งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ผศ. ณิชานันท์ ปัญญาเอก ชุติมณฑน์ พันศิริ ปริญญาพร มะธิ ปะโน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ผศ. ณิชานันท์ ปัญญาเอก ชุติมณฑน์ พันศิริ ปริญญาพร มะธิ ปะโน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ผศ. ณิชานันท์ ปัญญาเอก ชุติมณฑน์ พันศิริ ปริญญาพร มะธิ ปะโน

2 Personal data : ทารกหญิง อายุ 2 เดือน ที่ อยู่ จ. อุดรธานี CC : wean off resp. ไม่ได้ + แขนขวาอ่อน แรง Dx. : Rt. BPI,diaphragmatic paralysis, atelectasis and Pneumonia Precaution : tube เลื่อนหลุด Date of PT service : 21 พ. ค. 50

3 Subj. ex : ด. ญ. ไทย อายุ 2 เดือน term มารดา 30 ปี คลอดธรรมชาติ ที่ ร. พ. ค่ายประจักษ์ฯ อุดรธานี วันที่ 30 มี. ค. 50 3,660 กรัม ขณะ คลอดติดไหล่ประมาณ 1 นาที หลังคลอดมี Mild cyanosis, หอบ, APGAR score 5,7 และ 9 แขนขาอ่อนแรงไม่ขยับแพทย์วินิจฉัยว่า Rt. BPI and Pneumonia จึง on O 2 box + ATB 1 เดือนต่อมามีภาวะหอบ เขียวมากขึ้น ร่วมกับมี Apnea จึงใส่ ET-tube ส่ง US พบภาวะ Diaphragmatic Paralysis จึงรักษา ภาวะ chronic lung disease แต่ไม่สามารถ ถอดเครื่องช่วยหายใจได้

4 15 พ. ค. 50 refer มาที่ ร. พ. ศรี นครินทร์ 16 พ. ค. 50 ส่งปรึกษา PMR for CPT + jt. Mobilization 21 พ. ค. 50 ส่งปรึกษา PT PH : ปฏิเสธโรคประจำตัว โรคทาง พันธุกรรม ประวัติการตั้งครรภ์ปกติ

5 Medical investigation CXR : พบ Infilltration Rt. lung CBC CBC 1CBC 1 ABG ABG1ABG1 Clinical Chem. clin chem1clin chem1

6 Obj. ex. General obs. - sleeping child, sthenic - on ET tube + respirator mode CMV - upper chest breathing pattern - mild central cyanosis - no clubbing fingers,neck vein enlargment, edema, activity of Rt. Arm

7 - on OG tube and pulse O 2 - normal sharp of chest wall Inspection - Normal posture of Lt. arm and LEs. - Ext. Rotation + slightly flexion of Rt. Arm - no deformity

8 Palpation - rhonchal fermitus B. lung - symmetrical of upper chest mvt. - Asymmetrical mvt. Of Rt. Chest wall + abdomen - symmetrical mvt. Of Lt. Chest wall + abdomen

9 Percussion - can’t exam : narrowing of intercostal space Auscaltation - croase crep. B. lung - sorronus rhonchi B. lung - decrese breathsound RUL

10 Neuromuscular exam. - Rt. Arm flaccid - ROM OF Rt. Elbow fl./ex. = 100/0/0 soft end feel, another : normal - palma grasp reflex : Rt. Neg. - muscle test : can’t exam.

11 Problem list. 1. Impair airway clerance 2. RUL atelectasis 3. Air flow limitation 4. Abnormal breathing pattern and chest mvt. 5. Abnormal ROM and muscle tone

12 Goal of treatment. STG :1. remove secretion 2. no atelectasis 3. improve breathsound 4. normal breathing pattern and chest mvt. 5. Increase ROM of Rt. Elbow flexion 6. prevent complication

13 LTG : 1. lung clerance 2. wean off respirator ได้ 3. no complication

14 Plan of treatment 1. CPT to remove secretion, improve BS and chest mvt. Wean off respirator 2. Therapeutic exercise to improve ROM and prevent complication 3. positioning to improve ventilation and prevent complication 4. Development stimulation 5. Ward program

15 Treatment 1. MPD+percussion+vibration 2. Passive chest movement. 3. PROME + jt.mobilization 4. Positioning : นอนหัวสูงเพื่อเพิ่ม ventilation 5. SI

16 Progression note S : on SIMV ; PIP=16 RR=20 FiO2=0.4, keep sat 88-92%,V/S stable Sputum c/s : MRSA O : - rhonchi B. lung - effective coughing - active infant A : - S : same

17 6 มิ. ย.50 S : - on SIMV - CXR : infiltration B. lung - fever+tachycadia O : same A : pt. ได้รับการลด RR ลงแสดงว่า ผู้ป่วยเริ่มหายใจได้เอง แต่ยังมีปัญหาของ atelectasis เนื่องจากมีการอุดกั้นของเสมหะ อยู่ S : same

18 26 มิ. ย. 50 S : off ET tube, on O 2 canular 3 l/m ABG1.ppt, US abdomen : diaphragmatic movement ABG1.ppt O : Lung clerance A : การหายใจของผู้ป่วยดีขึ้นมาก ค่า ABG กำลังปรับเข้าสู่ภาวะสมดุล P : เน้นการกระตุ้นพัฒนาการและจัดท่า เพื่อเพิ่ม ventilation

19 1 ก. ค. 50 S : on O 2 flow 1 l/m, keep sat>95% EMG : incomplete C 5-6 level เริ่มมีการเคลื่อนไหวของแขนขวา นิ้ว มือขวา O : lung clearance, no cyanosis A : การหายใจของผู้ป่วยดีขึ้นมาก เนื่องจากมีการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อกระบังลม ร่วมกับการทำกายภาพบำบัดจึงทำให้ลด ภาวะแทรกซ้อนได้มาก P : เน้นสอนมารดาทำ PROME, passive chest mvt, positioning เพื่อป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมา

20 Discussion ผู้ป่วย ด. ญ. ไทย อายุ 2 เดือน ประวัติการ ตั้งครรภ์มารดาปกติ คลอดติดไหล่ 1 นาที Birth asphysia Rt. BPI หอบ เขียว แขนขวาไม่ ขยับ APGAR 5,7,9 O 2 box 1 เดือน

21 1 เดือนต่อมา Apnea + หอบ + เขียว เพิ่มขึ้น on respirator + US พบ Elevate of Rt. Diapharm + pneumonia wean off resp. ไม่ได้จึง refer มาที่ ร. พ. ศรีนครินทร์ เมื่อ 15 พ. ค. 50

22 กุมารแพทย์ ส่งปรึกษา Ortho ส่ง ปรึกษา PMR รอประเมิน 3 เดือน แนะนำทำ ปรึกษา กายภาพบำบัด CPT exercise positioning SI wean off respirator 26 มิ. ย. 50 D/C 1 ก. ค. 50

23 ปัญหาทางกายภาพบำบัด มีดังนี้ 1. Impair airway clerance 2. RUL atelectasis 3. Air flow limitation 4. Abnormal breathing pattern and chest mvt. 5. Abnormal ROM and muscle tone

24 ขณะคลอดผู้ป่วย มารดามีภาวะคลอด ติดไหล่ 1 นาที ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะที่ เส้นประสาทถูกกระชากขาด (BPI) ที่ แขนขวา ไม่สามารถขยับได้เองและส่งผล ให้กระบังลมทำงานไม่ปกติ ( diaphragmatic paralysis) เกิดภาวะ ปอดแฟบ ( lung atelectasis) การระบาย อากาศในปอดลดลง ทำให้ผู้ป่วยหายใจได้ ไม่ดี เสมหะมาก จนไปขัดขวางการ ไหลเวียนของอากาศในปอด ( airflow limitation ) แพทย์จึงต้องใช้เครื่องช่วย หายใจและเกิดปัญหาถอนเครื่องช่วย หายใจไม่ได้

25 บทบาทของนักกายภาพบำบัดใน ผู้ป่วยรายนี้คือ 1. ช่วยระบายเสมหะที่อยู่ ในปอดออกมาให้มากที่สุด เพื่อลดภาวะการ อุดกั้นของท่อทางเดินหายใจ ช่วยในเรื่อง การไหลเวียนของอากาศ ลดภาวะปอดแฟบ และสามารถถอนการใช้เครื่องช่วยหายใจ ได้ 2. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก BPI เช่นข้อหลุด ข้อติดแข็ง ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้ พบ ข้อศอกติด เหยียดออกไม่เต็มองศา การเคลื่อนไหว เป็นต้น

26 พยากรณ์โรคในผู้ป่วยรายนี้ ค่อนข้างนี้ดี เพราะเส้นประสาทที่บาดเจ็บ มีการฟื้นตัว กระบังลมสามารถทำงานได้ ดีขึ้น จนสามารถถอนเครื่องช่วยหายใจ ได้ ส่วนเรื่องการประเมินการทำงานของ เส้นประสาท (EMG) ต้องรอให้ผู้ป่วยอายุ ครบ 3 เดือนจึงจะสามารถประเมินได้ ก่อนที่ผู้ป่วยจะกลับบ้านก็ได้มีการสอน มารดาให้มีการออกกำลังกายแขนขวา เพื่อป้องกันภาวะข้อติด และกระตุ้นความ ตึงตัวของกล้ามเนื้อ

27 waiter's tip

28 BPIBPI, Clinical PresentationClinical Presentation Erb's Palsy (Brachial Plexus Injury)_files


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ผศ. ณิชานันท์ ปัญญาเอก ชุติมณฑน์ พันศิริ ปริญญาพร มะธิ ปะโน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google