งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ. ผู้ป่วย 5 เด็กอายุ 1 ปี อาการสำคัญ : ไข้ ไอ หอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ. ผู้ป่วย 5 เด็กอายุ 1 ปี อาการสำคัญ : ไข้ ไอ หอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ

2 ผู้ป่วย 5 เด็กอายุ 1 ปี อาการสำคัญ : ไข้ ไอ หอบ

3 What is your diagnosis? What is your diagnosis?

4 Diagnosis : Eventration of diaphragm vs diaphragmatic hernia

5 ผู้ป่วย 6 เด็กอายุ 4 เดือน มี persistent pneumonia หลัง ให้การรักษา What is your diagnosis and plan of management ?

6 ผู้ป่วย 6 เด็ก อายุ 4 เดือน ภายหลังฉีดลม เข้าในท้อง Dx: Diaphragmatic hernia, most likely Morgagni hernia

7 Diaphragmatic Deformities Congenital Anterior Diaphragmatic Hernia (Morgagni Hernia) Congenital Diaphragmatic Hernia of Bochdalek

8 Posterolateral diaphragmatic hernia through the pleuroperitoneal sinus is perhaps the most urgent of all neonatal thoracoabdominal emergencies. The maldevelopment is left-sided in 85 to 90 % of the cases. Congenital Diaphragmatic Hernia of Bochdalek

9 Diagnosis in NB: Immediate cardio- respiratory distress, does not clear with pharyngotracheal cleaning. Diagnosis in NB: Immediate cardio- respiratory distress, does not clear with pharyngotracheal cleaning. Fairly constant cyanosis, dyspnea, tachypnea, and tachycardia The involved hemithorax is relatively protuberant. Chest expansion is bilaterally uneven. Congenital Diaphragmatic Hernia of Bochdalek of Bochdalek

10 Diagnosis in NB: Breath sounds are absent on the left, and percussion may be resonant. It is unusual to hear thoracic peristalsis. Diagnosis in NB: Breath sounds are absent on the left, and percussion may be resonant. It is unusual to hear thoracic peristalsis. The apical cardiac impulse is dislocated to the right. The abdomen is scaphoid. Congenital Diaphragmatic Hernia of Bochdalek of Bochdalek

11 Morgagni hernias occur behind the sternum through defects in the diaphragm that are perhaps secondary to a developmental failure of the retrosternal segment of the septum transversum. Congenital Anterior Diaphragmatic Hernia (Morgagni Hernia)

12 The defect on the left is usually obliterated by pericardium therefore, most of the hernias are on the right. It many infants and children, anterior diaphragmatic defects are asymptomatic, and the hernia is found incidentally on chest roentgenogram. Congenital Anterior Diaphragmatic Hernia (Morgagni Hernia)

13 The diagnosis may be ultimately supported by roentgenograms showing a moderately dense tumor, usually at the right cardiophrenic angle in the posteroanterior film and in the anterior mediastinum on the lateral view. Congenital Anterior Diaphragmatic Hernia (Morgagni Hernia)


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ. ผู้ป่วย 5 เด็กอายุ 1 ปี อาการสำคัญ : ไข้ ไอ หอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google