งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to Achieve Cost Reduction by IT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to Achieve Cost Reduction by IT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to Achieve Cost Reduction by IT
เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย และ เครื่องมือช่วยจัดการข้อมูลกิจกรรมลดต้นทุน ด้วยไอที How to Achieve Cost Reduction by IT การลดต้นทุนเป็นการเตรียมการล่วงหน้า เพื่อเจอกับการเปลี่ยนแปลง

2 ใช่ไอทีไม่เป็นก็ก่อปัญหาให้องค์กรได้เหมือนกัน
ไอทีกับการเพิ่มผลผลิต - เร็ว - ง่าย ไม่ซับซ้อน ถ้าใช้เป็น - เก็บข้อมูลได้เยอะ - อัตโนมัติ - ทำให้องค์กร จิ๋วแต่แจ๋ว ใช่ไอทีไม่เป็นก็ก่อปัญหาให้องค์กรได้เหมือนกัน - MRP at Inoac - Order at TFC - W/H at TFC Internet & Chat & Community ใช้ไอทีเป็นข้ออ้าง อู้ ดึงงาน

3 IT Planning ต่อไปนี้  ข้อมูลอยู่ที่ปลายนิ้ว/ระบบสื่อสารข้อมูลระดับโลก
Standard Report system ERP Main system , Built Database support all section Centralization Evaluation , Auto Executive Report , MRP Built KM Database system , TFC Know How ERP & intranet system,E-comm,E-meeting by information Decision/corrective action by information ลดต้นทุน ลดความสูญเสีย รวดเร็ว สร้างโอกาสแข่งขัน ต่อไปนี้  ข้อมูลอยู่ที่ปลายนิ้ว/ระบบสื่อสารข้อมูลระดับโลก

4 คำแนะนำการวางระบบไอที
ในองค์กร HW SW PW Stand alone LAN by Linux Server e-office by open office Accounting / Inventory/Sale /Purchase system Mini MRP Manufacturing system QMS and Paperless system Internet and Communication system HR System

5 ตัวอย่าง องค์กรบนเครือข่ายเสมือนจริง
การรักษา ความปลอดภัย การเงิน ลูกค้า อินเทอร์เน็ต เว็บเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล ระบบซื้อ ระบบสนับสนุน การจัดส่ง

6 Centralized architecture
? Internet Server ? Client 6

7

8 CostDown2009 Feature Expense Control Cost Reduction Activity Control
Document Control E-office (mini) Tasklist

9 Cost Reduction Kid e-book 20 เล่ม 300 Project Cost Reduction
VCD บรรยายเชิงทฤษฎี Software Costdown2009 ชุดเรียนการใช้โปรแกรม Costdown Software

10 ขีปนาวุธแห่งปัญญา QMR ไทย วาระใหม่วงการคุณภาพ
QMRSoft  นวัตกรรมด้านคุณภาพ+นวัตกรรมไอที

11 ดีที่สุด ถูกที่สุด โดยคนไทย เพื่อองค์กรไทย

12 QMRsoft ทำอะไรได้บ้าง
QMRsoft ประกอบด้วยระบบหลักถึง 5 ระบบ (5 IN 1) 1.ระบบควบคุมเอกสาร (Document Control)  ระบบควบคุมเอกสารของ QMRsoft ถูกออกแบบให้ทำงานแบบ Online บัญชีแม่บทเอกสารและทะเบียนบันทึกคุณภาพถูกโปรแกรมจัดทำอย่างอัตโนมัติ รายงานการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ รวบทั้งสถานะต่างๆของเอกสาร สามารถแสดงและค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 2. ระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) QMRsoft ได้ถูกพัฒนา และให้ความสำคัญกับระบบ IQA มาก เนื่องจากเป็นระบบที่สะท้อนถึงระดับคุณภาพขององค์กร ระบบ IQA ของ QMRsoft สามารถสร้าง Standard Checklist เก็บไว้แล้วนำมาใช้ได้ทันทีอย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนั้นยังบันทึกคดีเก่าๆที่แต่ละหน่วยงานเคยมีปัญหาเพื่อจัดส่งให้ Auditor ดำเนินการตรวจสอบซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทีสำคัญมีระบบการให้คะแนนจากผลการตรวจสอบ ทำให้สามารถประเมินได้ว่า ระบบคุณภาพของแต่ละหน่วยงานหรือทั้งองค์กรท่านอยู่ระดับไหน 3. ระบบจัดการ Corrective Action Request (CAR Control) QMRsoft มีระบบการควบคุมและติดตาม CAR ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก การบันทึกปัญหาและรายละเอียดการแก้ไข ออกแบบให้บันทึกอย่างละเอียด ระบบ Corrective Action Plan ของ QMRsoft ถูกออกแบบให้ต่อเชื่อมกับระบบ Quality Tasklist Control ทำให้การติดตาม CAR เป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะมีระบบรายงานเตือนและติดตาม ตามความถี่ที่ท่านกำหนดเองได้ตามความเหมาะสม นอกจากนั้นยังมีรายงานวิเคราะห์ปัญหาจากระบบ CAR และระบบคะแนนการแก้ไข ทำให้องค์กรของท่านแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ยกเลิกระบบพายเรือในอ่าง ระบบ CAR Control ของ QMRsoft ถูกออกแบบให้มีการค้นหาและแสดงรายงานข้อมูลอย่างง่ายดาย รวดเร็ว ทำให้ท่านรู้ว่าองค์กรของท่านต้องแก้ปัญหาอะไร 4. ระบบ Management Review Control QMRsoft ถูกออกแบบมาแก้ปัญหาการประชุมทบทวนระบบคุณภาพในองค์กรที่ประชุมกันไปแล้วก็ไม่มีการติดตามอะไร (ประชุมกันเป็นพิธี หลอกต้ม Auditor ไปวันๆ แล้วก็มาบ่นว่าทำ ISO ไม่เห็นมีประโยชน์) QMRsoft ให้ความสำคัญระบบการประชุมและมอบหมายงาน เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพในองค์กร การมอบหมายงานของ QMRsoft มีระบบ Action Plan ต่อเชื่อมกับระบบ Tasklist ทำให้การติดตามงานทุกอย่างเป็นไปอย่างมี step และเป็นไปตามแผน 5. ระบบ Quality Task List Management QMRsoft มีระบบ Quality Task List Management ที่น่าตื่นเต้นกว่าและแตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆ ตรงที่ต่อเชื่อมกับระบบการติดตาม CAR และ เชื่อมกับทุก Action Plan ของระบบที่ท่านสร้างขึ้น อีกทั้งมีการมอบหมายงานและ กระดานควบคุม/ติดตามงานในทุกสถานะ

13 QMRSoft คือปรากฏการณ์ใหม่ในวงการบริหารคุณภาพไทย แหล่ะนี่คือ......
1.วางโครงสร้างระบบด้วย กลุ่ม QMR ไทย จึงเหมาะกับ ISO แบบไทยๆ ง่ายๆกระชับ ไม่เยิ้นเย้อ 2.มีคุณสมบัติ 5 in 1 ยืดหยุ่น แก้ไข ดัดแปลงได้ง่าย Upgrade ง่าย - Document Control - Internal Quality Audit - Corrective Action Control - Management Review Record - Quality Task List Management 3.มีประโยชน์เชิงกลยุทธมากมาย (ถ้าใช้เป็น ใช้ไม่เป็นเหมือนตาบอดได้แว่น ไม่มีประโยชน์) เช่น 3.1.ตู้เก็บเอกสารจำนวนมากถูกโละทิ้ง เพราะเอกสารส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บในระบบ Online อีกทั้ง สามารถเปิดอ่านเอกสารบนระบบได้ทันที กำจัดงานที่ไม่ควรทำออกไป เช่นต้องสรุปข้อมูลและทำรายงานต่างๆในระบบคุณภาพ จำนวนมาก การค้นหาข้อมูลของคุณทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ระบบการตามงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีระบบเตือนและสรุปงานที่คุณต้องติดตามให้ คุณทุกวัน รวมถึงระบบนัดหมาย ระบบประชุม ระบบมอบหมายงาน ทำได้ง่ายและเนียนกว่าเดิม ทำให้คุณสามารถบอกระดับคุณภาพขององค์กรได้ จากข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ ข้อมูลประกอบอื่นๆที่ QMRSoftทำให้ ระบบ Corrective Action ดีกว่าเดิมเยอะ เนื่องจากการติดตามแน่นขึ้น รวมทั้งสามารถขุด ข้อมูลเก่าเอาไปตรวจสอบซ้ำ ในการตรวจสอบครั้งต่อไปได้อย่างง่ายดาย ฯลฯ 4.ไม่มีความเสี่ยง เพราะ ได้มาแบบฟรีๆ อย่างดีก็เสียแค่ค่าอบรมหรือซื้อคู่มือ สมมุติไม่ Work (สำหรับบางองค์กร) ก็ไม่ต้องร้องไห้เสียน้ำตา ไม่ต้องสาปแช่งใคร แต่ถ้าซื้อโปรแกรมราคาเป็นล้านๆมาใช้แล้วไม่ Work ล่ะก้อ มีโอกาสได้หาเชือกมาผูกคอตายกันล่ะครับ 5.ได้รับความรู้มากมาย ในมุมมองของ ISO รูปแบบใหม่ ที่มีให้คุณศึกษาใน QMRSoft 6.เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยกระดับระบบคุณภาพของคุณ ขึ้นไปอีก 7.ถูกกฏหมายลิขสิทธิ์ TFN ซื้อ VS2008 จาก MS อย่างถูกต้อง มาพัฒนา ให้คุณฟรีๆ 8.QMRSoft มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีวันตาย มีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ วันนี้คุณมีโอกาสได้เป็นเจ้าของแบบฟรี ถ้าคุณไม่รีบคว้า วันข้างหน้าคุณอาจต้องคลักเงินซื้อมันในราคาที่น่าตื่นเต้น 9.Customize ดัดแปลงให้เข้ากับองค์กรคุณฟรี กรณีที่คุณเป็นสมาชิก VIP ของเรา 10.เป็นสมาชิก TFN ได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย ได้รับสิทธิ์ต่างๆมากมาย ในอนาคตมีวารสาร Online , มีการอบรม Online ซึ่งคุณคิดไม่ถึง 11.QMRSoft กำลังจะ go inter เผยแพร่ไปในประเทศจีน และ มาเลเซีย ในต้นปีหน้า ทีมงาน TFN มีแผนพัฒนาให้ เป็นโปรแกรมระดับโลกในอนาคต

14 - CP - Fukoku Group - NANYANG Group - HARTFORD - 18 Company Pilot RUN
QMRSoft Reference - CP - Fukoku Group - NANYANG Group - HARTFORD - 18 Company Pilot RUN

15

16 e-communication Feature สมุดบันทึกส่วนตัว วางแผน นัดหมาย ระบบการประชุม
ระบบประชาสัมพันธ์ ระบบรายงานประจำวัน ระบบวางแผนและติดตามงาน ระบบการสื่อสารในองค์กร

17


ดาวน์โหลด ppt How to Achieve Cost Reduction by IT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google