งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือทางมานุษยวิทยา ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือทางมานุษยวิทยา ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือทางมานุษยวิทยา ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก
วิถีชุมชน สร้างความรู้ ร่วมเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ เครื่องมือทางมานุษยวิทยา ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

2 ๗ มหัศจรรย์เชื่อมสัมพันธ์ชุมชน
1 แผนที่เดินดิน 2 ผังเครือญาติ 3 โครงสร้างองค์กรชุมชน 4 ระบบสุขภาพชุมชน 5 ปฏิทินชุมชน 6 ประวัติศาสตร์ชุมชน 7 ประวัติชีวิต เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้มิติทางสังคมวัฒนธรรม และความเป็นมนุษย์

3 สำคัญที่สุดเพราะ…. 1 แผนที่เดินดิน รู้จักโลกของชาวบ้าน
เห็นภาพรวม/เป้าหมาย ได้ข้อมูลมาก/เร็ว/เชื่อถือได้ ได้ความสัมพันธ์/คุ้นเคย

4 แผนที่นั่งโต๊ะใช้อ่านหาตำแหน่งที่ตั้ง
เดินทั่วทั้งชุมชน ดูด้วยตาตนเองทุกบ้าน เห็นพื้นที่ทางกายภาพ เข้าใจพื้นที่ทางสังคม แผนที่นั่งโต๊ะใช้อ่านหาตำแหน่งที่ตั้ง แผนที่เดินดินใช้ทำความเข้าใจสังคม

5 แผนที่นั่งโต๊ะ

6 แผนที่เดินดิน

7 ความสัมพันธ์รากฐานของชีวิต
2 ผังเครือญาติ ความสัมพันธ์รากฐานของชีวิต 80% ของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นและถูกเยียวยา ในครอบครัวและเครือญาติ

8 ผังเครือญาติ ประธาน เป็นโรคเบาหวาน กลุ่มแม่บ้าน ปรียา ทำงาน ไต้หวัน 2
1 1 2 3 4 ปรียา ทำงาน ไต้หวัน HIV HIV? 1 2 3 DHF ก.ค. 44 = หญิง แต่งงาน หย่า (42) = อายุ = ชาย อยู่ร่วมกัน มีลูก = ตาย ไม่ถูกกัน ลำดับที่ # 11/2 = บ้านเลขที่ 1 2

9 โครงสร้างคือระบบความสัมพันธ์
3 โครงสร้างองค์กรชุมชน โครงสร้างคือระบบความสัมพันธ์ เน้นองค์กรที่มีปฏิบัติการ/ผู้นำทางการ/ไม่เป็นทางการ

10 กลุ่มผู้นำไม่เป็นทางการ
กลุ่มสานเสื่อ, ทำกล้วยฉาบ จะนา บังสั้น อูเส็ง จะสาว มะเหนีย กลุ่มผู้นำทางการ มะสร้อย ภรรยา บังทอง (อสม) ดำรง (อสม) จะซ้อ บังดึ๋ง บังโอบ (อบต.) ผญบ. อัสรี สาแหละ บังหลน กอเฉม บังสัก น้องชาย ผังโครงสร้าง องค์กรชุมชน กลุ่มผู้นำไม่เป็นทางการ กอดาด ปะหยีด


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือทางมานุษยวิทยา ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google