งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

May-August 2009. Emerging Virus and questions • It is new (novel) virus (life) • ? Evolution or mutation • Little is known – virulence, infectiousness,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "May-August 2009. Emerging Virus and questions • It is new (novel) virus (life) • ? Evolution or mutation • Little is known – virulence, infectiousness,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 May-August 2009

2

3 Emerging Virus and questions • It is new (novel) virus (life) • ? Evolution or mutation • Little is known – virulence, infectiousness, fatality, uncertain ? • No prior antibody among human population • Limited data on Biological interaction with human • Will it be as worse as 1918 flu, killed 20m ?

4 What has happened during the early phase of viral infection (Imported phase)

5 สรุปสถานการณ์ Flu A (H1N1) 2009 ประเทศไทย วันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 8.00 น. ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังจำนวน ได้รับแจ้งผู้ป่วยสะสม 469  ไม่เข้ากับนิยามผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวัง 121  เข้ากับนิยามผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวัง โรค 348 ผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังที่ตัดออกแล้ว 333 ผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังที่อยู่ระหว่าง การสอบสวน หรือกำลังดำเนินการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 9 ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1 1 ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ ชนิด A H1N1 5

6 Prior anticipate scenario of A/H1N1 epidemic after import into the country Phase C Indigenous, sustain transmission ตัวอย่าง ประเทศ ไทย มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ ตัวอย่าง ประเทศ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ปานามา ชิลี Phase A Import Infected persons สถานการณ์ ปัจจุบัน Phase B Limited transmission ภายใน มิย.

7 จำนวนผู้ป่วยที่มีผลการตรวจพบเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ H1N1 (2009) ในการระบาดที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง R 0 =1.46 รับแจ้งและ ควบคุมโรค ราย

8 Number of Novel Influenza H1N1 cases in Pub A, Pattaya, BangLamoong District, Chonburi, 23 May – 9 June 2009 (N=41) No. of cases onset จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ H1N1 (2009) ในการระบาดที่สถานบันเทิง แห่งหนึ่ง เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2552 ราย อัตราป่วย ประมาณร้อยละ 33 เวลาทอง

9 Number of confirmed influenza A (H1N1) in Thailand, May – 7 August 2009 Source: Bureau of Epidemiology, MOPH, Thailand N=10,869 Imported cases School outbreak

10 Number of confirmed cases of influenza A (H1N1) in Thailand (as 3 August 2009) Source: Bureau of Epidemiology, MOPH, Thailand

11

12 Distribution of influenza A (H1N1) cases by age-group Thailand, May-July 2009 Shift to older age groups Source: Bureau of Epidemiology, MOPH, Thailand School closure

13 Number of confirmed H1N1 cases by region of Thailand (as 3 August 2009) Source: Bureau of Epidemiology, MOPH, Thailand Intensive control measures

14 Influenza subtype by PCR Percent New Flu A H1N144.6 % Flu A H1N1 (seasonal)0.3 %0.3 % Flu A H30.7 % Flu B0.1 % Negative54.3 % PCR testing for influenza subtype, Thailand, May-July 2009

15 Monitoring the Epidemic What can we do to better understand and response • Epidemic Investigation, outbreaks, clusters • Monitor – pattern and change of descriptive epidemiologic characteristics (place-time-person, attack rate, death and risk factors) • Monitor rate/prevalence Influenza like Illness at provincial, school and community • Sentinel surveillance of ILI • Laboratory monitoring • Model and Simulation/Projection study • Virology Parameter • Clinical care, treatment access and QL of services

16 Adaptive Strategy in response to the phase of epidemic สถานการณ์ A มีผู้ติดเชื้อจาก ต่างประเทศ เดินทางเข้าประเทศ เป้าหมาย ป้องกัน การแพร่เชื้อใน ประเทศ ยุทธศาสตร์หลัก • คัดกรองผู้เดินทาง • เฝ้าระวังโรคค้นหา ผู้ป่วย • ดูแลรักษาผู้ป่วย • เฝ้าติดตามผู้สัมผัส โรค • สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ • เตรียมเข้า สถานการณ์ B สถานการณ์ B เกิดการระบาดใน ประเทศ ในวงจำกัด เป้าหมาย ควบคุมการ ระบาดให้อยู่ในวงแคบ ที่สุด ยุทธศาสตร์หลัก • เฝ้าระวังโรค ค้นหา ผู้ป่วย เฝ้าติดตามผู้ สัมผัสโรค • รักษาผู้ป่วย แนะนำ ดูแลที่บ้าน • สุขศึกษา ปชส. ส่งเสริมพฤติกรรม ป้องกันโรค • แยกตัว / ลดกิจกรรม ทางสังคม พร้อมการ ป้องกันโรค • เตรียมพร้อมเข้า สถานการณ์ C สถานการณ์ C การระบาดในประเทศ ขยายวงกว้าง เป้าหมาย บรรเทา ความรุนแรง & ลด ผลกระทบของการ ระบาด ยุทธศาสตร์หลัก • รักษาผู้ป่วย / ดูแลที่ บ้าน • สุขศึกษา ปชส. เสริม สุขภาพจิต • มาตรการด้านชุมชน / สังคม • ดูแลสาธารณูปโภค ไม่ให้ชะงัก • ประคองกิจการ รัฐ / เอกชน • พยุงเศรษฐกิจ รักษา ความสงบ • ใช้วัคซีน ( ถ้ามี ) Lev el 6 Leve l 5 Detect And contain Active control Limit outbreak ProtectMitigation

17 Adaptive Strategy in response to the phase of epidemic สถานการณ์ A มีผู้ติดเชื้อจาก ต่างประเทศ เดินทางเข้าประเทศ เป้าหมาย ป้องกัน การแพร่เชื้อใน ประเทศ ยุทธศาสตร์หลัก • คัดกรองผู้เดินทาง • เฝ้าระวังโรคค้นหา ผู้ป่วย • ดูแลรักษาผู้ป่วย • เฝ้าติดตามผู้สัมผัส โรค • สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ • เตรียมเข้า สถานการณ์ B สถานการณ์ B เกิดการระบาดใน ประเทศ ในวงจำกัด เป้าหมาย ควบคุมการ ระบาดให้อยู่ในวงแคบ ที่สุด ยุทธศาสตร์หลัก • เฝ้าระวังโรค ค้นหา ผู้ป่วย เฝ้าติดตามผู้ สัมผัสโรค • รักษาผู้ป่วย แนะนำ ดูแลที่บ้าน • สุขศึกษา ปชส. ส่งเสริมพฤติกรรม ป้องกันโรค • แยกตัว / ลดกิจกรรม ทางสังคม พร้อมการ ป้องกันโรค • เตรียมพร้อมเข้า สถานการณ์ C สถานการณ์ C การระบาดในประเทศ ขยายวงกว้าง เป้าหมาย บรรเทา ความรุนแรง & ลด ผลกระทบของการ ระบาด ยุทธศาสตร์หลัก • รักษาผู้ป่วย / ดูแลที่ บ้าน • สุขศึกษา ปชส. เสริม สุขภาพจิต • มาตรการด้านชุมชน / สังคม • ดูแลสาธารณูปโภค ไม่ให้ชะงัก • ประคองกิจการ รัฐ / เอกชน • พยุงเศรษฐกิจ รักษา ความสงบ • ใช้วัคซีน ( ถ้ามี ) Lev el 6 Leve l 5 Detect And contain Active control Limit outbreak ProtectMitigation Containment phase Treatment phase

18 Dead and public sentiment Surge of Care need Rapid Increase of infection Implement Social distancing School prevention Community Ed prg PPE, public hygiene Regulation, quarantine Improve care Access to drug Early treatment Early identify risk factors Alternative home care Proactive and special clinic Infection control Hosp screen channel

19 Thank you


ดาวน์โหลด ppt May-August 2009. Emerging Virus and questions • It is new (novel) virus (life) • ? Evolution or mutation • Little is known – virulence, infectiousness,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google