งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีส่วนร่วมทางการเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีส่วนร่วมทางการเมือง

2 ความหมายของการมี ส่วนร่วมทางการเมือง

3 ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมทางการเมือง

4 การศึกษาการมี ส่วนร่วมทางการเมือง

5 ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ประเภทและปัจจัยหลัก ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้ง การหาเสียง การติดต่อที่ประชาชนเป็นผู้เริ่มต้นเอง ความร่วมมือกัน

6 สาเหตุที่คนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
อุปสรรคทางด้านจิตวิทยา อุปสรรคทางด้านกฎหมายและการเมือง การขาดองค์การระดมกำลัง การไม่เห็นประโยชน์ของระบบ

7 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประเทศที่พัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนา
ประเทศเสรีประชาธิปไตย ประเทศคอมมิวนิสต์ ประเทศโลกที่สาม


ดาวน์โหลด ppt การมีส่วนร่วมทางการเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google