งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสุริยะและดาวฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสุริยะและดาวฤกษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสุริยะและดาวฤกษ์
ดาราศาสตร์พื้นฐาน

2 รายงาน ให้นักเรียนทำรายงานส่ง โดยเขียนด้วยลายมือ โดยทั้งสามหัวข้อ ไม่เกิน 9 หน้ากระดาษรายงาน การกำเนิดระบบสุริยะ ระบบสุริยะกำเนิดอย่างไร? ภายในระบบสุริยะประกอบด้วยอะไรบ้าง? การเกิดปรากฎการณ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างดวงทิตย์ โลก และดวงจันทร์ มีอะไรบ้าง? บอกปรากฎการณ์ พร้อมอธิบายการเกิด ปรากฎการณ์สุริยุปราคา และจันทรุปราคา มีกี่ชนิด อะไรบ้าง และมีลักษณะอย่างไร? ส่งก่อนวันที่ 23 กันยายน 2554

3 กำเนิดและวิวัฒนการของดาวฤกษ์

4 H-R Diagram The Hertzsprung–Russell diagram is a scatter graph of stars showing the relationship between the stars' absolute magnitudes or luminosities versus their spectral types or classifications andeffective temperatures. 

5

6

7

8 Stellar classification
Temperature Sample star O 33,000 K or more Zeta Ophiuchi B 10,500–30,000 K Rigel A 7,500–10,000 K Altair F 6,000–7,200 K Procyon A G 5,500–6,000 K Sun K 4,000–5,250 K Epsilon Indi M 2,600–3,850 K Proxima Centauri


ดาวน์โหลด ppt ระบบสุริยะและดาวฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google