งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092- 9 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093- 7 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วาธีส ลีลาภัทร General Purpose TV Interfacing Module.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092- 9 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093- 7 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วาธีส ลีลาภัทร General Purpose TV Interfacing Module."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092- 9 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093- 7 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วาธีส ลีลาภัทร General Purpose TV Interfacing Module การส่งสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไป แสดงผลบนโทรทัศน์

2 Out Line  แผนการดำเนินงาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  การออกแบบส่วนควบคุมการแสดงผล  การออกแบบการแสดงผลของเครื่องโทรทัศน์ ขั้นต้น  การออกแบบตัวอักษร  การปรับปรุงตัวอักษรและการแสดงผล  สรุป

3 แผนการดำเนินงาน

4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

5 การออกแบบส่วนควบคุมการ แสดงผล วงจรส่วนควบคุมการแสดงผล

6 การออกแบบการแสดงผลของ เครื่องโทรทัศน์ขั้นต้น การออกแบบการแสดงผลสีดำบนเครื่องโทรทัศน์ การออกแบบการแสดงผลสีขาวบนเครื่อง โทรทัศน์

7 การออกแบบการแสดงผลของ เครื่องโทรทัศน์ขั้นต้น (cont.) การออกแบบการแสดงผลแบบ 3 เส้นบน เครื่องโทรทัศน์

8 การออกแบบตัวอักษร  การแสดงตัวอักษรบนหน้าจอโทรทัศน์  การแสดง Graphic อื่น ๆ

9 การปรับปรุงขนาดของตัวอักษร  การแสดงตัวอักษรบนหน้าจอโทรทัศน์แบบ หลายตัวอักษร

10 การปรับปรุงตัวอักษรและการ แสดงผล  การปรับปรุง dot ให้มีขนาดเล็กลง  การคำนวณขนาด pixel  การแสดงตัวอักษรบนหน้าจอโทรทัศน์แบบหลาย ตัวอักษร และแสดงผลแบบหลายบรรทัด

11 การปรับปรุงตัวอักษรและการ แสดงผล (cont.)  การออกแบบตัวอักษรทุกตัวอักษรที่ใช้แสดงผล ตามแบบ ASCII Code

12 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  การแสดงผลกราฟฟิกแบบเส้นตรง วงกลม และสี่เหลี่ยม  การรับข้อมูลผ่านทาง RS 232

13

14 Q & A


ดาวน์โหลด ppt โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092- 9 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093- 7 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วาธีส ลีลาภัทร General Purpose TV Interfacing Module.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google