งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉพาะผู้ที่กล้าที่จะเจ็บตัวหนัก จึงจักเป็นผู้ประสบความสำเร็จที่ ยิ่งใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉพาะผู้ที่กล้าที่จะเจ็บตัวหนัก จึงจักเป็นผู้ประสบความสำเร็จที่ ยิ่งใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เฉพาะผู้ที่กล้าที่จะเจ็บตัวหนัก จึงจักเป็นผู้ประสบความสำเร็จที่ ยิ่งใหญ่

4 ความผิดพลาดคือสะพานให้ข้าม ระหว่างการไร้ประสบการณ์และ ปัญญา

5 เมื่อข้าพเจ้าตาย ข้าพเจ้าประสงค์ ให้ผู้ที่รู้จักข้าพเจ้าดีที่สุดกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ปักต้นไม้และปลูก ดอกไม้ในที่ซึ่งข้าพเจ้าคิดแล้วว่า ดอกไม้จะเติบโตได้

6 โลกมักยืนอยู่ข้างๆเพื่อ เปิดทาง ให้กับผู้ที่รู้ว่า ตนเอง กำลังจะไปไหน

7 จงแล่นเรือออกจากท่าอัน ปลอดภัย กางใบเรือรับลม ออกสำรวจ จงฝัน และค้นหา

8 ผู้ประสบความสำเร็จคือผู้ที่ สามารถวางรากฐานอันมั่นคง ด้วยก้อนหินที่คนอื่นขว้างใส่ เขา

9 จงเป็น การเปลี่ยนแปลง อย่างที่ คุณ ต้องการ จะเห็น

10 เมื่ออำนาจแห่งความรักมีชัยชนะ เหนือความรักอำนาจ เมื่อนั้นโลก จะรู้จักสันติภาพ

11 เทียนไม่ สูญเสีย อะไร เลยเมื่อจุดต่อ ให้เทียนอีก เล่มหนึ่ง

12 ข้าพเจ้าคิดแล้วคิดอีกเป็นเดือนเป็นปี เก้าสิบ เก้าครั้ง ข้อสรุปที่ได้นั้นผิด ครั้งที่หนึ่งร้อย ข้าพเจ้าจึงถูก

13 ความรักและความใจดี ไม่มีวันสูญเปล่า

14 วิธีที่สั้นที่สุด ที่จะ ทำหลายสิ่งหลาย อย่างก็คือการทำที ละอย่าง

15 เราจะหาหนทาง ให้พบก็ได้ หรือ สร้างหนทาง ขึ้นมาก็ได้

16 ทุกสิ่งที่เราเป็น คือผลของทุกสิ่งที่ เราคิด

17 ความสำเร็จไม่ใช่บางสิ่งที่คุณตาม ล่าหาอยู่ มันเป็นสิ่งที่คุณ ต้องทุ่มเทพยายามอย่างแน่วแน่ แล้วบางทีมันจะมา ในเวลาที่คุณไม่ คาดหวัง

18 ว่าวขึ้นสูงที่สุดได้ เมื่อปะทะกับลม ไม่ใช่ด้วยลม

19 ถ้าเรือของคุณไม่ เข้ามา ก็ จงว่ายน้ำออกไป หามัน

20 ไม่ใช่ภูเขาที่เราเอาชนะ แต่ เราเอาชนะตัวเราเอง

21 แม้คุณอยู่ใน ช่องวิ่ง ที่ถูกต้อง คุณจะถูก แซงไป ถ้าคุณเอา แต่อยู่กับที่

22 ความรักเยียวยาผู้คนได้ ทั้งผู้ที่ให้และ ผู้ที่รับ

23 จงเดินก้าวแรกในความเชื่อ คุณไม่ต้องมองเห็นบันไดทั้งหมด แค่เดินก้าวแรกเท่านั้น

24 การเดินทางพันลี้ เริ่มต้นจาก ก้าวแรก

25 อันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่อยู่ที่เป้าหมายสูง เกินไปแล้วเราพลาด แต่อยู่ที่มันต่ำเกินไป แล้ว เราบรรลุถึง

26 The End May constant reflection on Beautiful Quotes help us grow in Wisdom and Compassion. With Metta, Bro. Oh Teik Bin ความสำเร็จไม่ใช่สิ่ง สุดท้าย ความล้มเหลวไม่ใช่ โชคชะตา ความกล้าที่ จะพยายามต่อไป ต่างหากที่สำคัญ


ดาวน์โหลด ppt เฉพาะผู้ที่กล้าที่จะเจ็บตัวหนัก จึงจักเป็นผู้ประสบความสำเร็จที่ ยิ่งใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google