งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักรัฐศาสตร์ การมีส่วนร่วม ทางการเมือง 1. หลักรัฐศาสตร์ ความหมายของ การมี ส่วนร่วมทางการ เมือง 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักรัฐศาสตร์ การมีส่วนร่วม ทางการเมือง 1. หลักรัฐศาสตร์ ความหมายของ การมี ส่วนร่วมทางการ เมือง 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักรัฐศาสตร์ การมีส่วนร่วม ทางการเมือง 1

2 หลักรัฐศาสตร์ ความหมายของ การมี ส่วนร่วมทางการ เมือง 2

3 หลักรัฐศาสตร์ ความสำคัญของ การมี ส่วนร่วมทางการ เมือง 3

4 หลักรัฐศาสตร์ การศึกษาการมี ส่วนร่วมทางการ เมือง 4

5 หลักรัฐศาสตร์ ประเภทและปัจจัยหลัก ของการมีส่วนร่วมทางการ เมือง 1. การเลือกตั้ง 2. การหาเสียง 3. การติดต่อที่ประชาชนเป็นผู้ เริ่มต้นเอง 4. ความร่วมมือกัน 5

6 หลักรัฐศาสตร์ สาเหตุที่คนไม่เข้าไปมีส่วน ร่วมทางการเมือง 1. อุปสรรคทางด้านจิตวิทยา 2. อุปสรรคทางด้านกฎหมายและ การเมือง 3. การขาดองค์การระดมกำลัง 4. การไม่เห็นประโยชน์ของระบบ 6

7 หลักรัฐศาสตร์ เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ทางการเมือง ของประเทศที่พัฒนาแล้วกับ กำลังพัฒนา 1. ประเทศเสรีประชาธิปไตย 2. ประเทศคอมมิวนิสต์ 3. ประเทศโลกที่สาม 7


ดาวน์โหลด ppt หลักรัฐศาสตร์ การมีส่วนร่วม ทางการเมือง 1. หลักรัฐศาสตร์ ความหมายของ การมี ส่วนร่วมทางการ เมือง 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google