งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ ท้ายบท จัดทำ โดย นางสาวสมพร อ่อนละออ. 1. พระนาสิก ตรง กับข้อใด ก. หูก. หู ง. คิ้วง. คิ้วค. ตาค. ตา ข. จมูก ข. จมูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ ท้ายบท จัดทำ โดย นางสาวสมพร อ่อนละออ. 1. พระนาสิก ตรง กับข้อใด ก. หูก. หู ง. คิ้วง. คิ้วค. ตาค. ตา ข. จมูก ข. จมูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ ท้ายบท จัดทำ โดย นางสาวสมพร อ่อนละออ

2 1. พระนาสิก ตรง กับข้อใด ก. หูก. หู ง. คิ้วง. คิ้วค. ตาค. ตา ข. จมูก ข. จมูก

3 2. พระชิวหา ตรง กับข้อใด ก. หูก. หู ง. ลิ้นง. ลิ้นค. ตาค. ตา ข. จมูก ข. จมูก

4 3. พระธน ตรงกับ ข้อใด ก. ฟัน ก. ฟัน ง. คิ้วง. คิ้ว ค. สะโพ ก ค. สะโพ ก ข. แก้ม ข. แก้ม

5 4. พระโลมจักษุ ตรงกับข้อใด ก. หูก. หู ง. ขน ตา ง. ขน ตา ค. ตาค. ตา ข. จมูก ข. จมูก

6 5. พระโสณี ตรง กับข้อใด ก. แขน ก. แขน ง. คางง. คาง ค. สะโพ ก ค. สะโพ ก ข. หน้า ข. หน้า

7 6. พระถัน ตรงกับ ข้อใด ก. เต้า นม ก. เต้า นม ง. ตักง. ตัก ค. หัวนม ค. หัวนม ข. ขาข. ขา

8 7. พระยอดพระถัน ตรงกับข้อใด ก. เต้า นม ก. เต้า นม ง. ตักง. ตัก ค. หัวนม ค. หัวนม ข. ขาข. ขา

9 8. พระดัชนี ตรงกับ ข้อใด ก. เล็บ ก. เล็บ ง. ฝ่า มือ ง. ฝ่า มือ ค. ขี้ เล็บ ค. ขี้ เล็บ ข. นิ้วข. นิ้ว

10 9. พระเพลา ตรง กับข้อใด ก. นิ้วเท้ า ก. นิ้วเท้ า ง. หัว เข่า ง. หัว เข่า ค. ตักค. ตัก ข. นิ้ว มือ ข. นิ้ว มือ

11 10. พระหัตย์ ตรง กับข้อใด ก. นิ้ว มือ ก. นิ้ว มือ ง. เล็บ ง. เล็บ ค. มือค. มือ ข. ข้อมือ ข. ข้อมือ

12 23456789 10 H

13 23456789 H


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ ท้ายบท จัดทำ โดย นางสาวสมพร อ่อนละออ. 1. พระนาสิก ตรง กับข้อใด ก. หูก. หู ง. คิ้วง. คิ้วค. ตาค. ตา ข. จมูก ข. จมูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google