งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 แสงเชิงเรขาคณิต(ภาคต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 แสงเชิงเรขาคณิต(ภาคต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3 แสงเชิงเรขาคณิต(ภาคต่อ)

2 เลนส์หนา H1 H2 Fo fo Fi fi si so

3 Cardinal points H1, H2 -->primary/secondary principle point
V1,V2 -->Front/Rear Vortex F1,F2 -->Front/Rear Focus

4 d Fo fo Fi fi V1 V2 H1 H2 h1 h2

5

6 H2 H1

7 การแกะรอยแสงเชิงวิเคราะห์
y0 a0 1 2 3 4 5 6 x0 a7 y7 x7

8 เมตริกซ์ส่งผ่าน y0 a0 L y1 a1 r1=Tr0 Ray matrix transfer matrix

9 เมตริกซ์หักเห a0 f a1 y1 R n0 n1 r1=Rr0 Ray matrix refraction matrix

10 เมตริกซ์สะท้อน a1 a0 y1 f n0 R r1=Mr0 Ray matrix reflection matrix

11 เมตริกซ์ระบบของเลนส์หนา
y1 a1 1 2 y2 a2 r2 = R2T21R1r1 S21 = R2T21R1

12 y1 a1 1 2 y2 a2 nm nl d สำหรับเลนส์บาง

13 y0 a0 1 2 3 4 5 6 x0 a7 y7 x7 7 r7 = T76M6T65S54S43T32S21T10 r0

14 ความคลาด(Aberration)
Spherical aberration (on axis) Coma Astigmatism (off axis) Curvature of field Distortion Chromatic aberration

15 Spherical aberration h Paraxial focus h Paraxial image

16 Circle of least confusion
caustic Longitudinal S.A. Traverse S.A.

17 Negative SA Positive SA h

18 การลด S.A 1. เลือกรูปทรงความโค้งเลนส์ที่เหมาะสม
1. เลือกรูปทรงความโค้งเลนส์ที่เหมาะสม 2. เลนส์ประกอบ จาก infinite conjugate lens 3. ใช้ Stop 4. ใช้ Aspherical lens แทน

19 Shape factor

20

21 Comatic aberration No SA hmarginal hparaxial Positive CA hparaxial
Negative CA

22 Stop field stop Aperture stop จำกัดขอบเขตภาพ จำกัดปริมาณแสงไปสู่ภาพ

23 pupil Exit pupil Entrance pupil Aperture stop Entrance pupil
ภาพของAS มองจาก OBJ Entrance pupil Exit pupil Entrance pupil ภาพของAS มองจาก IMG

24 Comatic aberration (CA)

25

26 Tangential section sagittal section

27 การลด C.A 1. เลือกรูปทรงความโค้งเลนส์ที่เหมาะสม 2. เลนส์ประกอบ
1. เลือกรูปทรงความโค้งเลนส์ที่เหมาะสม 2. เลนส์ประกอบ 2. ใช้ Stop z3 z2 z1 1 3 5 2 4

28

29 tangential plane Sagittal plane No CA , No Asigmatism

30 Astigmatism Fs FT Slc S

31 Fs FT Zlc S

32 S T T S F F Chief ray Chief ray Positive astigmatism Negative astigmatism

33 p-->Petzval surface
การลด Astigmatism 1. ปรับรูปทรงเลนส์ เลนส์ประกอบ ใช้ Stop TPS F d T S p Dx Dy p-->Petzval surface

34 Curvature of field p

35 Flattening the field (เลนส์ประกอบ)
p f1 f2 d n1f1+n2f2=0

36 Distortion orthoscopic Pin cushion barrel

37 การแก้ Distortion ด้วย stop

38 Chromatic aberration (ChA)
A. ChA Slc A. ChA A. ChA L. ChA

39 Achromatic doublet f1V1+f2V2=0 1 2 Abbe number (1/dispersive power)

40 Minimum ChA

41 Dispersive power

42 Fraunhofer lines Dark absorption features in the solar spectrum. J. von Fraunhofer first studied them in They occur from the ultraviolet at about 180 nanometers to the infrared at 20 micrometers.

43 Using Fraunhofer lines
Designa tion Ele ment Wave length (nm) Desig nation y O2 c Fe Z F A d B e C G' a G D1 Na Ca D2 h D3 or d He H Ca+ Hg K E2 L b1 Mg N b2 P Ti+ b3 T b4 t Ni Using Fraunhofer lines f1dV1d+f2dV2d=0

44

45 Separated achromatic doublet
2 1 d ny~(nB+nR)/2 Using Fraunhofer lines

46 Minimum ChA n1R= n2R , n1B= n2B

47 Aplanatic system c p p' so si R n2 n1 so oil

48 A R C O I q1 q2 R R q1 q2


ดาวน์โหลด ppt 3 แสงเชิงเรขาคณิต(ภาคต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google