งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องไตร ภูมิพระ ร่วง ( ตอน มนุสสภูมิ ) ( ตอน มนุสสภูมิ ) ที่มาและ ความหมาย ผู้ แต่ง จุดมุ่งห มาย เรื่องไตรภูมิ พระร่วง 1. กาม ภูมิ 1.1 สุคติภูมิ มนุสส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องไตร ภูมิพระ ร่วง ( ตอน มนุสสภูมิ ) ( ตอน มนุสสภูมิ ) ที่มาและ ความหมาย ผู้ แต่ง จุดมุ่งห มาย เรื่องไตรภูมิ พระร่วง 1. กาม ภูมิ 1.1 สุคติภูมิ มนุสส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่องไตร ภูมิพระ ร่วง ( ตอน มนุสสภูมิ ) ( ตอน มนุสสภูมิ ) ที่มาและ ความหมาย ผู้ แต่ง จุดมุ่งห มาย เรื่องไตรภูมิ พระร่วง 1. กาม ภูมิ 1.1 สุคติภูมิ มนุสส ภูมิ ฉกามา พจร คุณค่าด้าน วรรณศิลป์ คุณค่าด้าน สังคม 2. รูปภูมิ 3. อรูปภูมิ 1.2 ทุคติ ภูมิ เนื้อ เรื่อง ย่อ กิจกรรม

3 ผู้ แต่ง พระราชนัดดา พ่อขุน รามคำแหง มหาราช

4 ที่มาและ ความหมายของ ไตรภูมิพระร่วง เดิมเรียกว่า เตภูมิกถา หรือ ไตรภูมิกถา หมายถึง เรื่องราว ของโลกทั้งสาม ได้แก่ กาม ภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ

5

6

7 กามภูมิ ความหมาย ภูมิของผู้ที่ยัง เกี่ยวข้องกับกิเลส แบ่งเป็น สุคติภูมิทุคติภูมิ 1 1

8 1.1

9

10 ฉกา มาพ จร จาตุมหา ราชิกา ดาวดึ งส์ ยามา ดุสิตา นิมมา นรดี ปรนิม มิตว สวัตดี

11

12

13

14

15

16 ทุคติภูมิ นรกเปรตอสุรกายดิรัจฉาน 1.2

17 รูปภูมิ เป็นที่อยู่ของ “ พรหมมีรูป ” มี 16 ชั้น อรูปภูมิ เป็นที่อยู่ของ “ พรหมไม่มีรูป ” มี 4 ชั้น 2. 3.

18

19

20

21

22 จากไตรภูมิพระร่วง ทาง วิทยาศาสตร์ - เป็นกัลละ ( เซลล์เดียว ขนาดเท่า ปลายขนกวางทราย นำไปชุบ น้ำมันงาแล้วสลัดเสีย 7 ครั้ง ขนาดที่ติดเหลือเรียกว่ากัลป์ละ ) - 7 วันเป็น อุมพุทะ ( คล้าย ของเหลวสีแดง ) - อีก 7 วันเป็นเปสิ ( ข้นขึ้น ) - อีก 7 วันเป็นฆนะ ( แข็งตัวขึ้นเป็น ก้อนกลมรีคล้ายรูปไข่ ) - อีก 7 วันเป็น เบญจสาขาหูด ( เป็นตุ่ม 5 ตุ่ม ) - อีก 7 วัน มีฝ่ามือ นิ้ว ขน เล็บ และอื่นๆจนครบ 32 - ปฏิสนธิอยู่ใน ครรภ์มารดา - น้ำล้างเนื้อ - ชิ้นเนื้อ - ก้อนแข็ง - มีมือ 2 เท้า 2 หัว 1 - เป็นเด็กทารก

23

24

25

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt เรื่องไตร ภูมิพระ ร่วง ( ตอน มนุสสภูมิ ) ( ตอน มนุสสภูมิ ) ที่มาและ ความหมาย ผู้ แต่ง จุดมุ่งห มาย เรื่องไตรภูมิ พระร่วง 1. กาม ภูมิ 1.1 สุคติภูมิ มนุสส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google