งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชางาน ประดิษฐ์ โดย คุณครูมนพันธ์ โชติกุญชร ตำแหน่ง ครู ค. ศ.3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชางาน ประดิษฐ์ โดย คุณครูมนพันธ์ โชติกุญชร ตำแหน่ง ครู ค. ศ.3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชางาน ประดิษฐ์ โดย คุณครูมนพันธ์ โชติกุญชร ตำแหน่ง ครู ค. ศ.3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน ประดิษฐ์ - ประเภทของงานประดิษฐ์ - การออกแบบงานประดิษฐ์

3 ประเภทของงานประดิษฐ์ งานประดิษฐ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 2. งานประดิษฐ์ทั่วไป

4 งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ไทย  งานจักสาน เช่น การสานตะกร้า เสื่อ กระด้ง กระติบ  งานดอกไม้สด เช่น การร้อยมาลัย การ ทำพานพุ่ม  งานปั้น เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่อง เบญจรงค์ ตุ๊กตาชาววัง  งานใบตอง เช่น การทำกระทงลอย ภาชนะใบตอง บายศรี  งานแกะสลัก เช่น การแกะสลักผัก ผลไม้ แกะสลักบานประตู แกะสลัก เทียนพรรษา เป็นต้น

5 งานประดิษฐ์ทั่วไป หมายถึงงานประดิษฐ์อื่นๆทุกชนิด แบ่ง ได้ตามวัสดุที่นำมาใช้ทำ คือ 1. งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน หนัง ใบไม้ 2. งานประดิษฐ์จากวัสดุสังเคราะห์ เช่น ผ้า พลาสติก เรซิ่น 3. งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ กล่องนม ขวดน้ำ เศษผ้า เศษหนัง


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชางาน ประดิษฐ์ โดย คุณครูมนพันธ์ โชติกุญชร ตำแหน่ง ครู ค. ศ.3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google