งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

167306 Electronic Commerce ธุรกิจการจำหน่าย อัญมณีและ เครื่องประดับ อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "167306 Electronic Commerce ธุรกิจการจำหน่าย อัญมณีและ เครื่องประดับ อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electronic Commerce ธุรกิจการจำหน่าย อัญมณีและ เครื่องประดับ อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

2 รูปแบบธุรกิจอัญมณีและ เครื่องประดับ Brick - and - Mortar organization Virtual Organization Click - and - Mortar Organization

3 ตัวอย่าง

4 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้า และส่วนติดต่อ ร้านค้าชัดเจน

5 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีการแบ่งหมวดหมู่ของอัญมณีและเครื่องประดับ

6 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ รายละเอียดสินค้าชัดเจน

7 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีการแสดงสถานะสินค้าที่ขายไปแล้ว

8 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีช่องทางการสั่งซื้อหลายช่องทาง

9 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ สามารถมีทางเลือกในการชำระค่าสินค้าได้ มากกว่า 1 ช่องทาง

10 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีบริการจัดส่งสินค้า

11 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีการนำเสนอโปรโมชั่น

12 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีบริการเสริมอื่น ๆ

13 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้อง

14 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ หรือ แสดงสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

15 ลักษณะของเว็บไซต์จำหน่ายอัญ มณีและเครื่องประดับ บางเว็บไซต์มีการจดทะเบียนการค้า อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการ จำหน่ายสินค้า


ดาวน์โหลด ppt 167306 Electronic Commerce ธุรกิจการจำหน่าย อัญมณีและ เครื่องประดับ อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google