งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาธารณภัย กทม.หลากหลาย ต้องเตรียมไว้ในภาคผนวก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาธารณภัย กทม.หลากหลาย ต้องเตรียมไว้ในภาคผนวก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาธารณภัย กทม.หลากหลาย ต้องเตรียมไว้ในภาคผนวก

2 Crush Syndrome 13 August 1993 22 cases

3 Confined Space Medicine
13 August 1993

4 ถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นไฟไหม้
Command & Control จะต้องพิจารณา? P E T

5 What is Japanese concept – vision.
140,000 deaths Catastrophic Tokyo 1923 Magnitude7.5

6 1995: Kobe : 6400Deaths What is Japanese concept – vision.
Magnitude 7.3

7 What is Japanese concept – vision.
October 2004 Niigata Magnitude 6.8 65 deaths

8 Northwestern Japan: magnitude 6.8 : 7 deaths :July 2007
What is Japanese concept – vision.

9 Strategic Management What is Japanese Vision ?
Yr 1923 1995 2004 City Tokyo Kobe Niigata North North western Magnitude 7.5 7.3 6.8 (40 after) Deaths 140,000 6400 65 Anuchar & REUTERS

10 ซ้อมแผนบ่อย ๆ ปรับแก้บ่อย ๆ
เทวา น อิส.สน.ติ ปุริสปรก.กทส.ส คนที่บากบั่น พากเพียรจริง แม้เทวดา ก็กีดกันไม่ได้ ซ้อมแผนบ่อย ๆ ปรับแก้บ่อย ๆ


ดาวน์โหลด ppt สาธารณภัย กทม.หลากหลาย ต้องเตรียมไว้ในภาคผนวก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google