งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซักซ้อม SRRT แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนเตรียมพร้อมรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ สำนักระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซักซ้อม SRRT แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนเตรียมพร้อมรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ สำนักระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซักซ้อม SRRT แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนเตรียมพร้อมรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่
สำนักระบาดวิทยา

2 Swine flu Outbreak Feb- Mar 09: unusual respiratory illness occurred
In Mexico 3-4May: 16 Apr: 2nd case from California was confirmed 2May:Fra, Kor, Cos 1May: Den, Chi 30Apr: Net, Swi 14 Apr: swine influenza A (H1N1) was identified 23 Apr: confirmed swine influenza A (H1N1) case 29Apr:Ger, Aus 28Apr:UK, Isr, New 13Apr: Respiratory illness of unknown origin case in California was notified to CDC 12, 16 Apr: Notified to PAHO 6Apr: The public Health Started investigation 27Apr: confirmed in Spain, Canada Unusual respiratory illness has occurred in Mexico since February 2009, 60%of the town’s population in La Gloria and Veracruz started to fall ill from a mysterious respiratory illness. On 6 April, Mexican public health authority begin investigating unusual cases of pneumonia and ILI. The investigation result reported to Pan-American Health Organization and prompt enhance national surveillance was established. On 13 April CDC was notified by The San Diego country health department of respiratory illness in California of unknown origin. The first case was identified as swine influenza A (H1N1) on 14 April and the second case was identified on 16 April. In the same period Mexico contact Canada to request testing. Until 23Apr public health agency of Canada confirmed Mexico cases of swine influenza A (H1N1). The Pan-American Health Organization is informed that a cluster in Mexico of severe respiratory illness has been laboratory confirmed as swine influenza A (H1N1). The available data showed that the earliest known onset of confirmed case in Mexico was 17 March and in USA was 28 March. Under the international health regulations, emergency committee meets for the first time resulting in the WHO director general declaring a formal public health emergency of international concern. On 27 April, confirmed cases were identified in Canada and Spain and many countries were confirmed a few day after that. According to the virus spreading, the WHO director general issued a statement that containment of the outbreak is not feasible and elevated its pandemic alert from phase 3 to phase 4 on 27 April and raised to phase5 on 29 April. Up to 4 April, There were …..countries that affected the swine influenza A (H1N1) outbreak, …..confirmed cases and ….dead gave case fatality rate of ….. 15Mar 22Mar 29Mar 5Apr 12Apr 19Apr 26Apr 3May 10May 2009 Earliest onset of confirmed case WHO Pandemic Alert 17Mar: Mexico/La Gloria 28 Mar: USA/California 27Apr: phase4 29Apr: phase5

3 Cumulative number of confirmed influenza A (H1N1) infected cases by WHO reported date
24 22 Confirmed cases Mexico 20 2nd confirmed US/California 18 Cumulative number of dead Cumulative number of cases 16 12 1st confirmed US/California 8 4 April 2009 May 2009

4 อย่า ตื่นตระหนก Don’t panic
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ กลางมีนาคม การระบาดเกิดในประเทศต่างๆ มากกว่า 2 ประเทศตั้งแต่ เมษายน 27 เมษายน WHO ประกาศ phase 4 วันที่ 29 เมษายน ประกาศ phase 5 6 พ.ค. จำนวนผู้ป่วยยืนยันใน 22 ประเทศ 1516 ราย เสียชีวิต 31 การคัดกรองผู้เดินทางเริ่มต้นจริงจัง ต้นพฤษภาคม การแพร่เชื้อจากผู้ป่วยตั้งแต่ 1 วันก่อนเริ่มมีอาการ ถึง 7 วันหลังมีอาการ มีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยเข้ามาแล้ว อุณหภูมิอากาศประเทศไทยสูง ความรุนแรงของโรค อัตราป่วยตาย ไม่ชัดเจน

5 จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมจำแนกตามประเทศที่พบผู้ป่วย
อัตราป่วยตาย 1.6 (0=3%) โปรตุเกส กัวเตมาลา สวีเดน (Poland)

6

7 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย การระบาดในโรงเรียนที่นิวยอร์ค
Cough 98 % Subjective fever 96% Headache 82% Sore throat 82% Runny nose 82% Chills 80% Muscle aches 80% Nausea 55% Stomach ache 50% Diarrhea 48% Shortness of breath 48% Joint pain 46% MMWR Dispatch Apr 30, 2009

8 ข้อมูลอื่นๆที่สื่อรายงาน
เชื้อดื้อต่อ Amanthadine, Rimanthadine แต่ ยังไวต่อ Oseltamivir ติดตามผู้สัมผัส 280 คน พบติดเชื้อ 4 คน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไม่ป้องกัน

9 แนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังที่จุดผ่านแดน
ค้นหาผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังที่สถานบริการ ค้นหาการระบาดหรือกลุ่มก้อนผู้ป่วยไข้หวัด ใหญ่ในชุมชน จับตามองจำนวนผู้มารับบริการทุกวัน (Daily record) อสม.เฝ้าระวังและรายงานความผิดปกติของ ไข้หวัดในชุมชน (ตั้งแต่ 5 รายในหมู่บ้านเดียวกัน)

10 เจ้าหน้าที่ตรวจประวัติอีกครั้ง ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจ ต.8
แนวทางการเฝ้าระวังที่ด่านสุวรรณภูมิ Thermo Scan เจ้าหน้าที่ตรวจประวัติอีกครั้ง ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจ ต.8 ไม่มีอาการ ไม่มีไข้ มีอาการ ไข้ มาจากประเทศที่มีผู้ป่วย แจก ต.8 แจก Health beware card ก่อนเครื่องจอด พัก 30 นาที วัดไข้ทางหู แจ้งสำนักระบาดวิทยา / SRRT แนะนำหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น SRRT ติดตาม Temp>38.0 oC ไม่สงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ แจ้งสำนักระบาดวิทยา / SRRT แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกายอีกครั้ง สงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ส่งโรงพยาบาล

11 จับตามองจำนวนผู้มารับบริการทุกวัน (Daily record)
1. ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ได้แก่ - ไข้ / (อุณหภูมิ > 38ºc) ร่วมกับอาการไอหรือเจ็บคอ หรือ - ได้รับการวินิจฉัยตาม ICD10: - J02.9: Acute pharyngitis, unspecified - J06.9: Acute upper respiratory infections, unspecified - J00: Acute nasopharyngitis (common cold) 2. ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ICD10: - J10: Influenza, due to other identified influenza virus - J11: Influenza, virus not identified 3. ผู้ป่วยเสียชีวิต

12 แนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้น
ไข้ + อาการทางเดินหายใจ เมื่อพบผู้ป่วยเป้าหมาย สงสัย ไม่สงสัย เมื่อพบผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวัง - ค้นหาผู้สัมผัส - ติดตามผล lab เมื่อพบกลุ่มก้อนผู้ป่วย - ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด - ค้นหาผู้ป่วยใหม่ชุมชน อาการ + ประวัติเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง สงสัย + lab flu ป่วย ไม่ป่วย ประเมินขอบเขต

13 ประชากร/ผู้ป่วยเป้าหมาย : ไข้ ไอ ร่วมกับ เดินทางจากต่างประเทศ หรือ
มีคนใกล้ชิดป่วยแบบเดียวกัน การแปลผล lab และนิยาม Multiplex Influenza A และ B เก็บตัวอย่าง Throat swab หรือ Nasopharyngeal swab subtype H1 H3 H5 Influenza A บวก แต่ subtype ลบ นับเป็นผู้ป่วยสงสัย PCR ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นับเป็นผู้ป่วยยืนยัน

14 มาตรการควบคุมการระบาดในระยะที่ 4-5
แยกผู้ป่วยรายแรกในโรงพยาบาล ให้ยารักษาผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ป่วย ให้ยาป้องกันผู้สัมผัสใกล้ชิด วันแรก แยกผู้ป่วยรายแรกในโรงพยาบาล ให้ยารักษาผู้ที่ป่วย ให้ยาป้องกันผู้สัมผัสใกล้ชิด ให้ยาป้องกันผู้สัมผัสในชุมชน กักกันผู้สัมผัสไม่มีอาการ 2 วัน ต่อมา

15 สุดท้าย ขอบคุณค่ะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขป่วย -> หยุดงาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขป่วย -> หยุดงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ยังทำงาน ->กินยาป้องกัน โรงเรียนที่มีผู้ป่วยปิด -> ครูนักเรียนอยู่บ้าน ประชาชน -> ป้องกันตนเอง หยุดกิจกรรมสังคมที่ไม่จำเป็น อื่นๆ: รอวัคซีน ขอบคุณค่ะ

16 โชคดีไม่มีโรคภัย ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ซักซ้อม SRRT แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนเตรียมพร้อมรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ สำนักระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google