งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี สัมมนาเครือข่ายการตรวจ วินิจฉัยโรคคอตีบทาง ห้องปฏิบัติการ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 9 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี สัมมนาเครือข่ายการตรวจ วินิจฉัยโรคคอตีบทาง ห้องปฏิบัติการ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 9 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี สัมมนาเครือข่ายการตรวจ วินิจฉัยโรคคอตีบทาง ห้องปฏิบัติการ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 9 พฤศจิกายน 2555 นายอดิชัย แสนทวีสุข นักเทคนิการแพทย์ ชำนาญการ

2 วัตถุประสงค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับการสนับสนุน เครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบทาง ห้องปฏิบัติการ เครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบ ในพื้นที่ สาธารณสุขเขต 13 การเก็บตัวอย่างและการส่งต่อตัวอย่างศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7

3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับวิเคราะห์ตัวอย่างจาก Throat awab และ ตรวจสารพิษ (1,573 ) สนับสนุน ความรู้ การเก็บตัวอย่าง การนำส่ง การวิเคราะห์เชื้อคอตีบ การสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ ตัวอย่างให้กับโรงพยาบาล โดยผ่านศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่ - อาหารนำส่ง ตย. (Amies transport = 5558 tube) - จานเพาะเชื้อ (Sheep blood/Blood tellurite=4700) - อาหารทดสอบชีวเคมีของเชื้อ 20 รายการ (9000 tube)

4 เครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 รวม จังหวัดมุกดาหาร รพช. F 3,2,1,M2 รพท. รพศ. ศูนย์วิทย์ฯ เปิดตรวจเพาะ เชื้อ กรมวิทย์ฯ ยืนยัน Toxin รายงานผล สสจ./ สคร 7/ รพ.

5 การเก็บตัวอย่างและการส่งต่อ ตัวอย่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 การเก็บและนำส่งตัวอย่าง -Throat swab ใช้ nylon,rayon,polyester swab ป้ายขอบ / ใต้แผ่นฝ้าสีเทา ใส่ในอาหารนำส่ง Amies media - นำส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชม. และถ้ายังส่งไม่ได้ให้เก็บที่ 4-6 องศาเซน เซียส - ควรเก็บก่อนการให้ยา Antibiotic

6 การส่งต่อตัวอย่าง 1. นัดหมายส่งตัวอย่าง ถึง ศูนย์วิทย์ฯ ก่อนเวลา 11.00 น. ( เพื่อส่ง เที่ยวบินนกแอร์ เวลา 12.30 น.) และ จนท. รับตัวอย่างกรมวิทย์ฯ รับที่สนามบินฯและ ทันในการส่งเข้าห้องปฏิบัติการ ) 2. การส่งตัวอย่าง Index case ในพื้นที่สาธารณสุข เขต 13 รวมทั้งจังหวัดมุกดาหาร ให้ส่งผ่านศูนย์ วิทย์ฯที่ 7 / ส่งตรงกรมวิทย์ฯ โดยระบุ Case มีอาการชัดเจนหรือ ผู้สัมผัส 3. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 4 วัน ( กรณีไม่พบเชื้อ ) / 6 วัน กรณีตรวจ Toxin

7 ผู้ประสานงาน นาย อดิชัย แสนทวีสุข นักเทคนิค การแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี เบอร์โทร. 045-312230 ต่อ 108 089-1892562 (mobile) adichaisan@gmail.com Thank you for your attention…..


ดาวน์โหลด ppt กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี สัมมนาเครือข่ายการตรวจ วินิจฉัยโรคคอตีบทาง ห้องปฏิบัติการ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 9 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google