งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบท้ายบท เรื่อง คำราชาศัพท์ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อนละออ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบท้ายบท เรื่อง คำราชาศัพท์ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อนละออ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบท้ายบท เรื่อง คำราชาศัพท์ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อนละออ

2 1. พระนาสิก ตรงกับข้อใด ก. หู ข. จมูก ค. ตา ง. คิ้ว

3 2. พระชิวหา ตรงกับข้อใด ก. หู ข. จมูก ค. ตา ง. ลิ้น

4 3. พระธน ตรงกับข้อใด ก. ฟัน ข. แก้ม ค.สะโพก ง. คิ้ว

5 4. พระโลมจักษุ ตรงกับข้อใด
ก. หู ข. จมูก ค. ตา ง. ขนตา

6 5. พระโสณี ตรงกับข้อใด ก.แขน ข.หน้า ค.สะโพก ง.คาง

7 6. พระถัน ตรงกับข้อใด ก.เต้านม ข.ขา ค. หัวนม ง.ตัก

8 7. พระยอดพระถัน ตรงกับข้อใด
ก.เต้านม ข.ขา ค. หัวนม ง.ตัก

9 8. พระดัชนี ตรงกับข้อใด ก. เล็บ ข.นิ้ว ค. ขี้เล็บ ง. ฝ่ามือ

10 9. พระเพลา ตรงกับข้อใด ก.นิ้วเท้า ข.นิ้วมือ ค. ตัก ง.หัวเข่า

11 10. พระหัตย์ ตรงกับข้อใด ก.นิ้วมือ ข. ข้อมือ ค. มือ ง. เล็บ

12 ยังไม่ถูกคะ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H

13 ถูกต้องคะ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบท้ายบท เรื่อง คำราชาศัพท์ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อนละออ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google