งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rescue a child with choking อ. นพ. ธีรเดช คุปตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rescue a child with choking อ. นพ. ธีรเดช คุปตานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rescue a child with choking อ. นพ. ธีรเดช คุปตานนท์

2 •Emergency •Non- emergency •prevention

3 Case 1 • ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 8 เดือน • มีประวัติสำลักอาหาร ตัวเขียว หมดสติ •PE absent breath sound, both lungs

4 CPR ManeuverAdultChildInfant AirwayHead tilt-chin lift Breaths Initial2 breaths at 1 second/breath 2 effective breaths at 1 second/breath Foreign-body airway obstruction Abdominal thrustsBack slaps and chest thrusts Circulation Compression ventilation ratio 30:2 (1 or 2 rescuers) 30:2 (single rescuer) HCP: 15:2 (2 rescuers)

5 Cardiopulmonary resuscitation 5BB + 5CT5BB + 5CT ventilate HeimlichAbdominal thrust ConsciousnessUnconsciousness < 1 year > 1 year

6 การตบหลัง

7 การกระแทกหน้าอก

8 การกระแทกใต้ลิ้นปี่ ( Heimlich )

9 ในกรณีเด็กหมดสติ

10 Endotracheal intubation Cricothyrotomy

11 ปลอกเข็ม No. 16 ข้อต่อ endotracheal tube No 3.5

12

13 ปลอกเข็ม No. 16 หลอดฉีดยา 3 ml ข้อต่อ endotracheal tube No 7.5 ( ขนาดผู้ใหญ่ )

14

15 ปลอกเข็ม No. 16 หลอดฉีดยา 10 ml Endotracheal tube ผู้ใหญ่

16

17 Emergency cricothyrotomy

18 Case 2 ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 2 ปี มีประวัติไอมีเสมหะ 1 เดือน ไม่มีไข้ ไม่แน่ใจเรื่องประวัติสำลักอาหาร, พ่นยา ขยายหลอดลมแล้วไม่ดีขึ้น PE HEENT normal Lung wheezing Rt > Lt CVS normal S 1 S 2

19

20 CXR Inspiration, Expiration Rt and Lt decubitus

21 Management ประวัติชัดเจน Consult ENT for Rigid Bronchoscope ประวัติไม่ชัดเจน Flexible Bronchoscope CT scan

22 Foreign body on Bronchoscope

23 Foreign body on CT scan

24 Prevention

25 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Rescue a child with choking อ. นพ. ธีรเดช คุปตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google