งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาธารณภัย กทม. หลากหลาย ต้องเตรียมไว้ใน ภาคผนวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาธารณภัย กทม. หลากหลาย ต้องเตรียมไว้ใน ภาคผนวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 anuchars@hotmail.com สาธารณภัย กทม. หลากหลาย ต้องเตรียมไว้ใน ภาคผนวก

2 Crush Syndrome 13 August 1993

3 Confined Space Medicine 13 August 1993

4 ถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นไฟไหม้ Command & Control จะต้อง พิจารณา ?

5 What is Japanese concept – vision. Magnitude 7.5

6 Magnitude 7.3 What is Japanese concept – vision. 1995: Kobe : 6400Deaths

7 Niigata Magnitude 6.8 What is Japanese concept – vision.

8 Northwestern Japan: magnitude 6.8 : 7 deaths :July 2007 What is Japanese concept – vision.

9 Strategic Management What is Japanese Vision ? Yr1923199520042007 2008 CityTokyoKobeNiigataNorth western Magnitude7.57.36.86.8 7.2 (40 after) Deaths140,0006400657 3 Anuchar & REUTERS

10 เทวา น อิส. สน. ติ ปุริส ปรก. กทส. ส คนที่บากบั่น พากเพียรจริง แม้ เทวดา ก็กีดกันไม่ได้ ซ้อมแผนบ่อย ๆ ปรับแก้บ่อย ๆ


ดาวน์โหลด ppt สาธารณภัย กทม. หลากหลาย ต้องเตรียมไว้ใน ภาคผนวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google