งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมอบหมายงาน - ทำหลังจากสอนงาน มอบหมายงาน ให้อำนาจ ตัดสินใจ - ทำหลังจากสอนงาน มอบหมายงาน ให้อำนาจ ตัดสินใจ - แยกแยะความสำคัญของงานก่อน วิธี แยก คือ -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมอบหมายงาน - ทำหลังจากสอนงาน มอบหมายงาน ให้อำนาจ ตัดสินใจ - ทำหลังจากสอนงาน มอบหมายงาน ให้อำนาจ ตัดสินใจ - แยกแยะความสำคัญของงานก่อน วิธี แยก คือ -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมอบหมายงาน - ทำหลังจากสอนงาน มอบหมายงาน ให้อำนาจ ตัดสินใจ - ทำหลังจากสอนงาน มอบหมายงาน ให้อำนาจ ตัดสินใจ - แยกแยะความสำคัญของงานก่อน วิธี แยก คือ - แยกแยะความสำคัญของงานก่อน วิธี แยก คือ 1. งานเร่งด่วน / สำคัญมาก หัวหน้า ต้องทำเอง 2. งานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน หัวหน้า ทำร่วมกับลูกน้อง 3. งานที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ ต้องให้ ลูกน้องทำ

2 การมอบหมายงานอย่างมี ประสิทธิภาพ * วัตถุประสงค์ชัดเจน - มอบอะไร - ใช้ใครมาทำ / คนที่ เหมาะสม - ต้องการผลงาน เมื่อไหร่ - ทำที่ใด - ทำด้วยวิธีอย่างไร

3 การมอบหมายงานอย่างมี ประสิทธิภาพ * กำหนดมาตรฐาน * ประสิทธิภาพมอบหมาย งาน / ได้อิสระ * ติดตามผลงาน

4 ปัญหาในการมองหมาย งาน 1. กลัวหมด ความสำคัญ 2. ไม่รู้จะมอบหมาย งานอย่างไร 3. ไม่เห็นคุณค่าการ มอบหมายงาน 4. ไม่รู้วิธีตรวจสอบ งาน 5. ไม่ต้องการ วางอำนาจ 6. ลูกน้องขาดวินัย ต้องสอน

5 ข้อพึงระวังในการ มอบหมายงาน 1. สอบถามความเข้าใจ ข้อขัดแย้ง 2. ช่วยเหลือตามความ จำเป็น 3. อย่ามีนายหลายคน สั่งงานเพิ่ม 4. อย่ามอบหมายงานเมื่อ อารมณ์เสีย 4. สุภาพ ให้เกียรติ ปิยะ วาจา

6 การมอบหมายงานที่ดี 1. รู้จักเลือกงาน 2. พัฒนาลูกน้อง สม่ำเสมอ รู้จักสอน ลูกน้องให้เป็น

7 การมอบหมายงานที่ไม่ดี 1. มอบหมายงานไม่ดี 2. หอบเอางานไปทำที่บ้านตลอดเวลา 3. พนักงานผิดระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ บ่อย 4. ข้อมูลล่าช้า การสื่อสารไม่ชัดเจน 5. ลูกน้องเบื่องาน มีแต่งานไม่มีงานเด่น ให้ทำ 6. ผู้บริหารรอรายงานเป็นตัวอักษร หนังสือยึดติดระบบ


ดาวน์โหลด ppt การมอบหมายงาน - ทำหลังจากสอนงาน มอบหมายงาน ให้อำนาจ ตัดสินใจ - ทำหลังจากสอนงาน มอบหมายงาน ให้อำนาจ ตัดสินใจ - แยกแยะความสำคัญของงานก่อน วิธี แยก คือ -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google