งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิถีการตลาดของข้าว สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิถีการตลาดของข้าว สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิถีการตลาดของข้าว สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์
1 วิถีการตลาดของข้าว สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548

2 ระบบอุตสาหกรรมข้าวไทย
2 ระบบอุตสาหกรรมข้าวไทย

3 ทิศทางใหม่สู่อุตสาหกรรม
3 ทิศทางใหม่สู่อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548

4 4 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548

5 การเปรียบเทียบมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากข้าว
5 การเปรียบเทียบมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากข้าว สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548

6 ต้นทุนการผลิตของการผลิตข้าวคัดคุณภาพชนิดต่าง ๆ (บาท/ตัน)
6 ต้นทุนการผลิตของการผลิตข้าวคัดคุณภาพชนิดต่าง ๆ (บาท/ตัน) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548

7 กลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศ Annex I CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM
7 กลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศ Annex I CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM เป็นหนึ่งในสามมาตรการยืดหยุ่น (Flexible Mechanisms) ที่อนุญาตให้ ประเทศ Annex I สามารถลงทุนพัฒนาโครงการในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกมากจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1. การทำนาข้าว 2. การปศุสัตว์ 3. การจัดการพื้นที่ป่าไม้ 4. การผลิตพลังงาน 5. การกำจัดของเสียและขยะ ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซ 3 ประเภทหลักของไทย หรือ The “Big Three” ได้แก่ CH4 จากภาคเกษตรกรรม CO2 จากการจัดการพื้นที่ป่าไม้ CO2 จากสาขาผลิตพลังงาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548

8 Overview The Food and Nutrition Situation Geography. Population.
8 Overview Geography. Population. Level of development : poverty, education and health. Agricultural production, land use and food security. Economy. The Food and Nutrition Situation Trend in energy requirements and energy supplies. Trends in food supplies. Food consumption. Anthropometric data. Micronutrient deficiencies. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548

9 Harvest and Post harvest Practice
9 Harvest and Post harvest Practice Integrated Weed Management Input Measures to consider 1. Correct cultural practices EFB Mulching AA Mulch 2. Correct Labour management Labour requirement Labour cost Labour productivity Labour savings Labour efficiency Labour safety 3. Correct supervision Number of mandores needed Focus of supervision 4. Correct water management Water resources Water transportation cost Quantity of water needed Water carriers Water supply 5. Correct herbicide Crop safety Activity in soil Effect on beneficial insects Leach in the soil Estate worker safety Root uptake 6. Correct equipment Versatile Efficiency User friendliness Durable Productivity 7. Correct calibration Able to calculate the correct Herbicide dosage per spray 8. Correct cost computation Labour basic wage Total application cost per hectare per year Labour over heads Chemical cost

10 การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ปี พ.ศ. 2547
10 การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ปี พ.ศ. 2547 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548

11 The Top Ten Functional Food Trends
11 The Top Ten Functional Food Trends Broader Nutrient and Specialty Ingredient Fortification Condition – Specific Marketing Us health – care products market in 2001 - Sports / Energy / Weight loss. - General Health. - Joint Health. - Cold / Flu – immune. - Heart Health. - Bone Health. - Anti – cancer. - Diabetes. - Mood. - Mental. - Sexual Health. Lifestyle Enhancers. Sports Market Crossover. Kids Health. Gender, Age and Ethnic Positioning. Weight, Satiety and Appetite Suppression. Fast – forward for Functional Snacks. Mother Nature Knows Best. Nontraditional Food Markets. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548

12 The Food Industry Faces Environmental Challenges
12 The Food Industry Faces Environmental Challenges R & D Manufacturing Waste water Treatment Warehousing Distribution Retailing สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548

13 13

14 "ข้าว" สมุนไพร ชั้นดี 14 “ข้าว” นอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังเป็นสมุนไพร ชั้นดีอีกด้วย ดังนี้ เมล็ดข้าวเปลือก ใช้ผสมยาแก้โรคกระษัย ช่วยดับพิษกระษัยต่าง ๆ รากต้นข้าว ใช้ผสมยาปรุงแก้ตานขโมยเด็ก ซังข้าวเหนียว ใช้ผสมยาช่วยขับโลหิตระดู (รอบเดือนของผู้หญิง) เมล็ดข้าวที่งอกหน่อ ใช้ผสมยาแก้ท้องอืดแน่น อาหารไม่ย่อยช่วยน้ำย่อย บำรุงกำลัง ข้าวสาร ใช้หุงรับประทานประจำวัน น้ำล้างข้าวสาร ใช้เป็นกระสายยาดับพิษร้อน รำข้าว ใช้ปรุงยาแก้โรคเหน็บชา เมื่อยเสียวเหน็ดปลายมือมือปลายเท้า น้ำหม้อ ช่วยบำรุงกำลัง แก้อักเสบภายใน ช่วยในทางปัสสาวะขัด แป้งข้าว ใช้ผสมยาพอกช่วยลดอาหารอักเสบบวม ดับพิษ ปวดแสบร้อน ข้าวตังก้นหม้อ ใช้ผสมยาแก้กระหายน้ำ ข้าวตอก บำรุงธาตุ บำรุงดวงตา บำรุงกำลัง ข้าวเม่า เจริญธาตุ บำรุงกำลัง ข้าวบูด ผสมยาบดพอกหัวฝีแก้ปวดอักเสบ ข้าวตากคั่ว ผสมยาช่วยขับโลหิตระดูให้มาปกติ ข้าวติดหน้าตะโพน ผสมยาแก้บิดมูกเลือด _______________________ รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พัฒนาการทางวัฒนธรรม : กรณีทักษิณ 2534 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548

15 15

16 16

17 17


ดาวน์โหลด ppt วิถีการตลาดของข้าว สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google