งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซักซ้อม SRRT แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนเตรียมพร้อม รับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ สำนักระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซักซ้อม SRRT แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนเตรียมพร้อม รับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ สำนักระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซักซ้อม SRRT แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนเตรียมพร้อม รับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ สำนักระบาดวิทยา

2 Swine flu Outbreak 15Mar 22Mar 29Mar 5Apr 12Apr 19Apr 6Apr: The public Health Started investigation 26Apr 3May 10May 17Mar: Mexico/La Gloria 28 Mar: USA/California 13Apr: Respiratory illness of unknown origin case in California was notified to CDC 2009 14 Apr: swine influenza A (H1N1) was identified 12, 16 Apr: Notified to PAHO 23 Apr: confirmed swine influenza A (H1N1) case 16 Apr: 2 nd case from California was confirmed Earliest onset of confirmed case 27Apr: phase4 29Apr: phase5 Feb- Mar 09: unusual respiratory illness occurred In Mexico WHO Pandemic Alert 27Apr: confirmed in Spain, Canada 28Apr:UK, Isr, New 29Apr:Ger, Aus 30Apr: Net, Swi 1May: Den, Chi 2May:Fra, Kor, Cos 3-4May:

3 Cumulative number of confirmed influenza A (H1N1) infected cases by WHO reported date 2 nd confirmed US/California 1 st confirmed US/California Confirmed cases Mexico April 2009 May 2009 Cumulative number of cases Cumulative number of dead 4 8 12 16 18 20 22 24 0

4 อย่า ตื่นตระหนก Don’t panic เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ กลางมีนาคม การระบาดเกิดในประเทศต่างๆ มากกว่า 2 ประเทศตั้งแต่ เมษายน 27 เมษายน WHO ประกาศ phase 4 วันที่ 29 เมษายน ประกาศ phase 5 6 พ.ค. จำนวนผู้ป่วยยืนยันใน 22 ประเทศ 1516 ราย เสียชีวิต 31 การคัดกรองผู้เดินทางเริ่มต้นจริงจัง ต้นพฤษภาคม การแพร่เชื้อจากผู้ป่วยตั้งแต่ 1 วันก่อนเริ่มมีอาการ ถึง 7 วันหลังมีอาการ มีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยเข้ามาแล้ว อุณหภูมิอากาศประเทศไทยสูง ความรุนแรงของโรค อัตราป่วยตาย ไม่ชัดเจน

5 จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมจำแนกตามประเทศที่พบผู้ป่วย อัตราป่วยตาย 1.6 (0=3%) โปรตุเกส กัวเตมาลา สวีเดน (Poland)

6

7 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย การระบาดในโรงเรียนที่นิวยอร์ค Cough 98 % Subjective fever 96% Headache 82% Sore throat 82% Runny nose 82% Chills 80% Muscle aches 80% Nausea 55% Stomach ache 50% Diarrhea 48% Shortness of breath 48% Joint pain 46% MMWR Dispatch Apr 30, 2009

8 ข้อมูลอื่นๆที่สื่อรายงาน เชื้อดื้อต่อ Amanthadine, Rimanthadine แต่ ยังไวต่อ Oseltamivir ติดตามผู้สัมผัส 280 คน พบติดเชื้อ 4 คน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไม่ป้องกัน

9 แนวทางการเฝ้าระวัง 1.ค้นหาผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังที่จุดผ่านแดน 2.ค้นหาผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังที่สถานบริการ 3.ค้นหาการระบาดหรือกลุ่มก้อนผู้ป่วยไข้หวัด ใหญ่ในชุมชน จับตามองจำนวนผู้มารับบริการทุกวัน (Daily record) อสม.เฝ้าระวังและรายงานความผิดปกติของ ไข้หวัดในชุมชน (ตั้งแต่ 5 รายในหมู่บ้านเดียวกัน)

10 แนวทางการเฝ้าระวังที่ด่านสุวรรณภูมิ ไม่มีไข้ ไข้ แจก ต.8 แจก Health beware card ก่อนเครื่องจอด สงสัยไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ ด่านตรวจคน เข้าเมือง ตรวจ ต.8 มาจากประเทศที่ มีผู้ป่วย Thermo Scan พัก 30 นาที วัดไข้ทางหู แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกายอีกครั้ง ส่งโรงพยาบาล แนะนำหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น SRRT ติดตาม Temp>38.0 o C ไม่สงสัยไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ แจ้งสำนักระบาดวิทยา / SRRT ไม่มี อาการ เจ้าหน้าที่ ตรวจประวัติ อีกครั้ง แจ้งสำนักระบาดวิทยา / SRRT มีอาการ

11 จับตามองจำนวนผู้มารับบริการทุกวัน (Daily record) 1. ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ได้แก่ - ไข้ / (อุณหภูมิ > 38ºc) ร่วมกับอาการไอหรือเจ็บคอ หรือ - ได้รับการวินิจฉัยตาม ICD10 : - J02.9: Acute pharyngitis, unspecified - J06.9: Acute upper respiratory infections, unspecified - J00: Acute nasopharyngitis (common cold) 2. ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ICD10: - J10: Influenza, due to other identified influenza virus - J11: Influenza, virus not identified 3. ผู้ป่วยเสียชีวิต

12 แนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้น เมื่อพบผู้ป่วยเป้าหมาย สงสัยไม่สงสัย เมื่อพบผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวัง - ค้นหาผู้สัมผัส - ติดตามผล lab เมื่อพบกลุ่มก้อนผู้ป่วย - ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด - ค้นหาผู้ป่วยใหม่ชุมชน ป่วย ไม่ป่วย ประเมิ นความ เสี่ยง ประเมิ น ขอบเ ขต ไข้ + อาการ ทางเดินหายใจ อาการ + ประวัติเสี่ยง สงสัย + lab flu

13 ประชากร/ผู้ป่วยเป้าหมาย : ไข้ ไอ ร่วมกับ เดินทางจากต่างประเทศ หรือ มีคนใกล้ชิดป่วยแบบเดียวกัน เก็บตัวอย่าง Throat swab หรือ Nasopharyngeal swab Multiplex Influenza A และ B subtype H1 H3 H5 Influenza A บวก แต่ subtype ลบ นับเป็นผู้ป่วยสงสัย PCR ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นับเป็นผู้ป่วยยืนยัน การแปลผล lab และนิยาม

14 มาตรการควบคุมการระบาดในระยะที่ 4-5 วันแรก 2 วัน ต่อมา แยกผู้ป่วยรายแรกในโรงพยาบาล ให้ยารักษาผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ป่วย ให้ยาป้องกันผู้สัมผัสใกล้ชิด แยกผู้ป่วยรายแรกในโรงพยาบาล ให้ยารักษาผู้ที่ป่วย ให้ยาป้องกันผู้สัมผัสใกล้ชิด ให้ยาป้องกันผู้สัมผัสในชุมชน กักกันผู้สัมผัสไม่มีอาการ

15 สุดท้าย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขป่วย -> หยุดงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ยังทำงาน ->กินยาป้องกัน โรงเรียนที่มีผู้ป่วยปิด -> ครูนักเรียนอยู่บ้าน ประชาชน -> ป้องกันตนเอง หยุดกิจกรรมสังคมที่ไม่จำเป็น อื่นๆ: รอวัคซีน ขอบคุณค่ะ

16 โชคดีไม่มีโรคภัยขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ซักซ้อม SRRT แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนเตรียมพร้อม รับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ สำนักระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google