งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Crystal Ball ID.58 วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Crystal Ball ID.58 วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Crystal Ball ID.58 วิศรุต พรศรีเมตต์

2 Crystal Ball Crystal ball คือ วัตถุประสงค์ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
แนวทางในการพัฒนา

3 Crystal Ball คือ ลูกแก้วหมอดู มีผลจากการทำงานคล้ายกับเมาส์

4 วัตถุประสงค์ พัฒนาHuman interface device รูปแบบใหม่
แสดงผลภาพผ่าน Crystal Ball ได้ชัดเจน พัฒนา Application ที่ใช้กับ Crystal ball ได้

5 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เมาส์ เลนส์

6 เมาส์ Input device Roller Mouse Optical Mouse

7 Optical Mouse Mouse sensor Mouse controller กระบวนการประมวลผลภาพ
ส่งสัญญาณ quadrature สู่mouse controller Mouse controller รวมสัญญานจาก mouse sensor และ mouse button แล้วส่งไปยังคอมพิวเตอร์

8 Optical Mouse

9 เหตุการณ์ของเมาส์ (Mouse event)
Mouse pressed Mouse clicked Mouse released Mouse moved Mouse dragged

10 เลนส์ เลนส์นูน เลนส์เว้า Ball lens

11 Ball lens เลนส์รูปทรงกลม ส่วนมากผลิตจากแก้ว ดัชนีหักเห=1.5 Fb = 0.5r

12 แนวทางในการพัฒนา นำส่วนของ mouse sensor มาประยุกต์ใช้กับ crystal ball
ประมวลผลการเคลื่อนไหวแล้วส่งต่อไปยัง คอมพิวเตอร์ สร้างซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเพิ่มเติม ตามความ เหมาะสม

13 Any question?


ดาวน์โหลด ppt Crystal Ball ID.58 วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google