งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลทะเบียนที่มีอยู่เดิม ทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วยเลขต่อไปนี้ได้นำออกจากระบบไปแล้ว จะไม่สามารถส่งข้อมูล เบิกเครมได้ 00xxx xxxxx xxx = นำออกจากระบบ 1xxxxx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลทะเบียนที่มีอยู่เดิม ทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วยเลขต่อไปนี้ได้นำออกจากระบบไปแล้ว จะไม่สามารถส่งข้อมูล เบิกเครมได้ 00xxx xxxxx xxx = นำออกจากระบบ 1xxxxx."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลทะเบียนที่มีอยู่เดิม ทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วยเลขต่อไปนี้ได้นำออกจากระบบไปแล้ว จะไม่สามารถส่งข้อมูล เบิกเครมได้ 00xxx xxxxx xxx = นำออกจากระบบ 1xxxxx xxxxx xxx = นำออกจากระบบ 2xxxxx xxxxx xxx = นำออกจากระบบ

2 เงื่อนไขการลงทะเบียนเพิ่มเติม ปรับปรุงเงื่อนไขการนำทะเบียนเข้าสู่ระบบ ดังนี้ 3XXXX XXXXX XXX = สามารถลงทะเบียนได้ 4XXXX XXXXX XXX = สามารถลงทะเบียนได้ 5XXXX XXXXX XXX = สามารถลงทะเบียนได้ 8XXXX XXXXX XXX = สามารถลงทะเบียนได้ 6XXXX 50XXX XXX = หลักที่ 6 กับ 7 ต้อง เลข 50 ขึ้นไป จึงจะสามารถ ลงทะเบียนได้ 0XXXX 89XXX XXX = หลักที่ 6 กับ 7 ต้อง เลข 89 เท่านั้น จึงจะสามารถ ลงทะเบียนได้

3

4

5 ทดสอบการลงทะเบียน กรณี 0 หลักที่ 6 กับ 7 ไม่ใช่ 89

6 ทดสอบการลงทะเบียน กรณี 6 หลักที่ 6 กับ 7 ต้องมากกว่า 50

7 ทดสอบการลงทะเบียน กรณี 1,2,9 จะไม่ สามารถลงทะเบียนได้


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลทะเบียนที่มีอยู่เดิม ทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วยเลขต่อไปนี้ได้นำออกจากระบบไปแล้ว จะไม่สามารถส่งข้อมูล เบิกเครมได้ 00xxx xxxxx xxx = นำออกจากระบบ 1xxxxx.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google