งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 Crystal Ball ID.58 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 Crystal Ball ID.58 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 Crystal Ball ID.58 1

2 Crystal Ball Crystal ball คือ วัตถุประสงค์ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง แนวทางในการพัฒนา 2

3 Crystal Ball คือ ลูกแก้วหมอดู มีผลจากการทำงานคล้ายกับ เมาส์ 3

4 วัตถุประสงค์ พัฒนา Human interface device รูปแบบใหม่ แสดงผลภาพผ่าน Crystal Ball ได้ชัดเจน พัฒนา Application ที่ใช้กับ Crystal ball ได้ 4

5 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เมาส์ เลนส์ 5

6 เมาส์ Input device Roller Mouse Optical Mouse 6

7 Mouse sensor กระบวนการประมวลผลภาพ ส่งสัญญาณ quadrature สู่ mouse controller Mouse controller รวมสัญญานจาก mouse sensor และ mouse button แล้วส่งไป ยังคอมพิวเตอร์ 7

8 Optical Mouse 8

9 เหตุการณ์ของเมาส์ (Mouse event) Mouse pressed Mouse clicked Mouse released Mouse moved Mouse dragged 9

10 เลนส์ เลนส์นูน เลนส์เว้า Ball lens 10

11 Ball lens เลนส์รูปทรงกลม ส่วนมากผลิตจากแก้ว ดัชนีหักเห =1.5 F b = 0.5r 11

12 แนวทางในการ พัฒนา นำส่วนของ mouse sensor มา ประยุกต์ใช้กับ crystal ball Mouse sensor จับความ เคลื่อนไหวของนิ้ว ประมวลผลการเคลื่อนไหวแล้ว ส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ สร้างซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม 12

13 Any question? 13


ดาวน์โหลด ppt วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 Crystal Ball ID.58 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google