งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบของ Stereoisomers. ยกตัวอย่างมาจาก หนังสือ หน้า 3 (Alanine) โอกาสที่จะเกิด stereoisomer มี 4 รูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบของ Stereoisomers. ยกตัวอย่างมาจาก หนังสือ หน้า 3 (Alanine) โอกาสที่จะเกิด stereoisomer มี 4 รูปแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบของ Stereoisomers

2

3

4 ยกตัวอย่างมาจาก หนังสือ หน้า 3 (Alanine) โอกาสที่จะเกิด stereoisomer มี 4 รูปแบบ

5 ในกรณีที่เป็น Glucose มี asymmetric carbon atom จำนวน 4 ตัว จะเกิด Stereoisomer ได้ = 2 4 =16 รูปแบบ คำถาม จะเกิด Stereoisomer ได้กี่รูปแบบ

6 D-form L-form Stereoisomer ทั้ง 16 รูปแบบ จะแบ่ง ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ..... D-Glucose L-Glucose

7 GlucoseMannose D-formL-form GlucoseMannose

8 C H C C C C CH 2 OH O H H OH H H C H C C C C O H H OH H H D-Glucose C H C C C C CH 2 OH O H H OH H H C H H C C C C O H OH H H H C C C C OH H H H C O H C H C C C C O H H OH H H C H H C C C C O H OH H H C H H C C C C O H OH H H

9 C H C C C C O H H OH H H C H C C C C O H H OH H H D-Glucose C H C C C C CH 2 OH O H H OH H H D-Galactose C H H C C C C CH 2 OH O H OH H H D-Mannose H C C C C CH 2 OH OH H H H C O H C H C C C C O H H OH H H C H H C C C C O H OH H H C H H C C C C O H OH H H

10 C H C C C C O H H OH H H C H C C C C O H H OH H H C H H C C C C O H OH H H C H C C C C O H H OH H H D-GlucoseD-Galactose D-Mannose H C C C C CH 2 OH OH H H H D-Altrose D-Allose C O H C H C C C C CH 2 OH O H H OH H H D-Gulose C H H C C C C CH 2 OH O H OH H H D-Idose C H H C C C C CH 2 OH O H OH H H D-Talose

11 Dextrose = Dextrorotatory glucose หมายถึง Glucose ที่มีการหักเหของแสงไป ทางขวา หรือ (+) glucose Glucose ที่มีแสงหักเหไปทางขวา อาจอยู่ ในรูป D(+) Glucose L(+) Glucose แต่ร่างกายนำเอา Glucose ไปใช้ใน รูปแบบ D-Glucose เท่านั้น ดังนั้น Dextrose จึงหมายถึงน้ำตาล D- Glucose และไม่ต้องเขียน เครื่องหมาย + ก็ได้


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบของ Stereoisomers. ยกตัวอย่างมาจาก หนังสือ หน้า 3 (Alanine) โอกาสที่จะเกิด stereoisomer มี 4 รูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google