งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Live Streaming Encoder Live Transcode ADSL VGA Live Stream 480p Bitrate 512 Kbps Wifi/3G Qvga Live Stream 240p Bitrate 150 Kbps Edge HD Live Stream 720p.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Live Streaming Encoder Live Transcode ADSL VGA Live Stream 480p Bitrate 512 Kbps Wifi/3G Qvga Live Stream 240p Bitrate 150 Kbps Edge HD Live Stream 720p."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Live Streaming Encoder Live Transcode ADSL VGA Live Stream 480p Bitrate 512 Kbps Wifi/3G Qvga Live Stream 240p Bitrate 150 Kbps Edge HD Live Stream 720p Bitrate 1024 Kbps วิทยุ FM Radio ทั่วประเทศ วิทยุ AM ทั่วประเทศ Satellite System หลากหลาย Content Input Streaming ครั้งแรกของ เมืองไทย ! ศักยภาพด้านสื่อของ สถาบันฯ

2 โครงสร้างทางธุรกิจ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตร อินทรีย์เพื่อส่งออก 1111 2222 3333 รวบรวมกลุ่มเกษตรกรขึ้น ทะเบียนเพาะปลูก อบรมให้ความรู้ก่อน การเพาะปลูก ตรวจพื้นที่ภาคสนาม การ เตรียมแปลงเพาะปลูก จัดตารางการเพาะปลูกตั้งแต่ เริ่ม จนถึงเก็บเกี่ยว ขึ้นทะเบียนรับรอง มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) ฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการ เก็บเกี่ยวและบรรจุ วัตถุดิบส่งเข้าโรงงานแปร รูป รับผลผลิตจากกลุ่ม เกษตรกร ส่งผลผลิตเข้าตรวจสอบกับองค์กรที่ เกี่ยวข้องเพื่อรับรอง ผลความปลอดภัย ( เซ็ลทรัลแลป, สถาบัน นิวเคลียร์แห่งชาติ ) ส่งผลผลิตเข้าสู่ ขบวนการ การผลิต รับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานของ รัฐ GMP, อย. ส่งผลิตผลที่แปรรูปแล้วเข้าสู่ Organic Shop ของ ทีพีเอ็ม มาร์ท TV Online สด 24 ชม. Satellite Channel 24 ชม. FM TV Radio 24 ชม. AM TV Radio 24 ชม. Magazine Oho ซุปตาร์ บันเทิง ประชาสัมพันธ์ผ่านงาน Event งานประกวดต่างๆ Social Network ทุกโปรแกรม 4

3 โครงสร้างการบริหารศูนย์ฯ Dealer Agent Store Dealer Agent Store Dealer Agent Store Dealer Agent Store Dealer Agent Store Dealer Agent Store Dealer Agent Store Dealer Agent Store Dealer Agent Store Dealer Agent Store ภาคเห นือ ตอนบน ภาคเห นือ ตอนล่า ง ภาค อีสาน ตอนบน ภาค อีสาน ตอนล่า ง ภาค กลาง ตอนบน ภาค กลาง ตอนกล าง ภาค กลาง ตอนล่า ง ภาค ตะวันอ อก ภาคใต้ ตอนบน ภาคใต้ ตอนล่า ง

4 ผังโครงสร้างการกระจายสินค้า สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก ศูนย์ประจำพื้นที่ เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งสินค้าเข้า -Deale r -Agent -Store -Dealer -Agent -Store -Deale r -Agent -Store -Dealer -Agent -Store -Deale r -Agent -Store 12345

5

6

7

8 GPS ติดตามรถ 8 ติดตามสถานะรถ ณ ปัจจุบันตลอด 24 ชม. ดูประวัติย้อนหลังได้ตลอดอายุการใช้งาน รายงานผลการแจ้งเตือนต่างๆ ผ่าน SMS และโปรแกรม ค้นหาตำแหน่งรถที่อยู่ใกล้สถานที่ที่ระบุได้ ตรวจสอบการเข้า-ออกบริษัทลูกค้าของพนักงานได้ วางแผนและจัดเส้นทางการขนส่งด้วยระบบ Route Management มีระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดหรือเข้า พื้นที่ ที่ไม่อนุญาติ มีรายงานและกราฟเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลมาก มายรวมถึงสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้

9 9 ซอฟท์แวร์บริหารร้านค้าปลีกสำเร็จรูป หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of Sale) เหมาะ สำหรับธุรกิจค้าปลีก / ส่ง รองรับการทำงานทั้งธุรกิจขนาด เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็น จำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจที่มีจำนวนสาขาเป็นจำนวนมาก รองรับการ ทำงานอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่การรับ สินค้าเข้า การกำหนดรายละเอียดของสินค้า การกำหนด รายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลา การขาย สินค้า ณ จุดขาย พร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองหรือบัตรส่วนลด ตลอดจนการออกพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการซื้อเพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ทางผู้บริหารสามารถรับทราบยอดขาย แบบ Real time

10 Live Streaming Encoder Live Transcode ห้องส่งจากส่วนกลาง Live ทีวี รายงานยอดขายเบื้องต้น + POS Software สอบถามปัญหา ส่งข้อมูลภาพและเสียง อื่นๆ และสามารถถ่ายทำวีดีโอ หรือจัดรายการและส่ง ให้กับส่วนกลางได้หลาย ช่อทาง

11 Organic Shop Make - up Fashion Healt h Agriculture Household  ส่วนงานคัดเลือก & สรรหา ผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 1. กลุ่มสินค้าทั่วไปที่จาก Website โรงงาน บริษัท

12 กลุ่มที่ 2. กลุ่มสินค้า Organic จากสถาบันส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออก


ดาวน์โหลด ppt Live Streaming Encoder Live Transcode ADSL VGA Live Stream 480p Bitrate 512 Kbps Wifi/3G Qvga Live Stream 240p Bitrate 150 Kbps Edge HD Live Stream 720p.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google