งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาของเล่น และอาหารติดคอ เป็น ปัญหาใหญ่ Animation about a common problem: obstructed airways by pieces of toy or food. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาของเล่น และอาหารติดคอ เป็น ปัญหาใหญ่ Animation about a common problem: obstructed airways by pieces of toy or food. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาของเล่น และอาหารติดคอ เป็น ปัญหาใหญ่ Animation about a common problem: obstructed airways by pieces of toy or food. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม Click anywhere to begin.

2 การกลืนปกติ กล่องเสียงจะถูกยกขึ้น มาปิดหลอดลม ( มิใช่ ฝาปิดลงไป ) ร่วมกับการ ปิดของเส้นเสียง อาหารจะไม่ลง หลอดลม กล่อง เสียง และ หลอด ลม ฝา กล่อง เสียง หลอด อาหาร เพดาน อ่อน Click anywhere to begin กล่อง เสียง มองจาก มุมบน ( จากคอ ลงไป ) เส้นเสียง

3 การกลืนปกติ กล่องเสียงจะ ถูกยกขึ้นมาปิด หลอดลม อาหารจะไม่ลง หลอดลม กล่อง เสียง และ หลอด ลม ฝา กล่อง เสียง หลอด อาหาร ก้อน อาหาร Click anywhere to begin Normal swallowing pushed the larynx upward to the epiglottis, Not vise versa as believed.

4 การกลืน วัตถุลื่นและ กลมเช่น ชิ้นส่วนของ เล่นบาง ชนิด หรือ เมล็ด น้อยหน่า จะติดคอ ง่าย ในผู้ใหญ่มี โอกาสหลุด ออกมาได้ จากการไอ แต่ในเด็ก เล็ก ไม่มี โอกาส การไอเกิดขึ้น Click anywhere to begin Smooth, round seed or toy part obstructed the airway easily. In adult it may be expelled by cough.

5 การกลืน ของเล่นที่ แตกหัก วัสดุมีความ แหลมคม และการ เคลื่อนที่ไม่ เป็นระเบียบ ทำให้ติด คอง่ายและ ออกยาก ผู้ป่วยเขียว และหยุด หายใจ Click anywhere to begin Fractured toy or doll. Easy to obstruct. Difficult to remove.

6 ภาพจากด้านบนของกล่องเสียงและหลอดลม ของเล่นที่แตกหักเมื่อตกลงไปแล้วจะไอไม่ออก ส่วนที่แหลมคมทำให้ออกเองยากขึ้น ระดับ Oxygen Saturation เส้น เสียง โครงกระดูกของกล่องเสียง ( กระดูกอ่อน ) เศษ ตุ๊กตา Click anywhere to begin Top view of Larynx shows fragmented doll retained in trachea

7 ความแข็งและลื่นรวมทั้งส่วน ที่แหลมคมของเศษตุ๊กตาทำ ให้การใช้เครื่องมือคีบออก ยากลำบาก หลอด ลม ปลายแหลมทิ่มอยู่ ในขณะที่ Alligator Forceps คีบแล้วหลุด Click anywhere to begin Sharp, fractured doll part caused difficulty removing.

8 การปะทะระหว่างของเล่นกลมหรือเมล็ดผลไม้ ( เช่นเมล็ดน้อยหน่า ) กับ Alligator Forceps ของ แพทย์ มีโอกาสจับได้น้อยมาก ถ้าในครึ่งชั่วโมง เอาออกไม่ได้อาจเสียชีวิต หลอด ลม Click anywhere to begin The Never Wining game between The Alligator Forceps and the seed In the Trachea.

9 ภาพขยายของการปะทะระหว่างวัตถุที่มีที่จับ (Alligator friendly) กับ Alligator Forceps ของ แพทย์ ซึ่งมีโอกาสจับได้สูง หลอด ลม Click anywhere to begin The romance between Alligator- friendly object and The Alligator Forceps In the Trachea.

10 สรุป • ไม่ควรทิ้งเด็กเล็กไว้ตามลำพัง เด็กอาจเอาของทุก อย่างใส่ปาก หรือเด็กอาจเอาวัตถุใดๆใส่ปากเพื่อนก็ได้ • ไม่ควรให้เล่นของเล่นที่ชิ้นส่วนชำรุด หลวม หรือมีวัตถุ กลมเป็นองค์ประกอบ เพราะอาจติดคอได้ • ไม่ควรให้เด็กทานผลไม้ที่มีเมล็ดลื่นและเล็ก โดยเฉพาะน้อยหน่า และถั่ว เว้นเมล็ดเล็กมากเช่น แตงโม ส้ม ผลไม้ที่มีเมล็ดใหญ่มากๆ เช่นทุเรียนอาจ ปลอดภัย แต่ไม่ควรเสี่ยง • นอกจากนี้สีที่ติดมากับของเล่น อาจผสมโลหะหนักเช่น ตะกั่ว ไม่ควรให้เล่นของที่สีลอก หรือเป็นสีชนิดที่ เคลือบภายนอก • น่าจะมีของเล่นที่เป็น doctor friendly หรือ alligator friendly


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาของเล่น และอาหารติดคอ เป็น ปัญหาใหญ่ Animation about a common problem: obstructed airways by pieces of toy or food. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google