งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ ระบาดใน ประเทศเม็กซิโก A/California/04/2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ ระบาดใน ประเทศเม็กซิโก A/California/04/2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ ระบาดใน ประเทศเม็กซิโก A/California/04/2009

2 ไม่ใช่การแพร่ระบาด จากสัตว์สู่คน ยังไม่มีการแพร่ ระบาดเข้ามาใน ประเทศไทย

3 แนวโน้มรุนแรงน้อยกว่า ไข้หวัดนก แต่อำนาจในการ กระจายของโรคมี แนวโน้มรวดเร็วกว่า ไข้หวัดนก

4 Type A ( พบในสัตว์ และคน ) Type B ( พบในคน ) Type C ( พบในคน ) Type A ( พบในสัตว์ และคน ) Type B ( พบในคน ) Type C ( พบในคน ) เชื้อไข้หวัดใหญ่ Influenza virus เชื้อไข้หวัดใหญ่

5 Hemagglutinin (H) มี 16 ชนิด Neuraminidase (N) มี 9 ชนิด Hemagglutinin (H) มี 16 ชนิด Neuraminidase (N) มี 9 ชนิด RNA Nucleoprotein Matrix protein Neuraminidase Hemagglutinin

6 A(H 1 N 1 ) A(H 2 N 2 ) A(H 3 N 2 ) 2461 : Spanish Flu 2500 : Asian Flu 2511 : Hong Kong Flu ตาย 20 - 40 ล้านคน ตาย 1 - 4 ล้านคน Credit: US National Museum of Health and MedicineSource: WHO การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ศตวรรษที่ 20 Influenza Pandemics, 20th Century การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ศตวรรษที่ 20 Influenza Pandemics, 20th Century

7 27 เมษายน 2552

8 28 เมษายน 2552

9 สถานการณ์โรค 29 เมษายน 2552 ( confirmed cases) Mexico (26/7) USA ใน 10 รัฐ (91/1) cases Austria (1) Canada (13) Germany (3) Israel (2) New Zeland (3) Spain (4) United Kingdom (5)

10 ใช้ชื่อโรคเบื้องต้นให้ตรงกันคือ โรคไข้หวัด ใหญ่ที่ระบาดในประเทศเม็กซิโก ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขประจำวัน หรือเป็นระยะ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข (war room) กระทรวง สาธารณสุข สรุปมติที่ประชุม VDO Conference 27 เมย.52

11 แจ้งจังหวัดเร่งรัดการเฝ้าระวังโรคและ เตรียมความพร้อมตามแผนเตรียมความ พร้อมที่ได้จัดทำไว้ เสนอคณะรัฐมนตรี - Up date สถานการณ์โรคและความ คืบหน้าการดำเนินงานต่าง ๆ - ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล

12 The current WHO phase of pandemic alert is 5. 30 เมษายน 2552

13  การจัดระบบการผลิตและเลี้ยง สัตว์ปีก  การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคในสัตว์และคน  การเตรียมความพร้อมรับการ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ประชาชน ภาคธุรกิจ และนานา ประเทศ ยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไข และ เตรียมพร้อมรับปัญหาโรค ไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2551-2553)

14 มาตรการ ระบบเฝ้าระวังโรค ให้สามารถ ตรวจค้นหาผู้ป่วยได้เร็ว 1. ระบาดวิทยา - การรายงาน โรค 2. ห้องปฏิบัติการ ตรวจได้ไว ขณะนี้สามารถ รายงานโรคได้ภายใน 4 ชม. ?? ความพร้อมของทีมเฝ้าระวัง สอบสวนโรค (SRRT)

15 มาตรการ ความพร้อมของการดูแลผู้ป่วย ห้องแยก บุคลากร การเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ความร่วมมือของประชาชน ความรู้ความเข้าใจ การให้สุข ศึกษาประชาสัมพันธ์ ตรวจผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก ต่างประเทศ

16 การเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก ที่มา : สำนักระบาดวิทยา

17 พื้นที่เสี่ยง ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เม็กซิโก อเมริกา รัฐ แคลิฟอร์เนีย เท็กซัส นิวยอร์ก แคนซัส โอไฮโอ แคนาดา รัฐบริติช โคลอมเบีย โนวาสโกเทีย

18 ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ( อาจมีการ ปรับเปลี่ยนตามข้อมูลทางวิชาการ เพิ่มเติม ) – ผู้ป่วยรายงานในข่ายเฝ้าระวัง (Reported case) ผู้ที่มีอาการหรือ อาการแสดง – ไข้ ( อุณหภูมิกายมากกว่า ๓๘ องศา ) ร่วมกับ – อาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันได้แก่ น้ำมูก, ไอ, เจ็บคอ, หายใจผิดปกติ ( หอบ, ลำบาก ), ปวด กล้ามเนื้อ หรือ แพทย์วินิจฉัยสงสัยว่าเป็น ปอดบวม หรือไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับ – มีประวัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ นิยาม

19 - สัมผัสสัตว์ปีกโดยตรงในระยะ ๗ วัน ก่อนวันเริ่มป่วย หรือ มีการตายของสัตว์ปีกอย่างผิดปกติใน หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในรอบ ๑๔ วันก่อน วันเริ่มป่วย - อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่ พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาด ในเม็กซิโก ( ซึ่งจะมีการกำหนดและแจ้ง ให้ทราบทางเว็ปสำนักระบาดวิทยา ) ใน ระยะ ๗ วันก่อนวันเริ่มป่วย - มีผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือในที่ทำงานป่วย สงสัยไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบ ภายใน ๑ สัปดาห์ก่อนวันเริ่มป่วย - ผู้ป่วยปอดบวมที่เป็นบุคลากรทาง สาธารณสุข - ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรงหรือเสียชีวิต ที่ หาสาเหตุไม่ได้

20 20 ชนิดตัวอย่างส่งตรวจโรคไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนก 1.ตัวอย่างสารคัดหลั่งระบบทางเดินหายใจ 2.ตัวอย่างซีรั่ม 2 ครั้ง (ครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก 14 วัน)

21 21 ตัวอย่างสารคัดหลั่งระบบทางเดินหายใจ  Throat swab  Nasopharyngeal aspirate  Nasopharyngeal swab

22 1. เจาะจากเส้นเลือดดำประมาณ 3-5 มล. 2. ปั่นแยกซีรั่มใส่หลอดไร้เชื้อ ปิดจุกให้สนิท ปิดฉลาก 3. เก็บใส่ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียล รอจนได้ซีรั่มครั้งที่ 2 4. บรรจุรวมใส่ถุงพลาสติก รัดยาง แช่ในกระติกน้ำแข็ง ส่งตัวอย่างพร้อมกัน ส่งตัวอย่างพร้อมกัน 5. ควรเจาะเลือด 2 ครั้ง ระยะเริ่มเป็นโรค(Acute serum) และระยะโรคทุเลา (Convalescent serum) ห่างประมาณ และระยะโรคทุเลา (Convalescent serum) ห่างประมาณ 14 วัน 14 วัน ตัวอย่างซีรั่มคู่

23

24


ดาวน์โหลด ppt ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ ระบาดใน ประเทศเม็กซิโก A/California/04/2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google