งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ สู้ศึก ไขัหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ สู้ศึก ไขัหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ สู้ศึก ไขัหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)
บทบาท SRRT กับ การรับมือการระบาดไขัหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) สำนักระบาดวิทยา

2 การระบาดไขัหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่
Global Level 5 Epidemics บทบาท SRRT กับ การรับมือการระบาดไขัหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่

3 Save Thailand, Save the World
Mission Save Thailand, Save the World

4

5 What Has Happened Case of unusual pneumonia and Influenza like illness have occurred rapidly in Mexico since mid March, 2009. Few cases of Swine Flu reported in Southern California More Death were reported in Mexico, unusual high fatality Young people and people of working class were victim. It should be the end of seasonal Flu

6 What do we know, (and don’t)
เจอ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ New (novel) virus has been identified, a new virus contain genetic material of both human flu virus and swine flu virus. “We know it is a novel (new) virus, completely new - not regularly found” “We know it has happened (a new virus), but we do not know how it happened.” - (how the virus genetic material combined to make a new strain). Perhaps, the Mother Nature may know!

7 What do we know, (and don’t)
จำนวนผู้ป่วย เพิ่มขึ้น เป็น 100, 1000, 1500,2000+ ใน Mexico ภายในระยะเวลาเพียง 5-6 weeks. จำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นรวดเร็วในระยะแรก – case fatality rate % Several clusters, multi – area, and across society Human-to-Human transmission pattern No related pigs sick!, it is all human.

8 What do we know, (and don’t)
Wave of human-to-human transmission in Mexico Imported cases in 21countries, air travel (เกือบทั้งหมด) Subsequence 2nd outbreak, contact – US, Canada, Spain, Germany, S. Korea CNN – Sweden reported confirmed case travel from the US.

9 What we don’t know yet Uncertainty about – viral behavior, characterization, infectivity? Virulence, true Case Fatality (ประมาณ 2-6%) Host range – Human, Swine, Poultry and other animals Need to know more and quickly -Biology – Interaction, Immunity, pathology Epidemiology pattern, speed, Clinical picture (?) –แบบสมบูรณ์ หรือรู้ชัดเจนพอ ?????? ? Second Wave ( -imminent)

10 Influenza A (H1N1): Morbidity & Mortality
ประเทศ case death 1.United States 403 1 2.Mexico 822 29 3.Canada 140 4.Spain 57 5.United Kingdom 27 6.Israel 4 7.New Zealand 6 8.Austria 9.Germany 9 10.Netherlands 11.Switzerland 12.Denmark 13.China 14.France 15.Korea, Republic of 2 16.Costa Rica 17.Ireland 18.Italy 5 19.Colombia 20.El Salvador 21.Portugal Up to 5 May 2009 1.Affected countries (21 countries) 2.Total confirmed (1490 Cases) 3.Total dead (30 Cases) 4.CFR (2.01%)

11 สรุปสถานการณ์ สหรัฐอเมริกาเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย - CDC
ไม่มีการติดเชื้อในประเทศเพิ่มใหม่ (Wrong –Guatemala) สหรัฐอเมริกา รัฐใหม่ : รัฐจอร์เจียและเมน รัฐที่มีรายงานเพิ่ม: รัฐนิวยอร์ค แคลิฟอร์เนีย อิลลินอยล์ ออรีกอน ประเทศที่รายงานเพิ่ม: เม็กซิโก แคนาดา สหรัฐอเมริกา สเปน อังกฤษ อิตาลี เยอรมัน และเกาหลี เม็กซิโกเสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย ประเทศที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในรอบ 7 วัน: ออสเตรีย สวิสฯ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย - CDC

12 Imported case/Last case Limited Indigenous/Last case
Wide spread Indigenous/Last case Austria/ Apr 29 New Zealand/ May 4 United Kingdom/ Add Switzerland/ Apr 30 Israel/ May 4 United States/ Add NY TX CA AZ FL AL CO DE IL Netherlands/ Apr 30 Korea, Republic of/ Add Canada/ Add BC AB ON NS NB China, Hong Kong SAR/ May 1 ? France/ May 4 Spain/ Add Denmark/ May 1 ? Italy/ Add Mexico Add Costa Rica/ May 2 Germany/ Add - Bavaria Ireland/ May 3 Colombia/ May 4 El Salvador/ May 4 Portugal / May 4

13 SEOUL, May 5 (Xinhua)-- South Korean Health Ministry on Tuesday confirmed a 44-year-old woman as the country's second patient affected by the Influenza A/H1N1.

14 German gives nurse virus
Bangkok Post – May 2nd, 2009 German gives nurse virus Berlin: Germany confirmed yesterday the second case of swine flu contract in Europe by someone who had not traveled to Mexico, in a nurse who treated the patient with virus. Question ?? – Hospital Infection, Infectivity of new virus.

15 ? Phase 6 Phase 5 Post epidemic Phase 4 Phase1-3

16 Preparedness for Epidemic Assumption - level 5
สมมุติฐาน มีเหตุการณ์ระบาดในวงกว้าง ที่ เม็กซิโก ทวีปออเมริกา ไม่มีการจำกัดการเดินทาง และมีความเสี่ยงสูงต่อการ import เข้าสู่ประเทศไทย พบผู้ป่วยในประเทศไทย ทั้ง Imported case, confirmed case และมี Contact case เพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง มี secondary outbreak ในวงจำกัด 1-2 generation Suspect Hospital contacts สมมุติฐานอาจเปลี่ยนหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

17 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์(ณ ปัจจุบัน)
ดักจับได้รวดเร็ว และควบคุมการติดต่อเบื้องต้นได้ (มีความพร้อมทันที) ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่สับสน ไม่ Panic เฝ้าระวังโรคมีประสิทธิภาพสูง ทั้งระบบ (โดยเร็วที่สุด) ติดตามผู้สัมผัส ให้การรักษา ควบคุม ผู้ป่วย ญาติและชุมชนเข้าใจการทำงาน มีความพร้อมการสั่งการ สนับสนุน ระบบการรักษา โรงพยาบาลมีความพร้อมและมีมาตรฐานปฎิบัติ และมีมาตรการ Hospital Infection control Risk Communications

18 ยุทธศาสตร์ ล้อมรั้ว – รุกล้ำ - รักษา

19 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์การล้อมรั้ว
ป้องกัน สกัดกั้น ดักจับ ทุกวิถีทางไม่ให้โรคเข้าสู่ประเทศไทย ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ติดตาม เกาะติด ค้นหา ผู้ป่วย ผู้สัมผัส ติดตาม(เกาะติดผู้สัมผัส) ควบคุมการระบาดอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ยุทธศาสตร์การรักษา ยุทธศาสตร์สนับสนุน สื่อสาร บัญชาการ Logistics ลดผลกระทบ ชลอการระบาด และ บรรเทาความเสียหาย

20 ยุทธศาสตร์ ป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา ทั่วไป SRRT 15 15 30 จัดทีม จัดระบบ
คู่มือ/แนวทาง อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ วัคซีน Logistics คำแนะนำ ปชช. ประกาศ/แถลง Hand out Guideline Medias อากาศ เรือ บก 15 15 30 local International สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ ภูเก็ต

21 (Voluntary Residential Restriction)
สนต. จัดการ/ประสาน HBC ต.8 สายการบิน (แจกบนเครื่องบิน) mask สนต. หาคน จ้างเพิ่ม / จัดคิว คำสั่ง 5 BOE - ดำเนินการ - กำหนดแนวทาง ประเมิน SRRT - รายงาน + SRRT - แนวปฏิบัติ คำแนะนำ/ปฏิบัติ (ไทย/อังกฤษ) - ทั่วไป - VRR Tour เฝ้าระวัง รพ. ทราบแนวทาง และนัด follow up สนร. คัดกรอง SRRT (พื้นที่) รับเรื่อง/จัดการ มีประวัติ/อาการ ไป Mexico ใน 2 สัปดาห์ ตม. สนต. หาคน จัดคิว Thermoscan + Ear temperature คำสั่ง 1 u - (ไม่มีไข้) Home / Resident + (มีไข้ 38 องศา) v Medical Center แพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน > ไม่เข้าเกณฑ์ Case definition *SRRT*/VRR (Voluntary Residential Restriction) สนต สนร. สนต. หาคน จัดคิว คำสั่ง 2 กรม คร. กรม พ. กรม จ. สป. กรม สบส. รองไพจิตร์ จำหน่าย หลังรับไว้ 7 วัน F/U VRR เข้าเกณฑ์ Case definition ส่ง รพ. admit VRR SRRT จำหน่าย ก่อนรับไว้ 7 วัน รถพยาบาล คำสั่ง 3 สพฉ. หารถ/จัดคิว สป. ออกคำสั่ง 10 รพ. ที่รับส่งต่อ กรม พ. (พ. นฤมล) จัดหา รพ. / จัดคิว สป. ออกคำสั่ง คำสั่ง 4

22 บทบาท SRRT เฝ้าระวัง ติดตาม รายงาน อย่างใกล้ชิด - ปรับปรุง ระบบแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ยกระดับการเตรียมความพร้อมทันที รับรายงาน สอบสวนโรค ติดตามผู้สัมผัส early containment ติดตามข้อมูล และการสอบสวน ควบคุม ทุกราย (จัดแบ่งงาน มอบหมาย นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง) สื่อสาร ประสานงาน ด้านการควบคุมโรค และระบาดวิทยา ทำงานกับ War room และทุกส่วน

23 ความร่วมมือ ร่วมใจ และมุ่งมั่น คือ ปัจจัยแห่งความสำเร็จร่วมกัน
ขอให้ประเทศของเรา และประชาชนปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ สู้ศึก ไขัหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google