งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

167306 Electronic Commerce ธุรกิจการจำหน่าย อัญมณีและ เครื่องประดับ อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "167306 Electronic Commerce ธุรกิจการจำหน่าย อัญมณีและ เครื่องประดับ อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 167306 Electronic Commerce ธุรกิจการจำหน่าย อัญมณีและ เครื่องประดับ อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ thararat@buu.ac.th

2 รูปแบบธุรกิจอัญมณีและ เครื่องประดับ Brick - and - Mortar organization Virtual Organization Click - and - Mortar Organization

3 ตัวอย่าง http://www.amaringems.com

4 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้า และส่วนติดต่อ ร้านค้าชัดเจน http://www.vvygems.com http://amaringems.com

5 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีการแบ่งหมวดหมู่ของอัญมณีและเครื่องประดับ http://www.vvygems.com http://supaporndiamond.com

6 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ รายละเอียดสินค้าชัดเจน http://www.vvygems.com

7 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีการแสดงสถานะสินค้าที่ขายไปแล้ว http://www.vvygems.com

8 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีช่องทางการสั่งซื้อหลายช่องทาง http://www.vvygems.com http://amaringems.com

9 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ สามารถมีทางเลือกในการชำระค่าสินค้าได้ มากกว่า 1 ช่องทาง http://www.vvygems.com

10 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีบริการจัดส่งสินค้า http://www.vvygems.com http://amaringems.com

11 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีการนำเสนอโปรโมชั่น http://amaringems.com

12 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีบริการเสริมอื่น ๆ http://www.vvygems.com

13 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้อง http://www.vvygems.com http://amaringems.com

14 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ หรือ แสดงสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ http://www.vvygems.comhttp://amaringems.com

15 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ บางเว็บไซต์มีการจดทะเบียนการค้า อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการ จำหน่ายสินค้า http://www.vvygems.com


ดาวน์โหลด ppt 167306 Electronic Commerce ธุรกิจการจำหน่าย อัญมณีและ เครื่องประดับ อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google