งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Airfoil.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Airfoil."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Airfoil

2 Airfoil Aerodynamic วัตถุทรงลู่ลม (Streamlined Body) 
แพนอากาศ (Airfoil ในแบบอเมริกันหรือ Aerofoil ในแบบอังกฤษ) ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แรงยกมีค่ามากกว่าแรงต้านมากๆ นำไปใช้กับเครื่องจักรที่ต้องการสร้างแรงจากอากาศที่ไหล เช่น เครื่องบิน และกังหันต่างๆ

3 ตัวแปรของแพนอากาศ

4 แพนอากาศรุ่น NACA (NACA Airfoil)
แพนอากาศ NACA เป็นแพนอากาศสำหรับเครื่องบินที่พัฒนาโดย National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) รูปร่างของแพนอากาศ NACA จะระบุเป็นรุ่นต่างๆด้วย ตัวเลขหลังตัวอักษร NACA ซึ่งมีตั้งแต่ตัวเลข 4 หลักไปจนถึงตัวเลข 8 หลัก รุ่น 4 หลัก จะมีการระบุเป็น NACA XXXX โดยตัวเลขหลักแรกหมายถึงความโค้งของแคมเบอร์เป็นร้อยละของคอร์ด ตัวเลขหลักที่สองหมายถึงระยะจากตำแหน่งจากชายหน้าไปถึงจุดที่มีแคมเบอร์สูงสุด โดยคูณ 10% ตัวเลขสองหลักสุดท้ายหมายถึง ความหนาสูงสุด ซึ่งเป็นร้อยละของคอร์ดเช่นกัน รุ่น 5 หลัก จะมีการระบุเป็น NACA XXXXX โดยตัวเลขหลักแรกหมายถึง สัมประสิทธิ์แรงยกคูณด้วย 0.15 เลขXX สองหลักถัดมา หารด้วย 2 จะได้ระยะจากตำแหน่งจากชายหน้าไปถึงจุดที่มีแคมเบอร์สูงสุด ตัวเลขสองหลักสุดท้ายหมายถึง ความหนาสูงสุด ซึ่งเป็นร้อยละของคอร์ดเช่นกัน

5 ธรรมชาติของ แรงยก(Lift) และ แรงฉุด(Drag)

6 Angle of Attack and Pressure Distribution

7 Airfoil Cl & Cd v.s. angle of attack

8 Wind Tunnel Test

9 Software NACA 4 Digit Generator
Vortex Panel Method: Computational Fluid Dynamics (CFD): Fluent, CFX, OpenFOAM, Solidwork Flow Simulation

10 CFD : Navier-Stoke Equations

11 Boundary Layer Flow

12 Stall

13 Tip loss

14 Winglets


ดาวน์โหลด ppt Airfoil.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google