งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Airfoil. วัตถุทรงลู่ลม (Streamlined Body)  แพนอากาศ (Airfoil ในแบบอเมริกันหรือ Aerofoil ในแบบอังกฤษ ) ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แรงยกมีค่ามากกว่าแรงต้านมากๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Airfoil. วัตถุทรงลู่ลม (Streamlined Body)  แพนอากาศ (Airfoil ในแบบอเมริกันหรือ Aerofoil ในแบบอังกฤษ ) ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แรงยกมีค่ามากกว่าแรงต้านมากๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Airfoil

2 วัตถุทรงลู่ลม (Streamlined Body)  แพนอากาศ (Airfoil ในแบบอเมริกันหรือ Aerofoil ในแบบอังกฤษ ) ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แรงยกมีค่ามากกว่าแรงต้านมากๆ นำไปใช้กับเครื่องจักรที่ต้องการสร้างแรงจากอากาศที่ไหล เช่น เครื่องบิน และกังหันต่างๆ

3 ตัวแปรของแพนอากาศ

4 แพนอากาศ NACA เป็นแพนอากาศสำหรับเครื่องบิน ที่พัฒนาโดย National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) รูปร่างของแพนอากาศ NACA จะระบุเป็นรุ่นต่างๆด้วย ตัวเลขหลังตัวอักษร NACA ซึ่งมี ตั้งแต่ตัวเลข 4 หลักไปจนถึงตัวเลข 8 หลักNational Advisory Committee for Aeronautics รุ่น 4 หลัก จะมีการระบุเป็น NACA XXXX โดยตัวเลข หลักแรกหมายถึงความโค้งของแคมเบอร์เป็นร้อยละของ คอร์ด ตัวเลขหลักที่สองหมายถึงระยะจากตำแหน่งจาก ชายหน้าไปถึงจุดที่มีแคมเบอร์สูงสุด โดยคูณ 10% ตัวเลขสองหลักสุดท้ายหมายถึง ความหนาสูงสุด ซึ่งเป็น ร้อยละของคอร์ดเช่นกัน รุ่น 5 หลัก จะมีการระบุเป็น NACA XXXXX โดย ตัวเลขหลักแรกหมายถึง สัมประสิทธิ์แรงยกคูณด้วย 0.15 เลข XX สองหลักถัดมา หารด้วย 2 จะได้ระยะจาก ตำแหน่งจากชายหน้าไปถึงจุดที่มีแคมเบอร์สูงสุด ตัวเลข สองหลักสุดท้ายหมายถึง ความหนาสูงสุด ซึ่งเป็นร้อยละ ของคอร์ดเช่นกัน แพนอากาศรุ่น NACA (NACA Airfoil)

5 ธรรมชาติของ แรงยก (Lift) และ แรงฉุด (Drag)

6 Angle of Attack and Pressure Distribution

7 Airfoil Cl & Cd v.s. angle of attack

8 Wind Tunnel Test

9 Software NACA 4 Digit Generator http://www.ppart.de/aerodynamics/profiles/NACA4.html Vortex Panel Method: http://www.mh-aerotools.de/airfoils/jf_applet.htm http://web.mit.edu/drela/Public/web/xfoil/ Computational Fluid Dynamics (CFD): Fluent, CFX, OpenFOAM, Solidwork Flow Simulation

10 CFD : Navier-Stoke Equations

11 Boundary Layer Flow

12 Stall

13 Tip loss

14 Winglets


ดาวน์โหลด ppt Airfoil. วัตถุทรงลู่ลม (Streamlined Body)  แพนอากาศ (Airfoil ในแบบอเมริกันหรือ Aerofoil ในแบบอังกฤษ ) ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แรงยกมีค่ามากกว่าแรงต้านมากๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google