งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาราศาสตร์พื้นฐาน.  ให้นักเรียนทำรายงานส่ง โดยเขียนด้วยลายมือ โดยทั้ง สามหัวข้อ ไม่เกิน 9 หน้ากระดาษรายงาน  การกำเนิดระบบสุริยะ ◦ ระบบสุริยะกำเนิดอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาราศาสตร์พื้นฐาน.  ให้นักเรียนทำรายงานส่ง โดยเขียนด้วยลายมือ โดยทั้ง สามหัวข้อ ไม่เกิน 9 หน้ากระดาษรายงาน  การกำเนิดระบบสุริยะ ◦ ระบบสุริยะกำเนิดอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาราศาสตร์พื้นฐาน

2  ให้นักเรียนทำรายงานส่ง โดยเขียนด้วยลายมือ โดยทั้ง สามหัวข้อ ไม่เกิน 9 หน้ากระดาษรายงาน  การกำเนิดระบบสุริยะ ◦ ระบบสุริยะกำเนิดอย่างไร ? ◦ ภายในระบบสุริยะประกอบด้วยอะไรบ้าง ?  การเกิดปรากฎการณ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างดวง ทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ◦ มีอะไรบ้าง ? บอกปรากฎการณ์ พร้อมอธิบายการเกิด  ปรากฎการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา ◦ มีกี่ชนิด อะไรบ้าง และมีลักษณะอย่างไร ?  ส่งก่อนวันที่ 23 กันยายน 2554

3

4  The Hertzsprung–Russell diagram is a scatter graph of stars showing the relationship between the stars' absolute magnitudes or luminosities versus their spectral types or classifications andeffective temperatures. scatter graphstarsabsolute magnitudesluminositiesspectral typesclassificationseffective temperatures  http://aspire.cosmic-ray.org/labs/star_life/hr_interactive.html http://aspire.cosmic-ray.org/labs/star_life/hr_interactive.html

5

6

7

8 ClassTemperatureSample star O33,000 K or moreZeta Ophiuchi B10,500–30,000 KRigel A7,500–10,000 KAltair F6,000–7,200 KProcyon A G5,500–6,000 KSun K4,000–5,250 KEpsilon Indi M2,600–3,850 KProxima Centauri


ดาวน์โหลด ppt ดาราศาสตร์พื้นฐาน.  ให้นักเรียนทำรายงานส่ง โดยเขียนด้วยลายมือ โดยทั้ง สามหัวข้อ ไม่เกิน 9 หน้ากระดาษรายงาน  การกำเนิดระบบสุริยะ ◦ ระบบสุริยะกำเนิดอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google