งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 4 Numerical Differentiation and Integration Numerical Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 4 Numerical Differentiation and Integration Numerical Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 4 Numerical Differentiation and Integration Numerical Analysis

2 Overview of Numerical Integration

3 Midpoint Rule

4

5

6

7

8 Trapezoidal Rule

9

10

11 Simpson Rule

12

13

14 Numerical Integration: Example

15

16 Composite Rule ผลที่ได้ค่อนข้างแม่นยำเมื่อช่วงของการอินทิเกรตเป็น ช่วงเล็ก กฎจุดกึ่งกลางและกฎสี่เหลี่ยมคางหมูให้ ค่าประมาณแย่ลงเมื่อช่วงกว้างขึ้น สำหรับกฎ Simpson แม้ว่าจะให้จะให้ค่าประมาณที่ดีกว่าในช่วงการประมาณ ที่กว้าง แต่เมื่อช่วงนั้นกว้างมากขึ้นความแม่นยำก็ลดลง แนวคิดหนึ่งที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาการอินทิกรัลใน ช่วงกว้าง ก็คือ การแบ่งช่วงของการอินทิกรัลเป็นช่วง ย่อย ด้วยสมบัติขิงการอินทิกรัล คือ

17 Composite Rule

18

19

20

21 Composite Simpson Rule

22

23

24

25

26 Composite Trapezoidal Rule

27 Composite Midpoint Rule

28

29 Composite Rules: Example

30

31

32 Composite Rules: Round-off Error

33

34 Gaussian Quadrature

35

36

37

38

39

40 Gaussian Quadrature: Example

41

42

43

44 Numerical Differentiation

45 Two Points Formula

46

47 Two Points Formula: Example

48 Generalize Numerical Differentiation Formula

49

50 Three Points Formula

51

52

53

54 Other Numerical Differentiation Formula

55 Numerical Differentiation: Example

56

57 Round-Off Error Analysis

58

59 Effect of Round-Off Error

60

61

62 Richardson’s Extrapolation

63

64

65

66

67

68 Richardson’s Extrapolation: Example

69

70

71 Five Points Formula by Extrapolation

72

73

74

75 Romberg Integral

76

77

78 Romberg Integral: Example

79 Romberg Integral

80

81

82 Romberg Integral: Example


ดาวน์โหลด ppt Chapter 4 Numerical Differentiation and Integration Numerical Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google