งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองเท้าขาว เป็นสถาบันไม่เป็นสถาบัน • มีเงื่อนไข / ข้อจำกัด • มีคนเข้าร่วม • มีการยอมรับ • ไม่มีการกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล • ไม่มี enforcement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองเท้าขาว เป็นสถาบันไม่เป็นสถาบัน • มีเงื่อนไข / ข้อจำกัด • มีคนเข้าร่วม • มีการยอมรับ • ไม่มีการกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล • ไม่มี enforcement."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รองเท้าขาว เป็นสถาบันไม่เป็นสถาบัน • มีเงื่อนไข / ข้อจำกัด • มีคนเข้าร่วม • มีการยอมรับ • ไม่มีการกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล • ไม่มี enforcement • ไม่มีเป้าหมายเพื่อสังคม • ไม่มีข้อพิพาท

3 ลักษณะการกำหนดความสัมพันธ์ ระหว่างปัจเจกบุคคลในสถาบัน

4 การเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันของการให้ ใส่รองเท้าขาว ( ถ้าเชื่อว่ามันเป็น ) • สถาบันที่เข้ามาแข่งขัน ▫ ใส่รองเท้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่รองเท้าหุ้มส้นและปิดนิ้วเท้า ▫ การไม่ใส่ชุดนิสิตนักศึกษาเลย • ต้นทุนของสถาบัน ▫ รองเท้าสกปรก ต้องดูแลทำความสะอาด ถ้าไม่ทำก็ดู “ แปลก ” เช่น รองเท้าสีมอๆ สีตุ่นๆ ▫ Externalities มหาวิทยาลัยอื่นทำตาม

5 ผลทางเศรษฐศาสตร์ของการใส่ รองเท้าขาว ( ถ้าเชื่อว่ามันเป็น ) • การส่งสารบางอย่างแก่สังคม ▫ Summary Representation ▫ Information Compression • ผลต่อ Institutional Environment ▫ การปฏิบัติตัวระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ▫ ความต้องการรองเท้าขาว / ความต้องการของ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรองเท้าขาว

6 เป้าหมายของเศรษฐศาสตร์สถาบัน • วัตถุประสงค์ในการเกิดขึ้นของสถาบันต่างๆ ใน สังคม • สถาบันต่างๆ ในสังคมมีการใช้ทรัพยากร อย่างไร • ความแตกต่างระหว่างสถาบันที่คล้ายคลึงกัน ▫ เป้าหมายเดียว หลายวิธี • ความแตกต่างนั้นมีผลต่อการใช้ทรัพยากรที่ ต่างกันหรือไม่ • สถาบันใดมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ ดีกว่า ▫ ภายใต้เงื่อนไขใด

7 สถาบันที่เศรษฐศาสตร์สถาบันศึกษา • ตลาด ในฐานะเป็นสถาบันสำหรับการ แลกเปลี่ยนทรัพยากร • ปัจเจกบุคคล / องค์กร ▫ ผู้ซื้อ ▫ ผู้ขาย • วัตถุ : ราคา และปริมาณการซื้อขาย • สิ่งแวดล้อมเชิงสถาบัน ▫ ????


ดาวน์โหลด ppt รองเท้าขาว เป็นสถาบันไม่เป็นสถาบัน • มีเงื่อนไข / ข้อจำกัด • มีคนเข้าร่วม • มีการยอมรับ • ไม่มีการกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล • ไม่มี enforcement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google