งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Print Monitoring and Cost Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Print Monitoring and Cost Control"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Print Monitoring and Cost Control
Printing Solution ซอฟต์แวร์บริการงานพิมพ์สำหรับสถาบันการศึกษา Print Monitoring and Cost Control Thaicomponent Software Co., Ltd.

2 ระบบควบคุมบริหารการจัดการเครื่อง Printer และให้บริการงานพิมพ์
Print Monitoring and Cost Control ระบบควบคุมและบริหารจัดการเครื่อง Printer บน Print Server ระบบคูปองเติมเงินและจำกัดจำนวนโควต้าการพิมพ์ของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ รองรับบริการงานพิมพ์แบบ Prepaid จ่ายก่อน Print และ Postpaid Print ก่อนจ่ายทีหลัง เทคโนโลยี Mobile app อำนวยความสะดวก สามารถควบคุมหรือสั่งงานเพื่อรับเอกสารที่สั่งพิมพ์ผ่าน Mobile app จากผู้ใช้งานได้โดยตรง เครื่องพิมพ์ Printer มีบริการอย่างจำกัดและผู้ใช้งานมีจำนวนมาก สามารถสั่ง Print งานเก็บไว้ สะดวกมารับ เอกสารที่สั่งพิมพ์เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยตัวเองผ่าน Mobile app หรือ Web app เชื่อมต่อกับ LDAP/User Directory Services (AD) ภายในหน่วยงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ รองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมๆกันได้ไม่จำกัดและสามารถทำงานกับเครื่อง Printer ได้ทุกยี่ห้อ ควบคุมและบริหารจัดการ Printer พร้อมๆ กันได้มากกว่า 100 ตัว และรองรับ User ได้มากกว่า 2,000 คน 2

3 http://www.thaicomponent.com Print Server Report User Name : Password
Windows Print Server

4 Print Release Station (รองรับการ key หรือแตะบัตร)
Windows Print Server Print Monitoring and Cost Control User Name: Password Top Up Mobile Print app Select Menu Your Job List Your Balance Your Quota Top Up Exit Print Station

5 PC Print Release Station (รองรับการ key หรือแตะบัตร)
Select Menu Your Job List Your Balance Your Quota Top Up Exit 5

6 Monitor งานพิมพ์ และควบคุมเครื่อง Printer จำนวนมาก ๆ ได้พร้อมๆกัน
Key feature Monitor งานพิมพ์ และควบคุมเครื่อง Printer จำนวนมาก ๆ ได้พร้อมๆกัน Monitor งานพิมพ์และควบคุมเครื่อง Printer พร้อมๆกันมากกว่า Printers + 6

7 Monitor การทำงานของเครื่องพิมพ์และควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละ Printer
Key feature Monitor การทำงานของเครื่องพิมพ์และควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละ Printer Monitor การทำงานของแต่ละเครื่อง Printer เช่น หมึกหมด, กระดาษติด, เครื่องพิมพ์ Offline กำหนดค่าใช้จ่ายให้กับเครื่อง Printer แยกตามขนาดของกระดาษ, สีและขาวดำ ควบคุมและคำนวณค่าใช้จ่ายของแต่ละเครื่อง Printer แยกตามขนาดของกระดาษ, สีและขาวดำ 7

8 Print Selection เลือกเพื่อสั่ง Print งาน
Key feature Print Selection เลือกเพื่อสั่ง Print งาน Pull Print Queues สามารถรับเอกสารที่สั่งพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ใดๆ ก็ได้ ผ่านทาง Mobile app หรือ Web app สามารถมารับงานที่สั่งพิมพ์ย้อนหลังได้ 8

9 Mobile Print app ระบบสั่งงานพิมพ์จาก Mobile
Key feature Mobile Print app ระบบสั่งงานพิมพ์จาก Mobile เทคโนโลยี Mobile app อำนวยความสะดวก สามารถควบคุมหรือสั่งงานเพื่อรับเอกสารที่สั่งพิมพ์ย้อนหลังผ่าน Mobile app จากผู้ใช้งานได้โดยตรง 9

10 Web Print ระบบสั่งงานพิมพ์จากหน้า Web
Key feature Web Print ระบบสั่งงานพิมพ์จากหน้า Web อำนวยความสะดวก สามารถควบคุมหรือสั่งงานเพื่อรับเอกสารที่สั่งพิมพ์ย้อนหลังผ่าน Web app จากผู้ใช้งานได้โดยตรง 10

11 Top Up ระบบเติมเงินโควต้าการพิมพ์ผ่าน Mobile app & Web Browser
Key feature Top Up ระบบเติมเงินโควต้าการพิมพ์ผ่าน Mobile app & Web Browser สามารถเติมเงินเพิ่มโควต้าได้ผ่าน Mobile app หรือ Web Browser 11

12 สนับสนุนการทำงานร่วมกับ LDAP/User Directory Services (AD)
Key feature สนับสนุนการทำงานร่วมกับ LDAP/User Directory Services (AD) ดึง User และ Group จาก LDAP/User Directory Services (AD) ความสามารถในการ Login เชื่อมต่อไปยัง LDAP/User Directory Services (AD) 12

13 สามารถกำหนดโควต้าและควบคุมค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้แต่ละราย
Key feature สามารถกำหนดโควต้าและควบคุมค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้แต่ละราย ระบบคูปองเติมเงินและจำกัดจำนวนโควต้าในการพิมพ์ของแต่ละผู้ใช้งาน 13

14 สามารถ Export แจกจ่ายในรูปแบบคูปองบริการการ Print งาน
Key feature สามารถ Export แจกจ่ายในรูปแบบคูปองบริการการ Print งาน Export ระบบคูปองเติมเงินและจำกัดจำนวนโควต้าในการพิมพ์ของแต่ละผู้ใช้งาน 14

15 รายงานการ Print งานแยกตาม Printer, Group และ User
Key feature รายงานการ Print งานแยกตาม Printer, Group และ User แสดงรายงานแยกตาม Printer, Group และ User 15

16 รายงานสรุปการ Print งานทั้งหมด
Key feature รายงานสรุปการ Print งานทั้งหมด แสดงรายละเอียดการ Print งานทั้งหมดของแต่ละงานพิมพ์ 16

17 Message โต้ตอบขณะสั่ง Print งาน กับผู้ใช้งาน
Key feature Message โต้ตอบขณะสั่ง Print งาน กับผู้ใช้งาน User authentication print jobs with Print Client 17

18 แสดงรายละเอียดของแต่ละผู้ใช้งานที่ Login
Key feature แสดงรายละเอียดของแต่ละผู้ใช้งานที่ Login Show user information by each user login. 18

19 รายงานการ Print งานแยกตามแต่ละ User Login
Key feature รายงานการ Print งานแยกตามแต่ละ User Login Printing report by each user login. 19


ดาวน์โหลด ppt Print Monitoring and Cost Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google