งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Networks บทที่ 3 อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย อาจารย์ผู้สอน : ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ gmail.com

2 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 1 ) 1. การ์ดแลน PCI ที่มีพอร์ต RJ-45 และคอนเน็กเตอร์ BNC . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 1 )

3 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 2 ) 2. การ์ดแลน PCI ที่มีพอร์ต RJ-45 ซึ่งนิยมใช้กันมากที่สุด . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 2 )

4 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 3 ) 3. การ์ดแลนสำหรับสายใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติก . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 3 )

5 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 4 ) 4. การ์ดแลนแบบ PCMCIA สำหรับโน้ตบุ๊ก . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 4 )

6 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 5 ) 5. การ์ดแลนแบบไร้สายแบบ PCI . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 5 )

7 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 6 ) 6. การ์ดแลนแบบไร้สายแบบ PCMCIA . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 6 )

8 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 1. การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 7 ) 7. การ์ดแลนแบบไร้สายแบบ USB . การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Interface Card) (แบบที่ 7 )

9 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 2. สาย UTP (Unshielded Twisted Pairs) . สาย UTP (Unshielded Twisted Pairs)

10 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 3. หัว RJ-45 (Registered Jack 45) . หัว RJ-45 (Registered Jack 45)

11 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 4. สาย STP (Shielded Twisted Pairs) . สาย STP (Shielded Twisted Pairs)

12 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 5. สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) . สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)

13 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 5. สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) Terminator . สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) (Terminator)

14 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 5. สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) T-Connector . สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) (T-Connector)

15 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 6. สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) . สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

16 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 7. เครื่องมือทดสอบสาย . เครื่องมือทดสอบสาย

17 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 8. ฮับ (Hub) . ฮับ (Hub)

18 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 9. สวิตช์ (Switch) . สวิตช์ (Switch)

19 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 10. รีพีตเตอร์ (Repeater) . รีพีตเตอร์ (Repeater)

20 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 11. บริดจ์ (Bridge) . บริดจ์ (Bridge)

21 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 12. เร้าเตอร์ (Router) . เร้าเตอร์ (Router)

22 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 13. โมเด็ม (Modem) . โมเด็ม (Modem)

23 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 14. Wireless Access Point . Wireless Access Point

24 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 15. โมเด็ม ADSL (ADSL Modem) . โมเด็ม ADSL (ADSL Modem)

25 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 15. โมเด็ม/เร้าเตอร์ ADSL (ADSL Modem/Router) . โมเด็ม/เร้าเตอร์ ADSL (ADSL Modem/Router)

26 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 16. Splitter . Splitter

27 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 17. Wireless Broadband Router . Wireless Broadband Router

28 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 18. ไฟร์วอลล์ (Firewall) . ไฟร์วอลล์ (Firewall)

29 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 3G หรือ Third Generation เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3จะเป็นอุปกรณ์ที่ ผสมผสาน การนำเสนอข้อมูล และ เทคโนโลยี ในปัจจุบันเข้าด้วยกัน ใช้บริการมัลติมีเดีย และ ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman 3G เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการ ระบบเสียง และ การส่งข้อมูลในขั้นต้น ทั้งยังมีข้อจำกัดอยู่มาก การพัฒนาของ 3G ทำให้ เกิดการใช้บริการมัลติมีเดีย และ ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น . 3G

30 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย ลักษณะการทำงานของ 3G เมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยี 3G กับ 2G แล้ว 2.5G มี ช่องสัญญาณความถี่ และ ความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า ทำให้ประสิทธิภาพในการ รับส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น รวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้น พร้อมทั้งสามารถใช้ บริการ มัลติมีเดียได้เต็มที่ และ สมบูรณ์แบบขึ้น เช่น บริการส่งแฟกซ์, โทรศัพท์ต่างประเทศ, รับ - ส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่, ประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร, ดาวน์โหลด เพลง, ชมภาพยนตร์แบบสั้นๆ เทคโนโลยี lkman, กล้องถ่ายรูป และ อินเทอร์เน็ต  .

31 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย จากการที่ 3G สามารถรับส่งข้อมูลในความเร็วสูง ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ อย่างรวดเร็ว และ มีรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบ  3G สามารถให้บริการระบบเสียง และ แอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่ เช่น การแสดงแผนที่ตั้ง ต่างๆ ทำให้การสื่อสารเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่สร้างความสนุกสนาน และ สมจริง มากขึ้น  3G ช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายและคล่องตัวขึ้น โดย โทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบ เสมือน คอมพิวเตอร์แบบพกพา, วิทยุส่วนตัว และแม้แต่กล้องถ่ายรูป ผู้ใช้สามารถเช็ค ข้อมูลใน account ส่วนตัว เพื่อใช้บริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น แก้ไขข้อมูล ส่วนตัว และ ใช้บริการข้อมูลต่างๆ เช่น ข่าวเกาะติดสถานการณ์, ข่าวบันเทิง . ความน่าสนใจ ?

32 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาที่เราเปิดเครื่องโทรศัพท์ (always on) นั่นคือไม่จำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้าเครือข่าย และ log-in ทุกครั้งเพื่อใช้ บริการรับส่งข้อมูล  ซึ่งการเสียค่าบริการแบบนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้น โดย จะต่างจากระบบทั่วไป ที่จะเสียค่าบริการตั้งแต่เราล็อกอินเข้าในระบบเครือข่าย อุปกรณ์ สื่อสารไร้สายระบบ 3G สำหรับ 3G อุปกรณ์สื่อสารไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่โทรศัพท์ เท่านั้น แต่ยังปรากฏในรูปแบบของอุปกรณ์ สื่อสารอื่น เช่น Palmtop, Personal Digital Assistant (PDA), Laptop และ PC . คุณสมบัติหลักของ 3G ?

33 Data Communication and Networks
อุปกรณ์ในเครือข่าย 3G คือ มาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (Third Generation Mobile Network หรือ 3G) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการด้านระบบเสียงที่ดีขึ้น มี ช่องสัญญาณความถี่ และ ความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า เพิ่มประสิทธิภาพในการ รับส่งข้อมูลแอพพลิเคชั่น ทำให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดีย และ ส่งผ่านข้อมูลในระบบ ไร้สายด้วยอัตราความเร็วสูง พร้อมทั้งสามารถใช้ บริการมัลติมีเดียได้เต็มที่ และ สมบูรณ์ แบบขึ้น  . สรุป เทคโนโลยี 3G ?


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google