งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองเท้าขาว เป็นสถาบัน ไม่เป็นสถาบัน มีเงื่อนไข/ข้อจำกัด มีคนเข้าร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองเท้าขาว เป็นสถาบัน ไม่เป็นสถาบัน มีเงื่อนไข/ข้อจำกัด มีคนเข้าร่วม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รองเท้าขาว เป็นสถาบัน ไม่เป็นสถาบัน มีเงื่อนไข/ข้อจำกัด มีคนเข้าร่วม
มีการยอมรับ ไม่มีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล ไม่มี enforcement ไม่มีเป้าหมายเพื่อสังคม ไม่มีข้อพิพาท

3 ลักษณะการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลในสถาบัน

4 การเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันของการให้ใส่รองเท้าขาว (ถ้าเชื่อว่ามันเป็น)
สถาบันที่เข้ามาแข่งขัน ใส่รองเท้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่รองเท้าหุ้มส้นและปิดนิ้วเท้า การไม่ใส่ชุดนิสิตนักศึกษาเลย ต้นทุนของสถาบัน รองเท้าสกปรก ต้องดูแลทำความสะอาด ถ้าไม่ทำก็ดู “แปลก” เช่น รองเท้าสีมอๆ สีตุ่นๆ Externalities มหาวิทยาลัยอื่นทำตาม

5 ผลทางเศรษฐศาสตร์ของการใส่รองเท้าขาว (ถ้าเชื่อว่ามันเป็น)
การส่งสารบางอย่างแก่สังคม Summary Representation Information Compression ผลต่อ Institutional Environment การปฏิบัติตัวระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ความต้องการรองเท้าขาว/ความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรองเท้าขาว

6 เป้าหมายของเศรษฐศาสตร์สถาบัน
วัตถุประสงค์ในการเกิดขึ้นของสถาบันต่างๆ ในสังคม สถาบันต่างๆ ในสังคมมีการใช้ทรัพยากรอย่างไร ความแตกต่างระหว่างสถาบันที่คล้ายคลึงกัน เป้าหมายเดียว หลายวิธี ความแตกต่างนั้นมีผลต่อการใช้ทรัพยากรที่ต่างกันหรือไม่ สถาบันใดมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ดีกว่า ภายใต้เงื่อนไขใด

7 สถาบันที่เศรษฐศาสตร์สถาบันศึกษา
ตลาด ในฐานะเป็นสถาบันสำหรับการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ปัจเจกบุคคล/องค์กร ผู้ซื้อ ผู้ขาย วัตถุ: ราคา และปริมาณการซื้อขาย สิ่งแวดล้อมเชิงสถาบัน ????


ดาวน์โหลด ppt รองเท้าขาว เป็นสถาบัน ไม่เป็นสถาบัน มีเงื่อนไข/ข้อจำกัด มีคนเข้าร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google