งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E- Banking. Cyber Banking Internet Banking รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน 1.Internet Banking 2.Payment Gateway or Bill payment 3.Mobile Banking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E- Banking. Cyber Banking Internet Banking รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน 1.Internet Banking 2.Payment Gateway or Bill payment 3.Mobile Banking."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E- Banking

2 Cyber Banking Internet Banking

3 รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน 1.Internet Banking 2.Payment Gateway or Bill payment 3.Mobile Banking

4 รูปแบบการใช้ E-Banking ใน ปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

5 รูปแบบการใช้ E-Banking ใน ปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

6 รูปแบบการใช้ E-Banking ใน ปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking 1. ลักษณะบริการ 2. ธนาคารที่ให้บริการ 3. อนาคต

7 รูปแบบการใช้ E-Banking ใน ปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking ลักษณะบริการ 1. สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี (Account Balance Inquiry) 2. สอบถามรายการเคลื่อนไหวใน บัญชี (Account Statement Inquiry) 3. โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองหรือ ไปยังบุคคลอื่นทั้งในและ ต่างประเทศ (Inter-Account Funds Transfer to owner or other account)

8 รูปแบบการใช้ E-Banking ใน ปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking ลักษณะบริการ 4. สอบถามสถานะเช็ค (Cheque Status Inquiry) 5. สอบถามการอายัดเช็ค (Stop- Payment Cheque Inquiry) 6. อายัดเช็ค (Stop-Payment of Cheque) 7. การโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่า เงินกู้ธนาคาร 8. บริการสินเชื่อบุคคล

9 รูปแบบการใช้ E-Banking ใน ปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking ธนาคารที่ให้บริการ 1."ASIA CyberBanking" ของธนาคาร เอเชีย 2."Citibank Online" ของธนาคาร ซิตี้ แบงก์ 3."SCB Easy” ของธนาคารไทยพาณิชย์ 4."KTB Internet Banking" ของ ธนาคารกรุงไทย 5."TFB e-Internet Banking“ ของธนาคาร กสิกรไทย 6."Krungsri Online" ของธนาคารกรุงศรี อยุธยา 7."Bualuang iBanking" ของธนาคาร กรุงเทพ 8."TMB Direct Internet Banking" ของ ธนาคารทหารไทย

10 รูปแบบการใช้ E-Banking ใน ปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking อนาคต อันที่จริงความสามารถของเน็ตแบ งกิ้งยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่สำหรับอนาคตความสามารถ ใหม่ๆ จะถูกเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน ส่วนความเห็นของ ผมนั้นคิดว่าเราน่าจะได้เห็นเช็ค ของขวัญแบบอิเล็กทรอนิกส์ Gift Cheque) หรือกระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ในเร็ว วันนี้เพียงแต่ต้องอดใจรอกันหน่อย นะครับ

11 รูปแบบการใช้ E-Banking ใน ปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

12 รูปแบบการใช้ E-Banking ใน ปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking ลักษณะบริการ ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการต่างๆได้ ทุกวัน ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้อง เดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่า เพจเจอร์ ค่าบัตรเครดิต ค่าใช้บริการ อินเทอร์เน็ต การผ่อนชำระค่าบ้าน ค่าบริการเคเบิลทีวี ค่าเช่าซื้อ รถยนต์ และค่าเล่าเรียนของ มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บางธนาคารยังอำนวยความสะดวกให้ โดยการมีระบบตั้งเวลาชำระเงิน อัตโนมัติที่ลูกค้าสามารถตั้งเวลาชำระ เงินไว้ล่วงหน้าเพื่อตัดบัญชีให้ตรงกับ วันที่ครบกำหนดชำระเงิน

13 รูปแบบการใช้ E-Banking ใน ปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking

14 รูปแบบการใช้ E-Banking ใน ปัจจุบัน InternetBanking Payment gateway Mobile Banking ลักษณะบริการ ลักษณะบริการจะมีความคล้ายคลึงกับ อินเทอร์เน็ต แบ็งกิ้ง เพียงแต่โมบาย แบ็งกิ้งจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้ โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก ซึ่งมีอัตราการ เติบโตที่รวดเร็วมากในทุกๆปี อีกทั้งใน ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ยัง สนับสนุน WAP (Wireless Access Protocol) ด้วยแล้ว ยิ่งทำให้เพิ่ม โอกาสในการขยายตัวของผู้ใช้บริการ โมบาย แบ็งกิ้ง มากขึ้น

15 ข้อดีในการใช้บริการ E-Banking ความสะดวก ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความประหยัด

16 ปัญหาที่พบจากการให้บริการ E-Banking ในปัจจุบัน ความปลอดภัย ลูกค้าไม่เข้าใจระบบ แพร่หลายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ ไทยยังมีน้อย ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการยังยุ่งยาก และเสียเวลา ลูกค้ายังไม่คุ้นเคยต่อการใช้เทคโนโลยีใน การใช้บริการ

17 แนวโน้มของ E-Banking ไทยใน อนาคต


ดาวน์โหลด ppt E- Banking. Cyber Banking Internet Banking รูปแบบการใช้ E-Banking ในปัจจุบัน 1.Internet Banking 2.Payment Gateway or Bill payment 3.Mobile Banking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google