งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

App 3231 2 แสงเชิงเรขาคณิต ==> Stigmatic system ==> conjugation points Optical system p s ==>Geometrical optics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "App 3231 2 แสงเชิงเรขาคณิต ==> Stigmatic system ==> conjugation points Optical system p s ==>Geometrical optics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 App แสงเชิงเรขาคณิต ==> Stigmatic system ==> conjugation points Optical system p s ==>Geometrical optics

3 App 3232 การหักเหผ่านผิวโค้งทั่วไป s F1F1 A D >1 Hyperboloi dal < 1 Ellipsoidal

4 App 3233

5 4 การหักเหผ่านผิวโค้งทรงกลม OPL=n 1 l o + n 2 l i s A n1n1 soso sisi lili h lolo R  n2n2

6 App 3235 A n1n1 s soso sisi lili h lolo R  n2n2 Paraxial ray approximation l O  S O ; l i  S i Guassian first order theory

7 App 3236 FoFo n1n1 fo fo n2n2 FoFo n1n1 fifi n2n2

8 7 การหักเหผ่าน เลนส์บาง s n1n1 n2n2 s i1 s o1 n1n1 n2n2 s i2 s o2 R1R1 R2R2 d

9 App 3238 s n1n1 n2n2 sisi soso n2n2 Gaussian lens formula

10 App 3239 การกำหนดเครื่องหมาย

11 App 32310

12 App s o, s i, R 1, R 2 = “+” f o,f i = “+” (converging lens) s o = “+” s i, R 1, R 2 = “-” f o,f i = “+” (diverging lens) FiFi FoFo FiFi FoFo

13 App ? ? n1n1 n2

14 App กำลังขยาย แนวตั้ง : แนวแกน : soso sisi yiyi yoyo FoFo xoxo FiFi xixi

15 App กำลังขยาย animation

16 App เลนส์ทรงกระบอก

17 App เลนส์เฟรสเนล

18 App เลนส์ aspheric

19 App การสะท้อนบนผิวโค้งทั่วไป

20 App การสะท้อนบนผิวโค้งทรงกลม Paraxial ray approx. y << R ; f= R/2

21 App สูตรของกระจกโค้ง s R sisi soso

22 App การกำหนดเครื่องหมาย

23 App animation


ดาวน์โหลด ppt App 3231 2 แสงเชิงเรขาคณิต ==> Stigmatic system ==> conjugation points Optical system p s ==>Geometrical optics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google