งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to Achieve Cost Reduction by IT. ไอทีกับการ เพิ่มผลผลิต - เร็ว - ง่าย ไม่ซับซ้อน ถ้า ใช้เป็น - เก็บข้อมูลได้เยอะ - อัตโนมัติ - ทำให้องค์กร จิ๋วแต่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to Achieve Cost Reduction by IT. ไอทีกับการ เพิ่มผลผลิต - เร็ว - ง่าย ไม่ซับซ้อน ถ้า ใช้เป็น - เก็บข้อมูลได้เยอะ - อัตโนมัติ - ทำให้องค์กร จิ๋วแต่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to Achieve Cost Reduction by IT

2 ไอทีกับการ เพิ่มผลผลิต - เร็ว - ง่าย ไม่ซับซ้อน ถ้า ใช้เป็น - เก็บข้อมูลได้เยอะ - อัตโนมัติ - ทำให้องค์กร จิ๋วแต่ แจ๋ว - MRP at Inoac - Order at TFC - W/H at TFC • Internet • Email & Chat & Community • ใช้ไอทีเป็นข้ออ้าง อู้ ดึงงาน IT รวบรวม การจัดเก็บ ข้อมูล การสื่อสาร ข้อมูล การสร้าง รายงาน การ ประมวลผล การพิมพ์

3 IT Planning Standard Report system ERP Main system, Built Database support all section Centralization Evaluation, Auto Executive Report, MRP Built KM Database system, TFC Know How ERP & intranet system,E-comm,E-meeting by information Decision/corrective action by information ลดต้นทุน ลดความสูญเสีย รวดเร็ว สร้างโอกาสแข่งขัน ต่อไปนี้  ข้อมูลอยู่ที่ปลายนิ้ว / ระบบสื่อสารข้อมูล ระดับโลก

4 • Stand alone • LAN by Linux Server • e-office by open office • Accounting / Inventory/Sale /Purchase system • Mini MRP • Manufacturing system • QMS and Paperless system • Internet and Communication system • HR System HW SW PW

5 ตัวอย่าง องค์กรบนเครือข่ายเสมือนจริง เว็บเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ระบบสนับสนุน การจัดส่ง การรักษา ความปลอดภัย การเงิน อินเทอร์เน็ต ระบบซื้อ ลูกค้า

6 6      Server Client Centralized architecture Internet ? ?

7

8 CostDown2009 Feature •Expense Control •Cost Reduction Activity Control •Document Control •E-office (mini) •Tasklist

9 • e-book 20 เล่ม • 300 Project Cost Reduction • VCD บรรยายเชิงทฤษฎี • Software Costdown2009 • ชุดเรียนการใช้โปรแกรม Costdown Software

10 ขีปนาวุธแห่งปัญญา QMR ไทย วาระใหม่ วงการคุณภาพ QMRSoft  นวัตกรรมด้านคุณภาพ + นวัตกรรมไอที

11

12 QMRsoft ทำอะไรได้บ้าง QMRsoft ประกอบด้วยระบบหลักถึง 5 ระบบ (5 IN 1) 1. ระบบควบคุมเอกสาร (Document Control) ระบบควบคุมเอกสารของ QMRsoft ถูกออกแบบให้ทำงานแบบ Online บัญชีแม่บทเอกสารและทะเบียน บันทึกคุณภาพถูกโปรแกรมจัดทำอย่างอัตโนมัติ รายงานการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ รวบทั้งสถานะ ต่างๆของเอกสาร สามารถแสดงและค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 2. ระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) QMRsoft ได้ถูกพัฒนา และให้ความสำคัญกับระบบ IQA มาก เนื่องจากเป็นระบบที่สะท้อนถึงระดับ คุณภาพขององค์กร ระบบ IQA ของ QMRsoft สามารถสร้าง Standard Checklist เก็บไว้แล้วนำมาใช้ ได้ทันทีอย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนั้นยังบันทึกคดีเก่าๆที่แต่ละหน่วยงานเคยมีปัญหาเพื่อจัดส่งให้ Auditor ดำเนินการตรวจสอบซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทีสำคัญมีระบบการให้คะแนนจากผลการตรวจสอบ ทำให้สามารถประเมินได้ว่า ระบบคุณภาพของแต่ละหน่วยงานหรือทั้งองค์กรท่านอยู่ระดับไหน 3. ระบบจัดการ Corrective Action Request (CAR Control) QMRsoft มีระบบการควบคุมและติดตาม CAR ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก การบันทึกปัญหาและรายละเอียด การแก้ไข ออกแบบให้บันทึกอย่างละเอียด ระบบ Corrective Action Plan ของ QMRsoft ถูกออกแบบ ให้ต่อเชื่อมกับระบบ Quality Tasklist Control ทำให้การติดตาม CAR เป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดย โปรแกรมจะมีระบบรายงานเตือนและติดตาม ตามความถี่ที่ท่านกำหนดเองได้ตามความเหมาะสม นอกจากนั้นยังมีรายงานวิเคราะห์ปัญหาจากระบบ CAR และระบบคะแนนการแก้ไข ทำให้องค์กรของท่าน แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ยกเลิกระบบพายเรือในอ่าง ระบบ CAR Control ของ QMRsoft ถูกออกแบบ ให้มีการค้นหาและแสดงรายงานข้อมูลอย่างง่ายดาย รวดเร็ว ทำให้ท่านรู้ว่าองค์กรของท่านต้องแก้ปัญหา อะไร 4. ระบบ Management Review Control QMRsoft ถูกออกแบบมาแก้ปัญหาการประชุมทบทวนระบบคุณภาพในองค์กรที่ประชุมกันไปแล้วก็ไม่มี การติดตามอะไร ( ประชุมกันเป็นพิธี หลอกต้ม Auditor ไปวันๆ แล้วก็มาบ่นว่าทำ ISO ไม่เห็นมีประโยชน์ ) QMRsoft ให้ความสำคัญระบบการประชุมและมอบหมายงาน เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานระบบ บริหารคุณภาพในองค์กร การมอบหมายงานของ QMRsoft มีระบบ Action Plan ต่อเชื่อมกับระบบ Tasklist ทำให้การติดตามงานทุกอย่างเป็นไปอย่างมี step และเป็นไปตามแผน 5. ระบบ Quality Task List Management QMRsoft มีระบบ Quality Task List Management ที่น่าตื่นเต้นกว่าและแตกต่างจากโปรแกรม อื่นๆ ตรงที่ต่อเชื่อมกับระบบการติดตาม CAR และ เชื่อมกับทุก Action Plan ของระบบที่ท่านสร้างขึ้น อีกทั้งมีการมอบหมายงานและ กระดานควบคุม / ติดตามงานในทุกสถานะ

13 QMRSoft คือปรากฏการณ์ใหม่ในวงการบริหารคุณภาพไทย แหล่ะนี่คือ...... 11 เหตุผล ที่ QMRSoft น่าใช้ 1.วางโครงสร้างระบบด้วย กลุ่ม QMR ไทย จึงเหมาะกับ ISO แบบไทยๆ ง่ายๆกระชับ ไม่เยิ้นเย้อ 2.มีคุณสมบัติ 5 in 1 ยืดหยุ่น แก้ไข ดัดแปลงได้ง่าย Upgrade ง่าย - Document Control - Internal Quality Audit - Corrective Action Control - Management Review Record - Quality Task List Management 3.มีประโยชน์เชิงกลยุทธมากมาย (ถ้าใช้เป็น ใช้ไม่เป็นเหมือนตาบอดได้แว่น ไม่มีประโยชน์) เช่น 3.1.ตู้เก็บเอกสารจำนวนมากถูกโละทิ้ง เพราะเอกสารส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บในระบบ Online อีกทั้ง สามารถเปิดอ่านเอกสารบนระบบได้ทันที 3.2.กำจัดงานที่ไม่ควรทำออกไป เช่นต้องสรุปข้อมูลและทำรายงานต่างๆในระบบคุณภาพ จำนวนมาก 3.3.การค้นหาข้อมูลของคุณทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว 3.4.ระบบการตามงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีระบบเตือนและสรุปงานที่คุณต้องติดตามให้ คุณทุกวัน รวมถึงระบบนัดหมาย ระบบประชุม ระบบมอบหมายงาน ทำได้ง่ายและเนียนกว่าเดิม 3.5.ทำให้คุณสามารถบอกระดับคุณภาพขององค์กรได้ จากข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ ข้อมูลประกอบอื่นๆที่ QMRSoftทำให้ 3.6.ระบบ Corrective Action ดีกว่าเดิมเยอะ เนื่องจากการติดตามแน่นขึ้น รวมทั้งสามารถขุด ข้อมูลเก่าเอาไปตรวจสอบซ้ำ ในการตรวจสอบครั้งต่อไปได้อย่างง่ายดาย ฯลฯ 4.ไม่มีความเสี่ยง เพราะ ได้มาแบบฟรีๆ อย่างดีก็เสียแค่ค่าอบรมหรือซื้อคู่มือ สมมุติไม่ Work (สำหรับบางองค์กร) ก็ไม่ต้อง ร้องไห้เสียน้ำตา ไม่ต้องสาปแช่งใคร แต่ถ้าซื้อโปรแกรมราคาเป็นล้านๆมาใช้แล้วไม่ Work ล่ะก้อ มีโอกาสได้หาเชือกมาผูก คอตายกันล่ะครับ 5.ได้รับความรู้มากมาย ในมุมมองของ ISO รูปแบบใหม่ ที่มีให้คุณศึกษาใน QMRSoft 6.เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยกระดับระบบคุณภาพของคุณ ขึ้นไปอีก 7.ถูกกฏหมายลิขสิทธิ์ TFN ซื้อ VS2008 จาก MS อย่างถูกต้อง มาพัฒนา ให้คุณฟรีๆ 8.QMRSoft มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีวันตาย มีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ วันนี้คุณมีโอกาสได้เป็นเจ้าของแบบฟรี ถ้าคุณไม่รีบ คว้า วันข้างหน้าคุณอาจต้องคลักเงินซื้อมันในราคาที่น่าตื่นเต้น 9.Customize ดัดแปลงให้เข้ากับองค์กรคุณฟรี กรณีที่คุณเป็นสมาชิก VIP ของเรา 10.เป็นสมาชิก TFN ได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย ได้รับสิทธิ์ต่างๆมากมาย ในอนาคตมีวารสาร Online, มีการอบรม Online ซึ่งคุณคิดไม่ถึง 11.QMRSoft กำลังจะ go inter เผยแพร่ไปในประเทศจีน และ มาเลเซีย ในต้นปีหน้า ทีมงาน TFN มีแผนพัฒนาให้ เป็น โปรแกรมระดับโลกในอนาคต

14 - CP - Fukoku Group - NANYANG Group - HARTFORD - 18 Company Pilot RUN

15

16 • สมุดบันทึกส่วนตัว วางแผน นัดหมาย • ระบบการประชุม • ระบบประชาสัมพันธ์ • ระบบรายงานประจำวัน • ระบบวางแผนและติดตามงาน • ระบบการสื่อสารในองค์กร

17


ดาวน์โหลด ppt How to Achieve Cost Reduction by IT. ไอทีกับการ เพิ่มผลผลิต - เร็ว - ง่าย ไม่ซับซ้อน ถ้า ใช้เป็น - เก็บข้อมูลได้เยอะ - อัตโนมัติ - ทำให้องค์กร จิ๋วแต่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google