งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การเลือกเสียภาษีของผู้บริโภค  ภาษีรายได้หรือภาษีต่อหน่วย  การวัดความพอใจเป็นตัวเงิน  ส่วนเกินผู้บริโภค (consumer surplus)  เปรียบเทียบ consumer surplus,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การเลือกเสียภาษีของผู้บริโภค  ภาษีรายได้หรือภาษีต่อหน่วย  การวัดความพอใจเป็นตัวเงิน  ส่วนเกินผู้บริโภค (consumer surplus)  เปรียบเทียบ consumer surplus,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  การเลือกเสียภาษีของผู้บริโภค  ภาษีรายได้หรือภาษีต่อหน่วย  การวัดความพอใจเป็นตัวเงิน  ส่วนเกินผู้บริโภค (consumer surplus)  เปรียบเทียบ consumer surplus, compensating variation และ equivalent variation 1

2  ภาษีรายได้และภาษีต่อหน่วย  ไม่ว่าจะเลือกภาษีประเภทใดก็จะมีรายจ่าย ภาษีเท่ากัน 2

3  ส่วนเกินผู้บริโภค  บทเรียนจากอาเคมิดีส 3

4 4 ปริมาตรน้ำ 500 ซีซี = ปริมาตรมงกุฏ มงกุฏ ขนมครก 1 ฝา จำนวนเงินสูงสุด ที่ยินดีจ่าย = 2 บาท ความพอใจ = 2 บาท

5 5

6  Compensated demand  ใช้วัดส่วนเกินผู้บริโภค คำนวณได้จาก สมการรายจ่าย 6

7  ตัวอย่างกรณีที่ขนมครกเป็นสินค้าปกติ 7

8  ความพอใจจากการบริโภคขนมครกจำนวน 2 ฝาเท่ากับ (9+ 8)  คำนวณแบบเป็นช่วง 8

9 9  คำนวณแบบต่อเนื่อง  Cs ขนมครก T ฝา = OPxRT – OPx*AT  Cs จากอุปสงค์ปกติ = PxPx*A  สูงเกินไป (PxPx*A – PxPx*Z + AZR) หรือ PxAR

10 10  การเสียค่าธรรมเนียมเพื่อมีสิทธิ์ในการ บริโภค  ค่าธรรมเนียมสูงสุดที่ยินดีเสียคือ BB*

11 11  ถ้าห้ามการบริโภคต้องมีการชดเชย BG


ดาวน์โหลด ppt  การเลือกเสียภาษีของผู้บริโภค  ภาษีรายได้หรือภาษีต่อหน่วย  การวัดความพอใจเป็นตัวเงิน  ส่วนเกินผู้บริโภค (consumer surplus)  เปรียบเทียบ consumer surplus,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google