งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Print Monitoring and Cost Control Thaicomponent Software Co., Ltd. Printing Solution ซอฟต์แวร์บริการงานพิมพ์สำหรับสถาบันการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Print Monitoring and Cost Control Thaicomponent Software Co., Ltd. Printing Solution ซอฟต์แวร์บริการงานพิมพ์สำหรับสถาบันการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Print Monitoring and Cost Control Thaicomponent Software Co., Ltd. http://www.thaicomponent.com Printing Solution ซอฟต์แวร์บริการงานพิมพ์สำหรับสถาบันการศึกษา

2 http://www.thaicomponent.com ระบบควบคุมบริหารการจัดการเครื่อง Printer และให้บริการงานพิมพ์ •Print Monitoring and Cost Control ระบบควบคุมและบริหารจัดการเครื่อง Printer บน Print Server •ระบบคูปองเติมเงินและจำกัดจำนวนโควต้าการพิมพ์ของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ •รองรับบริการงานพิมพ์แบบ Prepaid จ่ายก่อน Print และ Postpaid Print ก่อนจ่ายทีหลัง •เทคโนโลยี Mobile app อำนวยความสะดวก สามารถควบคุมหรือสั่งงานเพื่อรับเอกสารที่สั่งพิมพ์ผ่าน Mobile app จากผู้ใช้งานได้โดยตรง •เครื่องพิมพ์ Printer มีบริการอย่างจำกัดและผู้ใช้งานมีจำนวนมาก สามารถสั่ง Print งานเก็บไว้ สะดวกมารับ เอกสารที่สั่งพิมพ์เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยตัวเองผ่าน Mobile app หรือ Web app •เชื่อมต่อกับ LDAP/User Directory Services (AD) ภายในหน่วยงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ •รองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมๆกันได้ไม่จำกัดและสามารถทำงานกับเครื่อง Printer ได้ทุกยี่ห้อ ควบคุมและบริหารจัดการ Printer พร้อมๆ กันได้มากกว่า 100 ตัว และรองรับ User ได้มากกว่า 2,000 คน

3 Print Server http://www.thaicomponent.com Windows Print Server User Name : Password Report

4 Print Release Station (รองรับการ key หรือแตะบัตร) http://www.thaicomponent.com Windows Print Server Print Monitoring and Cost Control Select Menu • Your Job List • Your Balance • Your Quota • Top Up • Exit Select Menu • Your Job List • Your Balance • Your Quota • Top Up • Exit Mobile Print app Top Up Print Station User Name: Password

5 http://www.thaicomponent.com PC Print Release Station (รองรับการ key หรือแตะบัตร) Select Menu • Your Job List • Your Balance • Your Quota • Top Up • Exit Select Menu • Your Job List • Your Balance • Your Quota • Top Up • Exit

6 Monitor งานพิมพ์ และควบคุมเครื่อง Printer จำนวนมาก ๆ ได้พร้อมๆกัน •Monitor งานพิมพ์และควบคุมเครื่อง Printer พร้อมๆกันมากกว่า 1-500 Printers + http://www.thaicomponent.com Key feature

7 Monitor การทำงานของเครื่องพิมพ์และควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละ Printer •Monitor การทำงานของแต่ละเครื่อง Printer เช่น หมึกหมด, กระดาษติด, เครื่องพิมพ์ Offline •กำหนดค่าใช้จ่ายให้กับเครื่อง Printer แยกตามขนาดของกระดาษ, สีและขาวดำ •ควบคุมและคำนวณค่าใช้จ่ายของแต่ละเครื่อง Printer แยกตามขนาดของกระดาษ, สีและขาวดำ http://www.thaicomponent.com Key feature

8 Print Selection เลือกเพื่อสั่ง Print งาน •Pull Print Queues สามารถรับเอกสารที่สั่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ใดๆ ก็ได้ ผ่านทาง Mobile app หรือ Web app •สามารถมารับงานที่สั่งพิมพ์ย้อนหลังได้ http://www.thaicomponent.com Key feature

9 Mobile Print app ระบบสั่งงานพิมพ์จาก Mobile •เทคโนโลยี Mobile app อำนวยความสะดวก สามารถควบคุมหรือสั่งงานเพื่อรับเอกสารที่สั่งพิมพ์ ย้อนหลังผ่าน Mobile app จากผู้ใช้งานได้โดยตรง http://www.thaicomponent.com Key feature

10 Web Print ระบบสั่งงานพิมพ์จากหน้า Web •อำนวยความสะดวก สามารถควบคุมหรือสั่งงานเพื่อรับเอกสารที่สั่งพิมพ์ย้อนหลังผ่าน Web app จาก ผู้ใช้งานได้โดยตรง http://www.thaicomponent.com Key feature

11 Top Up ระบบเติมเงินโควต้าการพิมพ์ผ่าน Mobile app & Web Browser •สามารถเติมเงินเพิ่มโควต้าได้ผ่าน Mobile app หรือ Web Browser http://www.thaicomponent.com Key feature

12 สนับสนุนการทำงานร่วมกับ LDAP/User Directory Services (AD) •ดึง User และ Group จาก LDAP/User Directory Services (AD) •ความสามารถในการ Login เชื่อมต่อไปยัง LDAP/User Directory Services (AD) http://www.thaicomponent.com Key feature

13 สามารถกำหนดโควต้าและควบคุมค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้แต่ละราย •ระบบคูปองเติมเงินและจำกัดจำนวนโควต้าในการพิมพ์ของแต่ละผู้ใช้งาน http://www.thaicomponent.com Key feature

14 สามารถ Export แจกจ่ายในรูปแบบคูปองบริการการ Print งาน •Export ระบบคูปองเติมเงินและจำกัดจำนวนโควต้าในการพิมพ์ของแต่ละผู้ใช้งาน http://www.thaicomponent.com Key feature

15 รายงานการ Print งานแยกตาม Printer, Group และ User •แสดงรายงานแยกตาม Printer, Group และ User http://www.thaicomponent.com Key feature

16 รายงานสรุปการ Print งานทั้งหมด •แสดงรายละเอียดการ Print งานทั้งหมดของแต่ละงานพิมพ์ http://www.thaicomponent.com Key feature

17 Message โต้ตอบขณะสั่ง Print งาน กับผู้ใช้งาน •User authentication print jobs with Print Client http://www.thaicomponent.com Key feature

18 แสดงรายละเอียดของแต่ละผู้ใช้งานที่ Login •Show user information by each user login. http://www.thaicomponent.com Key feature

19 รายงานการ Print งานแยกตามแต่ละ User Login •Printing report by each user login. http://www.thaicomponent.com Key feature


ดาวน์โหลด ppt Print Monitoring and Cost Control Thaicomponent Software Co., Ltd. Printing Solution ซอฟต์แวร์บริการงานพิมพ์สำหรับสถาบันการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google