งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้องอย่างนี้ซิ ! ถึงจะปรับปรุง งานได้จริง. KAIZEN คืออะไร ? - การทำงานให้น้อยลง - ทำเรื่องที่ควรทำ ให้เป็น เรื่องที่ได้ทำ การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้องอย่างนี้ซิ ! ถึงจะปรับปรุง งานได้จริง. KAIZEN คืออะไร ? - การทำงานให้น้อยลง - ทำเรื่องที่ควรทำ ให้เป็น เรื่องที่ได้ทำ การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อที่จะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้องอย่างนี้ซิ ! ถึงจะปรับปรุง งานได้จริง

2 KAIZEN คืออะไร ? - การทำงานให้น้อยลง - ทำเรื่องที่ควรทำ ให้เป็น เรื่องที่ได้ทำ การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อที่จะ สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3 การทำงานให้ น้อยลง โดยการเปลี่ยนแปลง วิธีการทำงาน = KAIZEN โดยปล่อยปละละเลยมักง่าย = อุบัติเหตุ, ของเสีย, ล่าช้า, ประสิทธิภาพตกกำไรลดลง

4 ชั้นสำหรับลูกค้าคืนถาดที่ใช้แล้ว ก่อนทำไค เซ็น ถาดที่วางคืน ไม่เป็นระเบียบ พนักงานของร้าน ต้องมาคอยจัดเรียงอยู่เสมอ หลังทำไค เซ็น ติดรางบังคับ ไว้ที่ชั้นวางถาด พนักงานของร้าน ได้ไปทำงานอย่างอื่น

5 เป้าหมาย หน้าที่ ยึดมั่นกับวิธีการใด วิธีการหนึ่ง ไคเซ็น เปลี่ยนไปใช้วิธีที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

6 In-put Out-put เวลา แรงงาน ค่าใช้จ่าย ประสิทธิผล / ผลลัพธ์ / กำไร ทำให้น้อยลง ทำให้มากขึ้น

7 ปัญหา คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง เป้าหมาย กับ สภาพปัจจุบัน เป้าหมาย / อุดมคติ ปัญหา ปัญหาคือ สภาพปัจจุบัน / ความเป็นจริง

8 เรื่องที่ควรทำ สามัญสำนึกธรรมดา สภาพปัจจุบัน เป็นอย่างไรบ้าง ไม่มีใครทำเรื่อง ที่ควรทำใช่มั้ย สภาพ ปัจจุบัน สภาพความ เป็นจริง เรื่องที่ควรทำเหล่านั้น ถ้าเกิดมีใครทำขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นไคเซ็น

9 ไค เซ็น ลด ในการทำงานของคุณด้วย ความยากลำบาก การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เหนื่อย ความยาก ลำบาก อันตราย ใช้สติปัญญา สบาย...

10 หลักการทำไคเซ็น 3 ขั้นตอน 1. ไคเซ็น คือสิ่งที่ทำเพื่อตนเอง 2. การบีบคอตนเอง ย่อมไม่เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง 3. ดังนั้น การบีบคอตนเอง ย่อมไม่ใช่ ไคเซ็น 1. อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับตนเอง ไม่ใช่การไคเซ็น 2. ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ไม่ใช่ไคเซ็น 3. ดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำสิ่งที่ ไม่เป็นประโยชน์กับตนเอง

11 ความสามารถ และอำนาจหน้าที่ในปัจจุบัน กลยุทธ์ของผู้แข็งแกร่ง กลยุทธ์ของผู้น้อย ก่อนอื่นเริ่มจากเรื่องที่ สามารถทำได้ด้วยการ ย่อยออกมาเป็นส่วน เล็กๆรวบรวม และ เน้นลงไปที่จุดใดจุดหนึ่ง การปรับปรุง เล็กๆน้อยๆ เรื่องใหญ่โต ที่ใช้เวลาและ แรงงานมาก ทำให้ส่วนบน มีส่วนร่วม ลุยด้วยการต่อรอง และเกลี้ยกล่อม

12 ความสามารถและอำนาจ หน้าที่ในปัจจุบัน ย่อยออกมาเป็นส่วนเล็กๆ / เลือกเฟ้นให้เหลือน้อยลง / เน้นลงไปตรงจุดใดจุดหนึ่ง ปฏิบัติ / ผลงาน ขยายผลให้กว้าง ออกไป เรื่องใหญ่โต ที่ใช้เวลาและ แรงงานมาก การ ปรับ ปรุง เล็กๆ น้อยๆ

13 เป้าหมาย

14 ไคเซ็นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของตนเอง ไคเซ็น งานของ ตนเอง ก็ต้อง เปลี่ยนแปลง ด้วยตนเอง ตนเองเป็น ผู้รู้จักงาน ของตนเอง ได้ดีที่สุด งานขอ ตนเอง ก็ต้องทำ ไคเซ็น ด้วย ตนเอง ทิ้งไป กล่อง ข้อเสนอแน ะ

15 สมดุลระหว่างการลดต้นทุน... กับการทำงานหลาย ประเภท... เปลี่ยน วิธีการทำงาน ลดเวลาทำงาน เพิ่มวันหยุด ความสบาย หลายประเภท ปริมาณน้อย หลายหน้าที่

16 สมดุลระหว่างการลดเวลา ทำงาน... กับการขึ้น เงินเดือน... เปลี่ยน วิธีการทำงาน ลดเวลาทำงาน เพิ่มวันหยุด ความสบาย ขึ้นเงินเดือน เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต

17 เรื่องที่ควรทำ การทำเรื่อง ที่ควรทำให้เป็น เรื่องที่ได้ทำ คือ ไคเซ็น สภาพ ปัจจุบัน สภาพ ที่เป็นจริง

18 จัดทำโดย 1. นางสาวกาญจนา บุญยังรหัส 45010238 2. นางสาวบุญรัตน์ ถิรวัฒน์สกุล รหัส 45011178 3. นางสาวศิริวรรณ เกิดสมบัติ รหัส 45013554 ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตร


ดาวน์โหลด ppt ต้องอย่างนี้ซิ ! ถึงจะปรับปรุง งานได้จริง. KAIZEN คืออะไร ? - การทำงานให้น้อยลง - ทำเรื่องที่ควรทำ ให้เป็น เรื่องที่ได้ทำ การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google