งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 1

2 2

3 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 3

4 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 4

5 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 5

6 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 6

7 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 เป็นหนึ่งในสามมาตรการยืดหยุ่น (Flexible Mechanisms) ที่อนุญาต ให้ ประเทศ Annex I สามารถลงทุนพัฒนาโครงการในประเทศกำลัง พัฒนา เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทย ยังมีศักยภาพที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกมาก จากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1. การทำนาข้าว 2. การปศุสัตว์ 3. การจัดการพื้นที่ ป่าไม้ 4. การผลิต พลังงาน 5. การกำจัดของเสียและ ขยะ ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซ 3 ประเภทหลักของไทย หรือ The “Big Three” ได้แก่  CO 2 จากสาขาผลิต พลังงาน  CH 4 จากภาค เกษตรกรรม  CO 2 จากการจัดการ พื้นที่ป่าไม้ 7

8 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 1.Geography. 2.Population. 3.Level of development : poverty, education and health. 4.Agricultural production, land use and food security. 5.Economy. The Food and Nutrition Situation 1.Trend in energy requirements and energy supplies. 2.Trends in food supplies. 3.Food consumption. 4.Anthropometric data. 5.Micronutrient deficiencies. 8

9 Integrated Weed Management InputMeasures to consider 1. Correct cultural practicesEFB Mulching AA Mulch 2. Correct Labour managementLabour requirement Labour cost Labour productivity Labour savings Labour efficiency Labour safety 3. Correct supervisionNumber of mandores needed Focus of supervision 4. Correct water managementWater resources Water transportation cost Quantity of water needed Water carriers Water supply 5. Correct herbicideCrop safety Activity in soil Effect on beneficial insects Leach in the soil Estate worker safety Root uptake 6. Correct equipmentVersatile Efficiency User friendliness Durable Productivity 7. Correct calibrationAble to calculate the correct Herbicide dosage per spray 8. Correct cost computationLabour basic wage Water transportation cost Total application cost per hectare per year Labour over heads Chemical cost 9

10 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 10

11 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 1.Broader Nutrient and Specialty Ingredient Fortification 2.Condition – Specific Marketing Us health – care products market in 2001 - Sports / Energy / Weight loss. - General Health. - Joint Health. - Cold / Flu – immune. - Heart Health. - Bone Health. - Anti – cancer. - Diabetes. - Mood. - Mental. - Sexual Health. 3.Lifestyle Enhancers. 4.Sports Market Crossover. 5.Kids Health. 6.Gender, Age and Ethnic Positioning. 7.Weight, Satiety and Appetite Suppression. 8.Fast – forward for Functional Snacks. 9.Mother Nature Knows Best. 10.Nontraditional Food Markets. 11

12 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 1.R & D 2.Manufacturing 3.Waste water Treatment 4.Warehousing 5.Distribution 6.Retailing 12

13 13

14 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 “ ข้าว ” นอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังเป็นสมุนไพร ชั้นดี อีกด้วย ดังนี้ - เมล็ดข้าวเปลือก ใช้ผสมยาแก้โรคกระษัย ช่วยดับพิษ กระษัยต่าง ๆ - รากต้นข้าว ใช้ผสมยาปรุงแก้ตานขโมยเด็ก - ซังข้าวเหนียว ใช้ผสมยาช่วยขับโลหิตระดู ( รอบ เดือนของผู้หญิง ) - เมล็ดข้าวที่งอกหน่อ ใช้ผสมยาแก้ท้องอืดแน่น อาหารไม่ ย่อยช่วยน้ำย่อย บำรุงกำลัง - ข้าวสาร ใช้หุงรับประทานประจำวัน - น้ำล้างข้าวสาร ใช้เป็นกระสายยาดับพิษร้อน - รำข้าว ใช้ปรุงยาแก้โรคเหน็บชา เมื่อย เสียวเหน็ดปลายมือมือปลายเท้า - น้ำหม้อ ช่วยบำรุงกำลัง แก้อักเสบภายใน ช่วยในทางปัสสาวะขัด - แป้งข้าว ใช้ผสมยาพอกช่วยลดอาหาร อักเสบบวม ดับพิษ ปวดแสบร้อน - ข้าวตังก้นหม้อ ใช้ผสมยาแก้กระหายน้ำ - ข้าวตอก บำรุงธาตุ บำรุงดวงตา บำรุงกำลัง - ข้าวเม่า เจริญธาตุ บำรุงกำลัง - ข้าวบูด ผสมยาบดพอกหัวฝีแก้ปวดอักเสบ - ข้าวตากคั่ว ผสมยาช่วยขับโลหิตระดูให้มาปกติ - ข้าวติดหน้าตะโพน ผสมยาแก้บิดมูกเลือด _______________________ รายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พัฒนาการทางวัฒนธรรม : กรณีทักษิณ 2534 14

15 15

16 16

17 17


ดาวน์โหลด ppt สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร สิทธิพงษ์ เจียม ศรีพงษ์ 30 ตุลาคม 2548 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google