรงงานแปรรูป ประชาสัมพันธ์ผ่านงาน Event งานประกวดต่างๆ ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) Magazine Oho ซุปตาร์ บันเทิง Social Network ทุกโปรแกรม Satellite Channel 24 ชม. 2 AM TV Radio 24 ชม. FM TV Radio 24 ชม. บริษัท เนเจอร์กรีนเทรดดิ้ง จำกัด TV Online สด 24 ชม. ทีพีเอ็ม มาร์ท 3 รับผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร ส่งผลผลิตเข้าตรวจสอบกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรอง ผลความปลอดภัย (เซ็ลทรัลแลป, สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ) ส่งผลผลิตเข้าสู่ขบวนการ การผลิต รับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานของรัฐ GMP, อย. ส่งผลิตผลที่แปรรูปแล้วเข้าสู่ Organic Shop ของ ทีพีเอ็ม มาร์ท

3 โครงสร้างการบริหารศูนย์ฯ
Dealer Agent Store SAM 1 SAM 2 SAM 3 SAM 4 SAM 5 SAM 6 SAM 7 SAM 8 SAM 9 SAM 10 ภาคเหนือ ตอนบน ตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ตอนกลาง ภาค ตะวันออก ภาคใต้

4 Sales Area Manager (SAM)
ผังโครงสร้างการกระจายสินค้า ผู้บริโภคทั่วประเทศ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก ศูนย์ประจำพื้นที่ เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งสินค้าเข้า Sales Area Manager (SAM) Dealer Agent Store 1 2 3 4 5

5

6

7

8 GPS ติดตามรถ ติดตามสถานะรถ ณ ปัจจุบันตลอด 24 ชม.
ดูประวัติย้อนหลังได้ตลอดอายุการใช้งาน รายงานผลการแจ้งเตือนต่างๆ ผ่าน SMS และโปรแกรม ค้นหาตำแหน่งรถที่อยู่ใกล้สถานที่ที่ระบุได้ ตรวจสอบการเข้า-ออกบริษัทลูกค้าของพนักงานได้ วางแผนและจัดเส้นทางการขนส่งด้วยระบบ  Route Management มีระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดหรือเข้า พื้นที่ ที่ไม่อนุญาติ มีรายงานและกราฟเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลมาก มายรวมถึงสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้

9  ซอฟท์แวร์บริหารร้านค้าปลีกสำเร็จรูป หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of Sale) เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก/ส่ง รองรับการทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจที่มีจำนวนสาขาเป็นจำนวนมาก รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่การรับสินค้าเข้า การกำหนดรายละเอียดของสินค้า การกำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา การขายสินค้า ณ จุดขาย พร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองหรือบัตรส่วนลด ตลอดจนการออกพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางผู้บริหารสามารถรับทราบยอดขาย แบบ Real time

10 การถ่ายทอดสัญญาณระหว่างศูนย์
ห้องส่งจากส่วนกลาง Live Streaming Encoder Live Transcode รายงานยอดขายเบื้องต้น + POS Software Live ทีวี ส่งข้อมูลภาพและเสียง อื่นๆ สอบถามปัญหา และสามารถถ่ายทำวีดีโอหรือจัดรายการและส่งให้กับส่วนกลางได้หลายช่อทาง

11 Organic Shop กลุ่มที่ 1. กลุ่มสินค้าทั่วไปที่จาก Website โรงงาน บริษัท
ส่วนงานคัดเลือก & สรรหาผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 1. กลุ่มสินค้าทั่วไปที่จาก Website โรงงาน บริษัท Fashion Household Health Make - up Agriculture Organic Shop Cosmetics

12 กลุ่มที่ 2. กลุ่มสินค้า Organic จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ TV Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google