งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ สู้ศึก ไขัหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) บทบาท SRRT กับ การรับมือการระบาดไขัหวัดใหญ่สาย พันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) สำนักระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ สู้ศึก ไขัหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) บทบาท SRRT กับ การรับมือการระบาดไขัหวัดใหญ่สาย พันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) สำนักระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ สู้ศึก ไขัหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) บทบาท SRRT กับ การรับมือการระบาดไขัหวัดใหญ่สาย พันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) สำนักระบาดวิทยา

2 บทบาท SRRT กับ การรับมือการระบาดไขัหวัด ใหญ่สายพันธ์ใหม่ การระบาดไขัหวัดใหญ่สาย พันธ์ใหม่ Global Level 5 Epidemics

3 Mission Save Thailand, Save the World

4

5 What Has Happened Case of unusual pneumonia and Influenza like illness have occurred rapidly in Mexico since mid March, 2009. Few cases of Swine Flu reported in Southern California More Death were reported in Mexico, unusual high fatality Young people and people of working class were victim. It should be the end of seasonal Flu

6 What do we know, (and don’t) เจอ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ New (novel) virus has been identified, a new virus contain genetic material of both human flu virus and swine flu virus. “We know it is a novel (new) virus, completely new - not regularly found” “We know it has happened (a new virus), but we do not know how it happened.” - (how the virus genetic material combined to make a new strain). Perhaps, the Mother Nature may know!

7 What do we know, (and don’t) จำนวนผู้ป่วย เพิ่มขึ้น เป็น 100, 1000, 1500,2000+ ใน Mexico ภายในระยะเวลา เพียง 5-6 weeks. จำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นรวดเร็วใน ระยะแรก – case fatality rate 7 - 10% Several clusters, multi – area, and across society Human-to-Human transmission pattern No related pigs sick!, it is all human.

8 What do we know, (and don’t) Wave of human-to-human transmission in Mexico Imported cases in 21countries, air travel ( เกือบทั้งหมด ) Subsequence 2 nd outbreak, contact – US, Canada, Spain, Germany, S. Korea CNN – Sweden reported confirmed case travel from the US.

9 What we don’t know yet Uncertainty about – viral behavior, characterization, infectivity? Virulence, true Case Fatality ( ประมาณ 2-6%) Host range – Human, Swine, Poultry and other animals Need to know more and quickly -Biology – Interaction, Immunity, pathology Epidemiology pattern, speed, Clinical picture (?) – แบบสมบูรณ์ หรือรู้ชัดเจน พอ ?????? ? Second Wave ( -imminent)

10 Influenza A (H1N1): Morbidity & Mortality Up to 5 May 2009 1.Affected countries (21 countries) 3.Total dead (30 Cases) 4.CFR (2.01%) 2.Total confirmed (1490 Cases) ประเทศ casedeath 1.United States 4031 2.Mexico 82229 3.Canada 1400 4.Spain 570 5.United Kingdom 270 6.Israel 40 7.New Zealand 60 8.Austria 10 9.Germany 90 10.Netherlands 10 11.Switzerland 10 12.Denmark 10 13.China 10 14.France 40 15.Korea, Republic of 20 16.Costa Rica 10 17.Ireland 10 18.Italy 50 19.Colombia 10 20.El Salvador 20 21.Portugal 10

11 สรุปสถานการณ์ ไม่มีการติดเชื้อในประเทศเพิ่มใหม่ (Wrong – Guatemala) สหรัฐอเมริกา รัฐใหม่ : รัฐจอร์เจียและเมน รัฐที่มีรายงานเพิ่ม : รัฐนิวยอร์ค แคลิฟอร์เนีย อิลลินอยล์ ออรีกอน ประเทศที่รายงานเพิ่ม : เม็กซิโก แคนาดา สหรัฐอเมริกา สเปน อังกฤษ อิตาลี เยอรมัน และ เกาหลี เม็กซิโกเสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย ประเทศที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในรอบ 7 วัน : ออสเตรีย สวิสฯ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย - CDC

12 Imported case/Last caseLimited Indigenous/Last case Wide spread Indigenous/Last case Austria/ Apr 29New Zealand/ May 4United Kingdom/ Add Switzerland/ Apr 30Israel/ May 4United States/ Add NY TX CA AZ FL AL CO DE IL Netherlands/ Apr 30Korea, Republic of/ AddCanada/ Add BC AB ON NS NB China, Hong Kong SAR/ May 1 ? France/ May 4Spain/ Add Denmark/ May 1? Italy/ AddMexico Add Costa Rica/ May 2Germany/ Add - Bavaria Ireland/ May 3 Colombia/ May 4 El Salvador/ May 4 Portugal / May 4

13 SEOUL, May 5 (Xinhua)-- South Korean Health Ministry on Tuesday confirmed a 44-year-old woman as the country's second patient affected by the Influenza A/H1N1.

14 German gives nurse virus Berlin: Germany confirmed yesterday the second case of swine flu contract in Europe by someone who had not traveled to Mexico, in a nurse who treated the patient with virus. Bangkok Post – May 2 nd, 2009 Question ?? – Hospital Infection, Infectivity of new virus.

15 Phase1-3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 Post epidemic ?

16 Preparedness for Epidemic Assumption - level 5 สมมุติฐาน มีเหตุการณ์ระบาดในวงกว้าง ที่ เม็กซิโก ทวีปออ เมริกา ไม่มีการจำกัดการเดินทาง และมีความ เสี่ยงสูงต่อการ import เข้าสู่ประเทศไทย พบผู้ป่วยในประเทศไทย ทั้ง Imported case, confirmed case และมี Contact case เพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง มี secondary outbreak ในวงจำกัด 1-2 generation Suspect Hospital contacts สมมุติฐานอาจเปลี่ยนหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

17 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ( ณ ปัจจุบัน ) 1. ดักจับได้รวดเร็ว และควบคุมการติดต่อ เบื้องต้นได้ ( มีความพร้อมทันที ) 2. ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่สับสน ไม่ Panic 3. เฝ้าระวังโรคมีประสิทธิภาพสูง ทั้งระบบ ( โดยเร็วที่สุด ) ติดตามผู้สัมผัส ให้การรักษา ควบคุม ผู้ป่วย ญาติและชุมชนเข้าใจการ ทำงาน 4. มีความพร้อมการสั่งการ สนับสนุน 5. ระบบการรักษา โรงพยาบาลมีความพร้อมและ มีมาตรฐานปฎิบัติ และมีมาตรการ Hospital Infection control 6.Risk Communications

18 ยุทธศาสตร์ ล้อมรั้ว – รุกล้ำ - รักษา

19 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์การล้อมรั้ว ป้องกัน สกัดกั้น ดักจับ ทุกวิถีทางไม่ให้โรคเข้าสู่ ประเทศไทย ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ติดตาม เกาะติด ค้นหา ผู้ป่วย ผู้สัมผัส ติดตาม ( เกาะติดผู้สัมผัส ) ควบคุมการระบาดอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ยุทธศาสตร์การรักษา ยุทธศาสตร์สนับสนุน สื่อสาร บัญชาการ Logistics ลดผลกระทบ ชลอการระบาด และ บรรเทาความ เสียหาย

20 ยุทธศา สตร์ ป้องกันเฝ้าระวังรักษาทั่วไป อากาศเรือบก SRRT จัดทีม จัดระบบ คู่มือ / แนวทาง อุปกรณ์ การแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน Logistics คำแนะนำ ปชช. ประกาศ / แถลง Hand out Guideline Medias 15 30 International local สุวรรณ ภูมิ เชียงให ม่ ภูเก็ต

21 ตม. สนต. หาคน จัดคิว Thermoscan + Ear temperature คำสั่ง 1  สนต. หาคน จัดคิว คำสั่ง 2 กรม คร. กรม พ. กรม จ. สป. กรม สบส. รองไพจิตร์ ไม่เข้าเกณฑ์ Case definition *SRRT*/VRR (Voluntary Residential Restriction) สนต. สนร. เข้าเกณฑ์ Case definition ส่ง รพ. admit รถพยาบาล คำสั่ง 3 สพฉ. หารถ / จัดคิว สป. ออกคำสั่ง 10 รพ. ที่รับส่งต่อ กรม พ. ( พ. นฤมล ) จัดหา รพ. / จัดคิว สป. ออกคำสั่ง คำสั่ง 4 - ( ไม่มีไข้ ) Home / Resident สนต. หาคน จ้างเพิ่ม / จัดคิว คำสั่ง 5 สนต. จัดการ / ประสาน HBC ต.8 สายการบิน ( แจกบน เครื่องบิน ) mask + ( มีไข้ 38 องศา )  Medical Center แพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน  สนร. คัดกรอง SRRT ( พื้นที่ ) รับเรื่อง / จัดการ มีประวัติ / อาการ ไป Mexico ใน 2 สัปดาห์ จำหน่าย หลังรับไว้ 7 วัน F/U VRR SRRT จำหน่าย ก่อนรับไว้ 7 วัน SRRT BOE - ดำเนินการ - กำหนดแนวทาง ประเมิน SRRT - รายงาน + SRRT - แนวปฏิบัติ - ดำเนินการ - รายงาน + คำแนะนำ / ปฏิบัติ ( ไทย / อังกฤษ ) - ทั่วไป - VRR + Tour เฝ้าระวัง + คำแนะนำ / ปฏิบัติ ( ไทย / อังกฤษ ) - ทั่วไป - VRR + รพ. ทราบแนวทาง และนัด follow up + SRRT - แนวปฏิบัติ - ดำเนินการ - รายงาน +

22 บทบาท SRRT เฝ้าระวัง ติดตาม รายงาน อย่างใกล้ชิด - ปรับปรุง ระบบแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ยกระดับ การเตรียมความพร้อมทันที รับรายงาน สอบสวนโรค ติดตามผู้สัมผัส early containment ติดตามข้อมูล และการสอบสวน ควบคุม ทุกราย ( จัดแบ่งงาน มอบหมาย นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง ) สื่อสาร ประสานงาน ด้านการควบคุมโรค และ ระบาดวิทยา ทำงานกับ War room และทุกส่วน

23 ความร่วมมือ ร่วมใจ และมุ่งมั่น คือ ปัจจัยแห่งความสำเร็จร่วมกัน ขอให้ประเทศของเรา และประชาชน ปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ สู้ศึก ไขัหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) บทบาท SRRT กับ การรับมือการระบาดไขัหวัดใหญ่สาย พันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) สำนักระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google